JOSIP ŠIMIĆ: Izvještaj o stanju financijskog kriminala u TWRA

Autor: Josip Šimić

SARAJEVO - Nakon što smo objavili prvi dio Izvještaja u području "Istraživanje oblasti financija u odnosu na traženje pravne pomoći u predmetu Az.Inv/10289/T09PH(245) od 27. 8. 2002. godine Ureda Tužiteljstva (OTP) Internacionalnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u odnosu na "Third World Relief Agency (TWRA) Beč, Austrija, u kojem smo pokazali organizirani kriminal Hasana Čengića, aktualnog predsjednika Sabora Islamske zajednice u BiH, objavljujemo i drugi dio.

U drugom dijelu u Izvještaju se navode osobe koji su bili pošiljatelji ili primatelji transakcija i to:

– Princ Selman Bin Abdul Aziz – guverner Rijada (Saudijska Arabija) – donacija od istog u ukupnom iznosu 120.447.930,13 USD u periodu od 15. 7. 1992. do 11. 7. 1995. godine, koji je u vrijeme bio član Saudijske Vladarske kuće, te osnivač Saudijskog visokog komiteta za pomoć u BiH, koja je podržana od strane kralja Fahda, a u dokumentaciji koju posjedujemo se nalazi i “Protokol”, koji je upućen predsjedniku Predsjedništva BiH Aliji Izetbegoviću o aktivnostima međunarodne konferencije o zaštiti ljudskih prava u BiH, te se može zaključiti, da su u posjetu Saudijskog Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno kod kralja Fahda u periodu od 10. 10. 1992. do 17. 10. 1992. godine između ostalih bili Salem Šabić, Elfatih Ali Hassanein, te Mustafa Cerić, tada glavni imam zagrebačke džamije, kada je potpisan i protokol o zahtjevu za pomoć BiH;

– Wael Hamzah Jelaidan za kojeg se navodi šest transakcija, a zatim četiri isplate sa računa TWRA u kojima je navedena svrha – otplata duga Hasanu Čengiću u iznosu od 7.058.973,20 USD i dvije isplate sa TWRA u iznosu od oko šest milijuna američkih dolara u periodu 1993.-1994. godine. Ime ovog donatora, kao što smo naveli u prvom dijelu u vrijeme sačinjavanja Izvještaja se nalazilo na sankcijskim listama koje izdaje UN, EU i SAD s ciljem suzbijanja terorizma;

– Elfatih Ali Hassanein povezan je s četiri isplate – transfer donacija u ukupnoj sumi od 4.599.684,74 USD, a za ovo lice i TWRA veže se upit od Interpola Sarajevo iz 2002. godine u vezi sa istragom povodom sumnje o pranju novca;

– Sukarno Ali Hassanein navodi se kao primatelj sredstava u iznosu od oko 60.000,00 USD;

– dr. A. Totonji za koji se veže iznos 90.143,19 USD, a na temelju obavještajnih činjenica utvrđeno je, da je lice po imenu Ahmad ili Ahmed Totonji optužen u svezi napada na svjetski trgovački centar 11. 9. 2001. godine;

hasancengic19052017

– Salim Šabić navodi se kao osoba za koju se veže isplata od 549.989,17 USD od 8. 1. 1993. godine;

– Hasan Čengić – za navedenog se provjere odnose za 22 transakcije gdje se spominje prezime Čengić, ali ne kao pošiljatelj ili primatelj. Od 23. 6. 1993. godine bio je jedan od ovlaštenih osoba za raspolaganje računa, a izdvajaju se, kao što smo ranije naveli u prvom dijelu, četiri transakcije povezane sa imenom Wael Jelaidan i knjiženje s naznakom, da se radi o plaćanju računa Hasanu Čengiću u iznosu od 11.057.237,36 USD;

– Abdul Quader Hafes – osoba za koju se vežu tri transakcije, odnosno donacije tokom 1993.godine u iznosu od 5.219.967,71 USD;

– Mahir Hadžiahmetović – osoba za koju se vežu tri isplate tokom 1992. godine u iznosu od 5.301.799,31 USD;

