Softver za praćenje službenih automobila u Vladi FBiH je testiran, ali neće biti u upotrebi

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Izvještaji federalnih revizora i dalje ukazuju na nepravilnosti kod korištenja službenih vozila u vlasništvu Vlade Federacije, odnosno, sugeriraju njihovu bolju kontrolu. Poznato je da je Vlada FBiH još 2016. godine naložila kupovinu softvera za praćenje službenih vozila, jer je tada utvrđeno da godišnja potrošnja goriva službenih vozila u Vladi FBiH iznosi 1,4 milijuna KM. Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH, rekao je da se softver testirao kod tri proračunske institucije u FBiH i da se pokazao neefikasnim.

Neosnovano korištenje više vozila

U izvještaju o financijskoj reviziji Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2017. godinu stoji da je ovo ministarstvo za usluge prijevoza i goriva utrošilo 19.069 KM. Federalni revizori navode da nisu uspostavljene adekvatne kontrole kod upotrebe, korištenja i raspolaganja službenim automobilima. Utvrđeno je da se za određena putovanja neosnovano odobravala upotreba privatnog automobila u službene svrhe i da su na pojedinim putovanjima istovremeno korištena dva automobila, što smatraju neopravdanim.

Financijska revizija Ministarstva pravde FBiH pokazala je kako je ovo ministarstvo u 2017. godini koristilo devet službenih vozila i izdaci za njihovo korištenje su iznosili najmanje 48.087 KM, a odnose se na izdatke za gorivo, registraciju vozila. Izdaci za tekuće održavanje najvećim dijelom se odnose na opravku i održavanje vozila (15.471 KM). Tijekom 2017. godine ministarstvo nije evidentiralo odvojeno materijal i usluge za održavanje motornih vozila, što nije u skladu sa članom 37. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u FBiH.

– Softver za evidenciju utroška goriva, praćenje upotrebe službenih vozila, i otvaranje putnih naloga, koji je ponuđen za nabavku u 2017. godini, i čije je testiranje primijenjeno, kao pilot program, testiran je kod tri budžetska korisnika, a koji su tokom korištenja dali određene primjedbe. Softver je namijenjen za izdavanje putnih naloga, praćenje i evidentiranje svih utrošaka nastalih eksploatacijom vozila, sa dodatnom mogućnošću evidencije kretanja vozila pomoću aplikacije koje umjesto klasičnog GPS, koristi pametni telefon vozača-korisnika. Taj softver ima primjenu kod centraliziranih praćenja i evidentiranja troškova. Naprimjer, poduzeće za prijevoz putnika, ili preduzeće koje ima veliki broj vozila koja obavljaju poslove dostave robe i prezentaciju proizvoda – pojašnjava Korać u razgovoru za Faktor i dodaje:

– Imajući u vidu da vozni park budžetskih korisnika FBiH nije centraliziran, testiranjem ponuđenog softvera pokazalo se neefikasnim sa aspekta sigurnosti i tajnosti izdavanja putnih naloga sa svim potrebnim elementima – objašnjava Korać.

Za gorivo 24 vozila u 2018. godini potrošeno 37.752 KM

Na pitanje koliko je novca u prošloj godini potrošeno na gorivo za službena vozila u vlasništvu Federacije, Korać je odgovorio da takvim podacima ne raspolažu i da imaju samo podatke koji se odnose na 20 službenih putničkih vozila i četiri teretna vozila koje koristi Služba za obavljanje svojih djelatnosti.

– Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je za 20 putničkih vozila i četiri teretna vozila u 2018. godini utrošila 17.527 litara dizela i 4.390 litara benzina u ukupnoj vrijednosti 37.752 KM. Prosječna potrošnja goriva za 24 vozila iznosi 7,13 litara na 100 kilometara – odgovorio je Korać.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI