+ AAA -

Prvi slu�aj da je neka savezna država istupila iz SAD-a (1860.)

Autor:

south-carolina-secession-conve-1

Dana 20. prosinca 1860. godine prvi se put dogodilo da je neka ameri�ka savezna država izglasala istupanje iz SAD-a. Bila je to Južna Karolina, a radilo se o uvodu u Ameri�ki građanski rat.

Istupanje iz federacije, odnosno secesija južnih država bila je povezana s izborom Abrahama Lincolna za ameri�kog predsjednika. Naime, robovlasni�ke države poznavale su Lincolnove stavove o ropstvu i najavile su da će u slu�aju Lincolnove pobjede istupiti iz Unije prije njegove inauguracije za predsjednika. I doista, Lincoln je pobijedio u studenom 1860. godine, a Južna Karolina prva je istupila. Slijedili su je Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana i Teksas. Sve one istupile su iz Unije još prije nego je Lincoln uopće prisegnuo za ameri�kog predsjednika po�etkom ožujka 1861. godine.

Kasnije se još nekoliko država priklju�ilo novonastaloj južnja�koj Konfederaciji, koja je dobila ime Konfederativne Ameri�ke Države.

Source: Povijest.hr

Autor:

ZADNJE VIJESTI