– Alen Mušović (Pljevlje) – za istu se vežu četiri isplate u iznosu od 2.548.447,47 USD tokom 1993. i 1994. godine, a za istog je navedeno, da je krim služba u Sarajevu tokom 1995. godine policijski dokumentirala postojanje sumnje zbog šverca dijelovima VW vozila, kao i 300 motora za VW Golf;

– Sadžida Silajdžić za istu se veže isplata u iznosu od 4.015.170,93 USD od 28. 9. 1992. godine;

– Marcel Fauvet F-Honesse za koju se veže isplata u iznosu od 1.505.719,17 USD od 2. 7. 1993. godine;

– Multicom Information Systems LTD, PO Box 254, FL – 9490 Vaduz, za koje se vežu 41 transakcija, odnosno isplate u iznosu od 13.400.658,67 USD u periodu od 1992.- 1995. godine;

– Tecna Cork Rawalpindi Pakistan kojem je isplaćem iznos od 3.513.281,82 USD i to 1993. godine, a kao svrha je naznačeno, da se radi za pšenicu u Albaniji za izbjeglice, a istovremeno je pronađen i dokument naslovljen na dr. Elfatiha, koji je trebao biti proslijeđen Hasanu Cinkiću, a radi se o ponudi za predmete naoružanja;

– Albert Elderman Im Pottaschwald 18 Igebert, kojem je isplaćen iznos od 6.955.366,77 USD u periodu od 1992. do 1993. godine;

– Ifa Faisal Finance Switzerland kojem je isplaćen iznos od 5.006.397,47 USD tokom 1993. godine bez oznake svrhe plaćanja;

– Hemelson International Trading Comp, Tuškanac 39, Zagreb, kojoj je na osnovu devet transakcija isplaćen iznos od 7.594.316,30 USD tokom 1993. i 1994. godine;

– TMT Tešanj – Azem Mulalić kojem je putem šest transakcija isplaćen iznos od 1.702.256,07 USD u periodu od 1994. – 1995. godine;

– Islamic Investment Co., kojem je putem šest transakcija isplaćen iznos od 6.133.096,61 USD tokom 1992. i 1993. godine bez naznaka o svrsi;

– Holder kojem je na osnovu 23 transakcije isplaćen iznos od 11.801.970,26 USD u vrijeme 1992.- 1993. godine za koje je utvrđeno da su se obavljale preko Chasemanhahan bank New York bez naznake o svrsi isplata i detaljnijim podacima o licu kojem se isplaćuje;

– Merhamet – humanitarna organizacija u Hrvatskoj i BiH Sarajevo za koje se vežu isplate od 3 milijuna američkih dolara u periodu od 1992.- 1994. godine;

– Muslimansko nacionalno vijeće Senjak Novi Pazar i Turska za koje se vežu preko 25 transakcija, a istim je isplaćeno 2.237.628,08 USD u periodu od 1993.-1995. godine;

– Somalia and Bosnia Herzegovina Relief Stricken Committee PO box 248 Bahrain na račun TWRA uplaćen iznos od 499.988,91 USD u 1993. godini;

– TWRA putem 71 transakcije isplaćen iznos od 30.218.247,74 USD na šest različitih računa;

– Hrvatska putem 16 transakcija isplaćen iznos od 899.485,42 USD na dva različita računa tijekom 1994. i 1995. godine;

– Turska putem 10 transakcija isplaćen iznos od 18.523.706.86 USD u periodu od 1993. do 1995. godine;

– Malezija uplaćen iznos od 3.003.804,08 USD kao pošiljatelj se navodi TWRA sa datumom uplate 1994. godine;

– Sacide Silayci Istanbul putem 3 transakcije isplaćen iznos od 2.149.942,30 USD u 1992. godini;

– Isplate su vršene i drugim licima što je također navedeno u izvještaju u manjim iznosima između ostalog Halidi Izetbegović.

