os krune krstica 26.09.2011. prvasici na rucku

Provodit će se prvo istraživanje o prehrambenim navikama djece u BiH

Autor: K. Lovrić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost Agenciji za sigurnost hrane BiH, da u skladu s metodologijom Europske agencije za sigurnost hrane - EFSA, organizira i provede istraživanje o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini u periodu od 2018. do 2023. godine.

Agencija za sigurnost hrane BiH zadužena je da pripremi potrebnu dokumentaciju i do 13. listopada ove godine izvrši elektronsku prijavu na tender EFSA-e.

Na ovaj način BiH se pridružuje zemljama Europske unije koje sudjeluju u istraživanju prehrambenih navika koje daje detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika.

Istraživanje će obuhvatiti tri dobne grupe djece od tri mjeseca do devet godina starosti i provodit će se u skladu s propisanom metodologijom EFSA-e.

Bosna i Hercegovina do sada nije provodila ovakva istraživanja. Prošle godine BiH se prvi put prijavila na javni poziv EFSA-e za istraživanje prehrambenih navika odrasle populacije u Bosni i Hercegovini. Projekt je odobren i potpisan je ugovor s EFSA-om za realizaciju ovog istraživanja.

Autor: K. Lovrić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI