Kupovina premije osiguranja za djecu s navršenih 18 godina života

Autor: Dnevno.ba

MOSTAR - Odlukom Skupštine HNŽ-a, a na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije sva djeca do navršene 18. godine života, iz ove županije, oslobođena su plaćanja participacije za pružene im usluge zdravstvene zaštite, a samim tim i kupovine premije osiguranja (markice) kao zamjene za participaciju.

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a podsjeća sve svoje osiguranike koji tijekom godine navršavaju 18 godina života kako premiju osiguranja (markicu) mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života. U slučaju da ne izvrše kupnju premije osiguranja prilikom posjeta ugovornim zdravstvenim ustanovama biti će u obvezi plaćanja participacije za pružene im usluge (participacija je definirana za 134 usluge zdravstvene zaštite i iznosi od 2 KM do 150KM po usluzi).

Cijena premije osiguranja (markice) je 20 KM po osiguraniku i zamjena je za plaćanje participacije tijekom jedne kalendarske godine

Uplata premije osiguranja vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka,pošta) na transakcijski račun Zavoda broj: 5550000004857875, priopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI