DNEVNA UČILICA: Piramide u Gizi – Jesu li ih radili vanzemaljci?

Autor: Znanje.org

KAIRO - Prema uobičajenom mišljenju one su izgrađene uz veliku pomoć čitave armije robova po nalogu faraona, a trebale su služiti kao grobovi koji će zaštititi njihova kraljevska tijela. Piramide su trebale biti spomenici faraonske veliči, ispunjene s velikim bogatstvom za njihov žvot poslije žvota. Kod konstrukcije svojih piramida faraoni su kopirali najstariju od njih, Veliku piramidu u Gizi. Kao šo se zna ta izgradnja nije tekla nimalo lako jer iz mnogobrojne literature možmo saznati da, o svemu sudeć, Velika piramida nije trebala biti samo Keopsova grobnica.

Ali, ako velika piramida nije bila grobnica, što je onda bila? Proučavanja koja je proveo Zecharia Sitchin 1980-te godine ukazala su na geografsku vezu između Gize i kolosalne kamene platforme na Baalbek-u u Libanonu. Zaključak izveden iz toga je bio da su piramide u Gizi služile kao orjentiri pilotima letjelica koje su slijetale na Baalbek. Ali iako je možda građena da bi bila “svetionik” tadašnjim pilotima, u njoj se još uvijek nalaze misterije ali i mnoge druge zanimljivosti.

U velikoj piramidi nikada nije smješteno tijelo faraona niti njegovo blago. Kroz piramidu prolazilo je mnoštvo kanala koji su bili misterija sve do 1993.godine kada je Rudolf Gantenbrink, prikazao svijetu novo svjetlo na takozvane kanale za zrak u Velikoj piramidi. Njegov robot, UPUAUT 2, je pronašao vrata sa dvije metalne ručice 210 stopa duž južnog kanala kraljeve odaje. To je otkriće definitivno odbacilo ideju da su kanali bili napravljeni radi cirkulacije zraka kroz piramidu. Po mišljenjima nekih Velika piramida služila je za proizvođenje vode. Kroz posebne zračne kanale dovođeni su ugljik i kisik i tako je spajanjem ova dva plina nastajala voda (Pretpostavlja se da sa ovo spajanje odvijalo u kamenim kutijama koje su pronađene bez poklopaca).

Zanimlivo je i to da piramida u sebi posjeduje ogroman broj podataka koji se mogu izračunati samo pomoću satelita i kompjuterske obrade. Neki od takvih podataka su i ove zanimljivosti.

ulaz-velikapiramida10102017

Iz geometrije znamo da postoji univerzalna relacija između promjera kruga i njegovog opsega. Razmotrimo slijedeće: visina stranice piramide je 5812,98 incha, a svaka njena strana je duga 9131 incha. Ako opseg osnovice piramide podijelimo sa dvostrukom visinom piramide dobijemo vrijednost Pi na šest decimala 3.14159. Taj broj se ponavlja nekoliko puta kroz piramidu. Kao što je rečeno svaka strana piramide je duga (mjereno u ravnoj liniji) 9131 inch što, zbrojivši sva strane daje 36524 incha. Na prvi pogled nevažan broj, ali ako broj podijelimo sa 100 dobijemo 365,24 . Moderna znanost je pokazala da solarna godina traje 365,24 dana. Sve navedeno pokazuje da je netko tko je gradio piramidu prije 4600 znao puno toga o Zemlji, ali ni to nije sve nastavak slijedi:

Prosječna visina zemlje iznad mora (Miami je najniže, a Himalaja najviše ) iznosi 5449 incha (to je bilo moguće izmjeriti tek pomoću satelita i računala) što je slučajno jednako visini piramide. Sve četiri strane piramide su lagano iskrivljene prema unutra odnosno imaju konkavni oblik. Taj efekt koji se ne može primjetiti promatranjem sa zemlje, primijetio je jedan pilot 1940. godine kada je slikao to područje provjeravajući neka mjerenja. Današnja mjerenja pomoću laserskih instrumenata pokazuju da je radijus zakrivljenosti tih savršeno isklesanih kamenova jednak radijusu Zemlje. Za tim radijusom je Newton dugo tragao. Ali ni to nije sve mnoge zanimljivosti se nalaze i u samim osnovnim podatcima i njenom položaju na zemlji.

Osnovni podaci

Trideset puta je veća od Empire State Building-a, Piramida je tako velika da se može vidjeti i sa mjeseca. Njena baza pokriva površinu od 13.6 acres-a (550,256 ara ili 55025,6 kvadratnih metara, što je jednako povrsini sedam gradskih blokova Manhatten-a), površina svake strane je veća od 2000 metara kvadratnih. Od materijala piramide mogla bi se izraditi cesta od San Franciska do New Yorka, osam stopa široka i četiri inca debela. To je najstarija postojeća građevina, a sagrađena je prije 4617 godina te je jedina sačuvana od sedam svjetskih čuda.

Položaj piramide

Samo bi čvrstoće planinske stijene mogla izdrzati težinu piramide, što ovdje i jeste slučaj jer se sama piramida nalazi na granitnoj stijeni koja se nalazi baš blizu površine baš ispod piramide. Piramida je građena da gleda prema sjeveru. Piramida je smještena točno u centru Zemljine kopnene mase Njezina os Istok-Zapad se podudara sa najdužom paralelom preko zemlje koja prolazi istovremeno Afrikom, Azijom, Amerikom i Europom. Slično tome najduži kopneni meridijan na zemlji koji prolazi Afrikom, Azijom, Antartikom i Europom također prolazi kroz piramidu. Kako zemlja ima 3 milijarde mogućih mjesta za izgradnju vjerojatnost da je ona slučajno tu izgradjena je 1:3 milijarde.

Autor: Znanje.org

ZADNJE VIJESTI