fbpx
Foto: Fena

U Vladi FBIH potpisani ugovori o dodjeli sredstava županijama: Ukupna vrijednost 200 milijuna KM

Autor: Fena

U Vladi Federacije BiH u Sarajevu danas su potpisani ugovori o dodjeli sredstava županijama, u ukupnoj vrijednosti od 200 milijuna KM, a koji se odnose na financijsku pomoć Vlade FBiH županijama za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Vlada Federacije BiH na ovaj način, prema riječima federalnog premijera Fadila Novalića, nastavlja snažnu financijsku podršku županijama, gradovima i općinama.

– Ovih 200 milijuna maraka po treći puta dajemo županijama, a uz to općinama dajemo 39 milijuna. Ovaj put smo na određeni način to prekovali i rekli da se pola investira u infrastrukturu od interesa za Federaciju, a to se odnosi i na povezivanje entiteta, županija, općina i gradova – naveo je Novalić.

Naglasio je da to nije sve što rade u suradnji s županijama, te da su se založili da isprave neka ranija neravnopravna davanja koja županije, uslijed različitog ekonomskog potencijala, daju svojim građanima.

– Sve obaveze koji su županije različito servisirale kao što je na primjer slučaj s dječjim doplatkom podigli smo na viši nivo. Nadam se da ćemo i dalje u dobrom okruženju mi i županije surađivati na dobrobit naših građana, ne samo na njihovu ekonomsku dobrobit, nego i na pravednost i izjednačavanje njihovih prava bez obzira u kojoj županiji žive – kazao je Novalić.

Federalna ministrica financija Jelka Milićević je rekla da su sretni da mogu prezentirati jednu od politika Vlade vezanu za raspodjelu sredstava iz budžeta za županije u financiranju njihovih redovnih aktivnosti i infrastrukturnih projekata od značaja za Federaciju BiH.

– Danas je prilika da i na ovaj način ojačavamo Program ekonomskih reformi čiji se definirani ciljevi prenose i na niže nivoe vlasti, a vezani su za upravljanje javnim financijama, zelenu tranziciju, digitalne transformacije, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, ekonomske integracije, tržište energije, transporta, poljoprivrede, industrije i usluge, obrazovanje, zapošljavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija, te zdravstvenu zaštitu – navela je Milićević.

Predstavnici županija koji su potpisali ugovore, prema njenim riječima, preuzeli su obaveze da će sredstva koristiti za strukturalne reforme.

– Također, nadamo se da će se sredstva koristiti i za ublažavanje posljedica i poremećaja na tržištima u njihovim sredinama i institucijama, a iskreno se nadamo da će sve to doprinijeti malo boljem položaju ljudi – istakla je.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća izrazila je zahvalnost za ovu podršku, dodajući da će umnogome pomoći toj županiji da nastavi reforme koje su započeli 2019. godine uz pomoć Vlade Federacije BiH, odnosno da stabiliziraju županijski budžet i nastave s realizacijom infrastrukturnih projekta koji će život učiniti boljim na području te županije.

– Namjenski ćemo potrošiti svaki iznos dodijeljenih sredstava i u konačnici poboljšati uvjete života svih onih koji žive u BPK Goražde – istakla je Obuća.

Zahvalnost Vladi Federacije BiH izrazio je i premijer Posavskog kantona Đuro Topić koji je rekao da će sredstva pomoći stabilizaciji budžeta i ispunjavanju zakonskih obaveza prema njihovim korisnicima, te realizaciji projekata definiranih strategijom razvoja, cestovne, vodoprivredne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture.

Vlada FBiH je na sjednici krajem maja ove godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2022. godinu “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni u iznosu od 200.000.000 KM.

Od ukupnog iznosa, a na osnovu utvrđenih kriterija, Unsko-sanskoj županiji pripada 23.903.093 KM, Posavskoj 7.601.971 KM, Tuzlanskoj 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskoj 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskoj 4.152.192 KM, Srednjobosanskoj 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskoj 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkoj 8.301.059 KM, Sarajevskoj 36.178.423 KM, te Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.

Autor: Fena

ZADNJE VIJESTI