fbpx

OBMANA JAVNOSTI: Neadekvatna istraga Avde Avdića na portalu Istraga.ba o predmetu „Dženana Memića“! Tužilaštvo BiH nije odbilo preuzeti istragu „o uzrocima smrti Dženana Memića“!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Kada je plaćenički kerberski i Osmicin novinar Avdo Avdić, službeni glasnik SDA stranke i tužilaca Sarajevskog kantonalnog tužilaštva, koji su zataškavali ubistvo Dženana Memića, shvatio koliko je ispao glup i neupućen u svome članku pišući o predmetu „Dženan Memić“, u objavljenom članku na portalu Istraga.ba, pod nazivom: „Konačna potvrda obmane u režiji Tužilaštva BiH: Državni tužioci Čampara i Hasanspahić odbili preuzeti istragu o uzrocima smrti Dženana Memića“, odlučio je, da povuče ručnu, piše Josip Šimić-Đinđić!

U tome članku, kao i obično, Avdić – kako se da između redova pročitati – sažalijeva Alisu Mutap – lažno navodeći, da je ista u noći zajedno sa Dženanom, gledajte laži „zadobila teške povrede“, iako je sud utvrdio, da se radi o lakim povredama, dok je Dženan u krvi krkljao!

Opis nije dostupan.

U objavljenom članku, na portalu Dnevno.ba, kao vezanom tekstu u sklopu ovoga članka, detaljno smo opisali sve laži i obmane Avde Avdića, vezano za njegov današnji prethodno navedeni citirani članak, koji izobiluje, ne samo lažima, nego i najgorim bljuvotinama, izrečenih u tome članku, kojeg radi kredibiliteta ovoga teksta, nećemo navoditi, u vezanom tekstu ovoga članka (otiđite sami na njegov portal Istraga.ba), jer laž i istina ne idu skupa. Laži i obmane Avde Avdića iznesene u prethodno navedenom članku na portalu Istraga.ba smo detaljno u današnjem članku na portalu Dnevno.ba opisali, ali i pokazali, koliko je zaista isti neupućena ličnost, kad je u pitanju ubistvo Dženana Memića, te pokazao, da ne poznaje ni osnove činjenica ni dokaza u vezi predmeta „Dženana Memića“!

Spin – je teza koja ima namjeru, da se čitateljstvo dovede u zabludu, a te spinove, bljuvotine i lažne tvrdnje Avde Avdića iznesene na njegovom portalu Istraga.ba pod nazivom: „Konačna potvrda obmane u režiji Tužilaštva BiH: Državni tužioci Čampara i Hasanspahić odbili preuzeti istragu o uzrocima smrti Dženana Memića“ od 17.04.2022. godine, smo detaljno, jasno i koncizno raskrinkali u članku na portalu Dnevno.ba: „Avdo Avdić ponovo dezavuira javnost: „brani Alisu Mutap, tvrdi, da je Alisa Mutap imala teške povrede, te da je uhapšena, zbog što je državni tužilac procijenio, da „prikriva detalje oko smrti Dženana Memića“ od 17. 04. 2022. godine, koji možete pročitati kao vezani tekst u sklopu ovoga članka!

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nikada zvanično nije saopćilo, da odbijaju otvoriti istragu o ubistvu Dženana Memića, uzorcima smrti ovoga mladića i ubicama ovoga mladića, pa su tvrdnje Avde Avdića u članku koji nosi naslov: „Konačna potvrda obmane u režiji Tužilaštva BiH: Državni tužioci Čampara i Hasanspahić odbili preuzeti istragu o uzrocima smrti Dženana Memića“ od 17.04.2022. godine, uvjerljivo lažne i do sada predstavljaju najgnusniju podvalu javnosti s ciljem dovođenja javnosti u zabludu, kao i s ciljem diskreditacije državnih tužilaca Ćazima Hasanspahića i Dubravka Čampare, iz slijedećih razloga:

Iz materijalnog dokaza – akta Tužilaštva BiH, kojeg potpisuje državni tužitelj Ćazim Hasanspahić, a kojeg je Avdo Avdić u sklopu svoga članka na portalu Istraga.ba oglasio navedeno je slijedeće: „Vezano za ostale radnje i osnove sumnje, vezano za počinjenje drugih krivičnih djela Tužilaštvo BiH nije još donijelo odluku o preuzimanju krivičnog gonjenja, te ukoliko ista bude donesena bit ćete blagovremeno obavješteni“!

Opis nije dostupan.

