Podržana dva projekta za bolje odvijanje prometa u kantonu Sarajevo

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Vijeće ministara BiH prihvatilo je pojedinačne inicijative i imenovalo delegacije za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju dva projekta gradskih prometnica u Sarajevu, i to transverzala I i IX.

Realizacijom ovih projekata poboljšat će se odvijanje prometa u Kantonu Sarajevo.

Za izgradnju dijela transverzale I, i to dionice Bare – tunel Kobilja Glava, zajam EBRD-a iznosi 35 milijuna eura. Izgradnjom ove dionice bit će poboljšani uvjeti odvijanja prometa Sarajevo – Vogošća, gdje su svakodnevno prisutni zastoji, kolone automobila te gubici vremena.

Za projekt transverzale IX vrijednost EBRD zajma je tri milijuna eura, a sredstva su namijenjena za izgradnju poddionica III Rondo – Ulica Safeta Zajke zajedno sa vezom IX transverzale sa LOT-om 2C Sarajevske zaobilaznice.

Rokovi za otplatu zajmova su 15 godina, uključujući tri godine grace perioda, a krajnji korisnik sredstava je Kanton Sarajevo.

Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti prijedloge ugovora u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI