Vibracije čovjeka i Zemlje – kako postići harmoniju?

Autor: Jurij Paravjan

MOSKVA - Vibracije čovjeka i Zemlje mogu da rade kako u harmoničnom aspektu, tako i u rušilačkom. Koje vrste vibracija doprinose poboljšanju duhovnog i fizičkog stanja, a koje djeluju destruktivno? Koja je tajna da se postigne harmonija? Kakva je energija u pozitivnim i negativnim emocijama?

Svaki čovjek nastoji da postigne harmoniju i poboljša svoje fizičko i duhovno zdravlje. Malo ko razmišlja o tome da naša stanje u velikoj mjeri zavisi od misli i emocija koje doživljavamo. Kao i od toga koliko se naše vibracije podudaraju sa “pulsom” Zemlje.

Naša planeta je u stvari ogromni rezonator. Postoji neka vrsta “pulsa” Zemlje, koji stvara valovičitih frekvencija.

Mi živimo među tim frekvencijama, ne razmišljajući o njima, jer ne možemo da ih vidimo.

Mnogi čak ni ne sumnjaju da ljudski mozak takođe emituje talase. Frekvencija ljudskog mozga, koja se podudara sa osnovnom frekvencijom Zemlje – je alfa ritam. U tom stanju čovjek je u najvećem jedinjstvu sa prirodom. Ali, pored ovih kolebanja, ljudski mozak je u stanju da emituje još 4 vrste osnovnih grupa talasa.

Grupe valove emituje ljudski mozak

Tijekom normalnog budnog stanja javljaju se beta valovi (12 do 30 Hz).

Alfa ritam odgovara frekvenciji vibracija 8-12 Hz, nastaje u stanju smirenosti, opuštenosti ili spavanja sa snovima.

Teta valove emitira čovječji mozak tijekom meditacije, površnog spavanja, dublje relaksacije. Teta ritam su frekvencije 5-7 Hz. Nalazeći se u takvom stanju nekoliko minuta, čovjek može osjetiti priliv bodrosti kao posle dugog sna. Pod uticajem teta talasa mozak se oslobađa od nepotrebnih informacija, koje blokiraju podsvijest.

Na taj način, čovječji mozak se aktivira, poboljšava pamćenje, povećava percepciju, izoštravaju se čula.

Valovi najniže frekvencije (0.5-3 Hz), su delta valovi. Oni odgovaraju stanju transa ili spavanja, tijekom koga nema snova.

Emocije također emitiraju različite vibracije. Interesantno je da pozitivne emocije kao što su ljubav, zahvalnost, dobrota, velikodušnost emitiraju visoko frekventne valove, koji dostižu i do 150-200 Hz. A negativne pojave, kao što su gordost, prezir, strah, tuga, bijes – emitiraju vibracije niske frekvencije (0,1 do 3 Hz). Iz toga slijedi da je sa čovjekom koji živi na niskim frekvencijama lako upravljati, njegova duhovni rast se usporava.

Osim toga, naučno je dokazano da bakterije mogu da postoje i razvijaju se samo na niskim frekvencijama, a visoke su za njih pogubne. Zato srećan čovjek, onaj koji voli, dobar “svijetli” iznutra i njega zaobilaze virusi, usprkos toga što su drugi bolesni od gripa, i tako dalje. Takvi ljudi spavaju bolje, iako spavaju manje, ne osjećaju zamor, brzo povrate snagu i čak im se “sudbina osmjehuje”. Obratite pažju da se tijekom stresa bolesti privlače kao magnet. Izraz “sve bolesti su od nerava” je razumljiv.

Kako da se podigne svoja vibracija?

Sada kada znamo kako naše misli i osjećanja utiču na opšte stanje organizma i na svijet oko nas, treba se zamisliti šta nas ometa da steknemo harmoniju.

Prvo, trebalo bi pažljivo filtrirati informacije koje dolaze u mozak. Scene nasilja, ogovaranja, zlobe, bijesa – djeluju na nas iz medija. Primoravaju mozak da prerađuje svu ovu prljavštinu, nesvjesno čovjek snižava svoju vibraciju, samim tim uništava sebe iznutra.

“Ljepota će spasiti svijet” – to nijesu prazne riječi, ali ih i ne treba uzeti bukvalno. Tek kada čovjek vidi ljepotu oko sebe u jednostavnim stvarima, u prirodi i njegove misli postanu “lijepe”, on će moći da postigne duhovnu i fizičku harmoniju. Treba pustiti “ljepotu” u svoj mozak – diviti se zvijezdama, biljkama, oblacima.

Čovjek je povezan s prirodom od rođenja i može da crpi iz okruženja kozmičku energiju, koja će ga održati.

Glavno je da se uspostavi kontakt i poveže sa kanalom čiste energije. U osnovi svega je energija i energetska razmjena. Pozitivna energija nam daruje život, a negativna ga uništava.

Autor: Jurij Paravjan

ZADNJE VIJESTI