Na osnovu ovakve konstatacije Tužilaštva BiH (državnog tužioca Ćazima Hasanspahića), Avdić je izveo sasvim proizvoljan i dezavuistički zaključak, koji se ogleda u naslovu Avdićeva teksta: „Konačna potvrda obmane u režiji Tužilaštva BiH: Državni tužioci Čampara i Hasanspahić odbili preuzeti istragu o uzrocima smrti Dženana Memića“!

Iz prethodno citiranog akta Tužilaštva Bosne i Hercegovine, ‘ko ga nije pročitao i analizirao, zacijelo bi nasjeo na Avdićeve ustaljene spinove i laži, jer državni tužilac Ćazim Hasanspahić nigdje nije naveo, da „odbijaju preuzeti istragu o uzrocima smrti Dženana Memića“ – kako Avdić navodi, nego da Tužilaštvo BiH još nije donijelo odluku o preuzimanju krivičnog gonjenja, te ukoliko ista bude donesena, da će o tome biti obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, pa su tvrdnje Avde Avdića, da su „državni tužioci Čampara i Hasanspahić odbili preuzeti istragu o uzrocima smrti Dženana Memića“, gdje Tužilaštvo BiH – kao što proizlazi iz tužilačkog akta Tužilaštva BiH – još nije donijelo odluku o preuzimanju, lažne, uz napomenu, da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nikada zvanično i formalno nije saopćilo, da odbijaju, da istražuju ubistvo Dženana Memića i uzroke (smrti) ubistva, kao i ubice ovoga mladića.

O kakvoj konačnoj halucigeno – priviđačkoj potvrdi govori Avdić, kad navodi: „Konačna potvrda obmane u režiji Tužilaštva BiH: Državni tužioci Čampara i Hasanspahić odbili preuzeti istragu o uzrocima smrti Dženana Memića“, iako Tužilaštvo BiH još nije niti donijelo odluku o preuzimanju, a niti odbilo preuzeti istragu o uzrocima smrti Dženana Memića, jer decidno navode „ukoliko ista bude donesena, da će biti obaviješteni“! Ovakve proizvoljne tvrdnje Avde Avdića predstavljaju negaciju istine, odudaraju od točnog, istinitog, fer i korektnog izvještavanja o krivičnim postupcima.

Opis nije dostupan.

Komentirajući navedeni članak Avdića, advokat Ifet Feraget, preko Facebook stranice „Pravda za Dženana Memića“ je poručio: „Kada su u pitanju najnovije bljuvotine koje objavljuje dotični ja ostajem kod navoda iz otvorenog pisma koje sam mu uputio 04.02.2021. godine (“Feraget odgovorio Avdiću: Molim Vas ne pišite o slučaju Memić kada to niste radili ni prethodnih godina”). Jedino mogu da dodam da je svako slovo onoga što gospodin Muriz Memić i ja govorimo prethodnih više od šest godina, nakon tog mog otvorenog pisma dotičnom, potvrđeno i presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine! Mogu i da mu preporučim da prije spavanja obavezno pročita moje otvoreno pismo! Sapienti sat! Ifet Feraget, advokat“!

Od samoga početka Muriz Memić i odvjetnik Ifet Feraget tvrdili su, da „Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći, već da je ubijen na jedan podmukao način“, a da je u predmetu „Dženan Memić“, pod vodstvom tadašnje glavne tužiteljice KS Dalide Burzić, izvršeno svjesno i namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju smrti Dženana Memića, sa ciljem ne otkrivanja pravih ubojica Dženana Memića.

Pravomoćna presuda Vrhovnog suda F BiH na koju se advokat Ifet Feraget, pravni zastupnik porodice Memić poziva, kaže: „Mi nalazimo da za tvrdnju Tužilaštva KS  da je Ljubo Seferović nailaskom na pješake Dženana Memića i Alisu Mutap, koji su se kretali sredinom kolovoza u pravcu kretanja vozila, skrenuo pogled s kolovoza na muzički uređaj u vozilu, da bi promijenio muziku, i udario u pješake, usljed čega je lijevim čeono-bočnim dijelom svoga vozila na zaobljenju prednjeg branika s lijeve strane po vertikali u području lijevog fara vozila udario pješaka Memić Dženana koji je u tome momentu iskoračio ulijevo, s osloncem na lijevu nogu, a pri tome je zadnji donji dio pješaka ispod pojasa bio izložen naletu lijevoga fara i plastičnih dijelova oko ovoga ruba kao i prednjeg poklopca s lijeve strane, dok je usljed brzine kretanja vozila glava Memić Dženana inercijom snažno zamahnuta unazad i sa lijevim potiljačnim dijelom ostvarila kontakt sa ramom prednjeg vjetrobranskog stakla sa lijeve strane vozila…“, da se događaj desio na način kako je to opisano u optužnom aktu nema dovoljno dokaza“ – kazao je predsjednik vijeća Vrhovnog suda F BiH Slavko Marić!

