NOVI SKANDAL: Ministar Mektić pozapošljavao rodbinu i prijatelje u državne institucije!

Autor: Josip Šimić

SARAJEVO - Aktualni ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić obnašao je funkciju direktora Službe za poslove sa strancima BiH od 2006. - 2015. godine, s prosječnom mjesečnom plaćom 3.590,00 KM, iako u istu prosječnu mjesečnu plaću nije uključena naknada za odvojeni život, putovanja i ostale naknade. To znači, da je Dragan Mektić obnašajući funkciju direktora Službe za poslove sa strancima BiH na mjesečnoj plaći za nepunih 10 godina zaradio ukupno „skromnih“ cca. 430.800,00 KM, iako u ukupnu neto plaću nismo računali naknade za odvojeni život, jer da smo, vjerojatno bi cifra premašila pola milijuna konvertibilnih maraka.

Prvi oblici nepotizma – onoga protiv čega se Mektić danas bori – su započeli zapošljavanjem zeta od tada direktora Dragana Mektića, i to Želimira Gatarića koji je primljen sa SSS, po zanimanju veterinarski tehničar, a koji je primljen na poziciju, gdje se tražila elektrotehnika ili informatika, što znači, da je zet od Dragana Mektića, Želimir Gatarić u Službu za poslove sa strancima BiH, imajući u vidu njegovu stručnu spremu, zaposlen protivno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta!

Kasnije je Želimir Gatarić u međuvremenu stekao obrazovanje Visoke stručne spreme, te ga je Mektić odmah promovirao u čin državnog službenika. Direktor Dragan Mektić je kasnije, a kako bi osigurao lojalnost bliskih suradnika omogućavao zapošljavanje članova njihovih porodica i rodbine. Tako je načelniku Sektora za operativne poslove Radi Kovaču zaposlio ujaka Mlađana Šarovića u terenski Centar Sarajevo na poziciju vozača. No to nije sve, u terenskom Centru Sarajevo Mektić je zaposlio i Sanju Kovač (SSS), suprugu od Rade Kovača, načelnika Sektora za operativne poslove Službe za poslove sa strancima BiH. Kako Mektiću nepotizam tada nije bio ni u najmanju ruku mrzak, Mektić je zaposlio i sestrića od Rade Kovača, Predraga Stojanovića u Imigracijski centar, koji je kasnije zbog krivotvorene diplome dobio otkaz u Službi za poslove sa strancima.

Danijalu Ganiću, načelniku Sektora za administraciju Službe za poslove sa strancima BiH, Mektić je zaposlio brata od zeta u terenskom Centru Bijeljina, a tijekom 2015. godine, odlaskom Dragana Mektića s funkcije direktora Službe za poslove sa strancima BiH, zamjenik Direktora Izet Nizam je zaposlio nevjestu od brata Danijala Ganića, i to izvjesnu Editu (SSS) na poslove u terenskom Centru Zenica.

Interesantno je to, da je prije nekoliko godina, Danijal Ganić napisao akt, koji je uputio na više adresa, a između ostaloga i Agenciji za borbu protiv korupcije, tadašnjem ministru sigurnosti, nevladinom sektoru i drugima, u kojem izravno optužuje Izeta Nizama da vrši pritisak i mobing na njega, da se boji za svoju sigurnost…, a nakon sve ove „predstave za budale – za narod“, dolazi do zapošljavanja Ganićeve nevjeste.

Predsjednik Komisije za prijem Ganićeve nevjeste bio je Slobodan Ujić, upravnik Imigracijskog centra, a sada direktor. Tada direktor Službe za poslove sa strancima BiH Dragan Mektić je po preporuci Šemsudina Mehmedovića, u terenski Centar Zenica zaposlio Azru Beganović.

No, nije to sve, Mektić je vrlo dobro vodio računa i o zamjeniku svome Izetu Nizamu i pomoćniku direktora Miši Čavaru, pa je tako dozvolio zamjeniku direktora Izetu Nizamu, da zaposli i svoju suprugu Azru Nizam u Agenciji za rad, a zauzvrat je u Službu zaposlena žena od direktora Agencije za rad Adnana Delića. Kasnije je Izet Nizam, kada je onbašao funkciju v. d. direktora zaposlio svog zeta Harisa Mocu. Pomoćnik direktora Čavar je zaposlio svoga rođaka Franu Mašića u Imigracijski centar na poslove osiguranja. Mektić i Nizam zajednički su zaposlili ženu od dr. Rabaria, iranskog državljanina, koji radi u Termama na Ilidži, gdje se dobar dio stranaca usmjerava da se liječi upravo na Ilidži u toj ustanovi, a poznato je da usluge navedenog hotela koriste i Dragan Mektić i Izet Nizam.

Odlična naizgled ova aktualna „borba“ ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića protiv nepotizma i korupcije, kad je najprije pozapošljavao rodbinu i prijatelje, i nemajući koga više zaposliti, našao se sada protiv najveće pošasti – nepotizma i korupcije – u bh. društvu boriti!

Autor: Josip Šimić

ZADNJE VIJESTI