Dakle, između ostalog, kroz gotovinske isplate u ukupnom periodu provjera podignuta je suma od 81.578.905,54 USD putem 156 gotovinskih isplata sa računa. Pojedinačno, bile su 93 isplate u ukupnom iznosu od 74.321.537,52 USD u američkim dolarima i 63 isplate u iznosu od 7.257.368 u austrijskim šilinzima. Iznosi isplata se kreću od 1.507,50 USD do 3.185.778,95 USD. Svrha upotrebe ili primatelji nisu prepoznatljivi. Navedeni primatelji, odnosno brojevi računa jesu pojedine filijale banke “Die Erste Osterreichische Spar Casse”.

binladen19052017

Na računima 004-65151, pa i 004-73555, 004-65593, 513-91957 i 513-64474 koji su otvoreni na TWRA dr. Elfatih Ali Hassanein je bio ovlaštena osoba za raspolaganje računom, i kako iz Izvještaja proizlazi prilivi i odlivi sa ovih računa ne odnose se samo na BiH, ali za Vladu BiH je u studenom 1992. godine isplaćeno 2.222.908,50 KM. Iz Izvještaja se navodi da je obrađivan velik broj dokumenata, priznanica i obračuna u kojima su navedena imena dr. Elfatih Ali Hassanein i “članova BiH vođstva”, i kao primjer je navedeno da je bilo više priznanica o predaji novca u iznosima od 60.000 DM i 300.000 DM od strane dr. Elfatiha Ali Hassaneina i to Izetbegoviću.

Također se navodi da je pronađeno više dopisa iz kojih proizlazi da se radilo o isporuci vojnih predmeta i to municije, mina i ostalog oružja.Tokom 2002.godine putem Interpola Sarajevo traženo je da se izvrše provjere o poslovanju TWRA, a u Izvještaju je navedeno, da je kopiju dana 6. 11. 2006. godine preuzeo Momo Tubić. U zaključcima ovog Izvještaja navodi se da je TWRA sad sjedištem u Beču, kao navodna humanitarna organizacija pružala financijsku pomoć BH vlastima u ostvarivanju njihovih ciljeva, te na bliske veze između BiH vođstva i dr. Elfatiha Ali Hassaneina, naročito ističući da je Izetbegović dobivao veće iznose novca, a da je Hasan Čengić bio ovlašten za raspolaganje sredstvima na jednom od računa u banci “Die Erste Osterreichische Spar Casse”. Ovo se ističe iz razloga, što su BiH lideri imali direktnu mogućnost da raspolažu financijskim sredstvima TWRA.

U zaključcima se ukazuje na to, da svrha upotrebe sredstava nije razjašnjenja, a da je Protokolom sa Konferencije o zaštiti ljudskih prava od 19. 10. 1992. godine obećana svaka vrsta pomoći Muslimanima u BiH. Nekoliko puta u Izvještaju je izražena sumnja, da su sredstva korištena isključivo u humanitarne svrhe, nego kao i vojna pomoć. U zaključcima se navodi, da je u provedenoj financijskoj istrazi vezano za TWRA utvrđeno, da je postojala velika mreža osoba, organizacija i firmi sa intezivnim kontaktima “u cjelokupnom Islamskom svijetu”, kao primjer navode se veze i kontakti Hasana Čengića sa licem Jelaidan koji je bio partner Bin Ladena.

Dakle, iz Izvještaja proizlazi sumnja da su sredstva namjenjena za humanitarne svrhe dijelom zloupotrebljena i utrošena u nabavku oružja i to u vrijeme kada je postojala odluka o embargu na uvoz svih vrsta oružja i vojne opreme (Vijeće sigurnosti UN-a rezolucija 713), a Izvještaj je sačinjen u okviru vođenja istrage u predmetu AZ.ONV/10289/T09-PH245 Ureda Tužiteljstva MKSJ (nema podataka o kojem predmetu se radi i da li su ti dokazi – 16 registratora dokumentacije proslijeđenih u BiH, odnosno gdje se nalaze).

S obzirom da iz Izvještaja proizilazi da su sredstva utrošena i na kupovinu oružja i vojne opreme, te da je isto uneseno u BiH, a za šta bi trebalo prikupiti dokaze, postoji osnovana sumnja da je prekršena odluka Vijeća sigurnosti UN-a o embargu na uvoz svih vrsta oružja i vojne opreme, te počinjeno krivično djelo vezano za nedozvoljenu trgovinu oružja (rokovi zastarijevanja prema KZ u vrijeme počinjenja), a ukoliko su navedene radnje povezane sa činjenjem nekog krivičnog djela iz oblasti ratnog zločina, tada ovakve radnje mogu predstavljati krivično djelo koje ne zastarjeva.

Autor: Josip Šimić

ZADNJE VIJESTI