Vještaci: „NEMA SAOBRAĆAJNE NESREĆE, NITI AMNEZIJE“!

Vještak prometne struke prof. dr. Mirsad Kulović je dana 19. 03. 2018. godine na glavnom pretresu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u višesatnom obrazlaganju svoga stručnoga nalaza sačinjenog po Naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu ustvrdio u zaključku, da isključuje bilo kakvu mogućnost, da se radi o prometnoj nesreći, te da je teza optužnice, kojom se tvrdi, da se radi o „prometnoj nesreći“ neodrživa, dakle vještak je isključio mogućnost, da je vozilo udarilo Dženana Memića, pobijajući na taj način lažni nalaz vještaka Kovačevića. Podsjećanja radi, vještaci prometne i mašinske struke prof. dr. Mirsad Kulović i Jasmin Bijedić su također tijekom prvotnog suđenja, tijekom 2018. godine, u svojim nalazima isključili bilo kakvu mogućnost, da je Dženan Memić stradao u prometnoj nesreći, odnosno, da se u predmetu Dženan Memić ne radi o prometnoj nesreći.

Da Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći potvrdio je opširno i temeljito u svome nalazu vještak dr. Mirsad Kulović, koji je imao zadatak, da sačini nalaz i mišljenje na okolnosti vjerovatnosti prometne nezgode, koja se dogodila 08.02.2016. godine oko 22,30 sati na kolovozu ulica Velika Aleja, te je iznio u svome zaključku, da postoji izrazito velika vjerojatnost, da predmetni događaj nije prometna nezgoda tipa suda vozila i pješaka, jer od ukupno analiziranih 9 elemenata, rezultati za 7 u cijelosti ne podržavaju tezu, a od navedenih 7 elemenata, 3 elementa imaju izuzetan značaj, 3 veliki značaj i 1 element manji značaj, da nepostojanje bilo kakvih materijalnih tragova na kolovozu koji bi određivali mjesto sudara, ili pak asocirali na mjesto kontakta vozila i pješaka, ne podržava tezu, da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudara vozila i pješaka, da oštećenja na vozilu dominantno su locirana na lijevoj strani vozila, i to na prednjoj čeonoj strani, lijevi far, i na bočnoj lijevoj strani, prednji lijevi blatobran, da osim oštećenja na vozilu nisu nađeni nikakvi drugi tragovi, koji bi ukazivali na kontakt vozila sa pješacima.

Vještak Kulović je izjavio da ne postoji korelacija između nađenih oštećenja vozila i povreda pješaka koje bi odgovarale povredama nastalim u prometnoj nesreći tipa sudar vozila i pješaka, da rezultati analize ovog elementa i odsustvo korelacije između ovog elementa i elementa povrede pješaka, ne podržavaju tezu da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudar vozila i pješaka.

Vještak Jasmin Bijedić, koji je analizirajući uzorke deformacije A stuba na vozilu izjavio, da je deformacija nastala djelovanjem vanjske mehaničke sile manifestirane kao udarna sila, da profil deformacije osnovni i srednji profil je oblika koji ne može potvrditi teoriju navoda vozila na pješaka pri čemu pješak udara glavom u A stub. Nalazima vještaka prof. dr. Mirsada Kulovića i Jasmina Bijedića, Kantonalni sud u Sarajevu u cijelosti je poklonio vjeru!

U ponovljenom suđenju, Kantonalni sud u Sarajevu postupio je po uputama i Rješenju Vrhovnog suda, te u  skladu sa rješenjem Vrhovnog suda FBiH broj: 09 0 K 025844 18 Kž 6 od 23.04.2019. godine, Kantonalni sud je 02.07.2019. godine naredio provođenje novog saobraćajnog vještačenja od strane Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit” d.o.o. Banja Luka sa predmetom vještačenja vjerovatnosti događanja saobraćajne nesreće od 08.02.2016. godine, dok je  dana 19.07.2019. godine Sud  odobrio timu vještaka da mogu izaći na lice mjesta, a dana 18.07.2019. godine Sud je donio naredbu o dopuni naredbe za vještačenje od 02.07.2019. godine na način da se u skladu sa naredbom od 02.07.2019. godine može angažovati i vještak medicinske struke. Ovim nalazom Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit” d.o.o. Banja Luka su potvrđeni raniji nalazi vještaka iz prvog postupka da se saobraćajna nesreća nije uopšte niti desila, odnosno na Dženan Memić nije nastradao u prometnoj nesreći tipa nalet vozila na pješaka.

Predsjedavajući sudija Igor Todorović, oslobađajući Seferoviće, rekao je kako Tužilaštvo Kantona Sarajevo nije dokazalo “van razumne sumnje da su optuženi krivi” navodeći i dijelove nalaza vještaka Centra za vještačenje Zenit iz Banjaluke, čiji su vještaci rekonstrukcijom utvrdili da optužnica ne odgovara činjeničnom stanju. Pozvao se i na vještaka medicinske struke koji je, kako je Todorović naveo u sudnici, rekao kako povrede na Dženanovom tijelu ne odgovaraju onima koje bi izazvala saobraćajna nesreća.

Na tijelu ove osobe ne postoje tipične povrede kada je riječ o naletu vozila na pješaka, nema povreda koje se mogu vezati za nabacivanje na vozilo ili odbačaja tijela na podlogu“ – kazao je vještak dr. Karan. Dr. Hamza Žujo, vještak sudske medicine jasno je u svome prvotnom nalazu utvrdio, da se radi o ubojstvu, da je smrt bila nasilna, i to udarcem tupim mehaničkim predmetom, najvjerojatnije kolcem.

U članku na portalu Dnevno.ba, kao u vezanom tekstu, detaljno smo objasnili, a kad je u pitanju „upućenost“ Avde Avdića o predmetu „Dženan Memić“, gdje naveo, da je „Alisa Mutap zadobila kritične doći teške povrede“, iako Kantonalni sud u Sarajevu, pozivajući se na medicinske nalaze konstatira, da je „Alisa Mutap zadobila lake tjelesne povrede“, a ne teške, kako Avdić lažno navodi!

Vještaci neuropsihijatrijske struke su utvrdili, a što opisujemo u vezanom tekstu, da Mutap Alisa nema amneziju, iz čega je sud izveo pravomoćan zaključak: da „Alisa Mutap zna što se desilo, ali to svjesno prikriva i ne želi da kaže. Sud na osnovu svega navedenog nije mogao prihvatiti iskaz svjedoka Mutap Alise, jer je očito, da ista zna što se zaista dogodilo, ali da to ne želi da kaže, samo njezino držanje pred Sudom je bilo popraćeno nesigurnošću, nervozom, te je u konačnici prihvaćen samo dio njezinog iskaza u kojem je izjavila, da se nalazila skupa sa preminulim u ulici Velika Aleja, jer je to nesporna činjenica, koju su potvrdili svjedoci Hrvat Džafer i Nebojša Veljović“ – zaključuje Sud.

U tome članku na portalu Dnevno.ba smo dalje naveli, da

Avdo Avdić dalje lažno navodi, da su „tužioci Ćazim Hasanspahić i Dubravko Čampara u sudnici saopćili kako “nemaju objektivnih dokaza” o ovom slučaju. Ovakva konstatacija Avde Avdića je čista podvala. Naime, tužioci su u sudnici rekli, kako „nemaju objektivnih dokaza“, vezano za produženje mjera zabrane prema optuženima u pogledu utjecaja na svjedoke, a ne da tobože nemaju objektivnih dokaza u dokaznom postupku protiv optuženih Zijada Mutapa i dr. u ovome slučaju, kako je svoje čitatelje obmanuti želio.

Nadalje lažne su tvrdnje Avde Avdića da je tužilac Ćazim Hasanspahić procijenio, da Alisa Mutap prikriva i da se ne sjeća detalja oko smrti Dženana Memića, pa da je zbog toga uhapšena, kad iz prethodno obrazloženoga proizlazi (u vezanom tekstu), da su vještaci i sud utvrdili, da Alisa Mutap simulira i disimulira, te da prikriva svjesno činjenice, te je na temelju toga i uhapšena, a ne na temelju procjene tužioca Hasanspahića. Istina tužilac izdaje naredbu za lišenje slobode, ali ne na temelju svoje procjene, nego na temelju dokaza, te na temelju dokaza vrši procjenu, da li je činjenična podloga dostatna za krivični progon i hapšenje. Nakon što je Mutapova uhapšena, Sud BiH donio je pravomoćno rješenje, kojim joj se određuje jednomjesečni pritvor. Za sve uhapšene Zijada Mutapa, Alisu Mutap, Josipa Barića, Hasana Dupovca i Muamera Ožegovića, koji su hapšeni po naredbi Tužilaštva BiH bili, i svi višemjesečno po rješenju Suda BiH pritvarani, utvrđen je najviši stepen osnovane sumnje o počinjenju krivičnih djela Zijada Mutapa i drugih.

VEZANI TEKST:

Avdo Avdić ponovo dezavuira javnost: „brani Alisu Mutap, tvrdi, da je Alisa Mutap imala teške povrede, te da je uhapšena, zbog što je državni tužilac procijenio, da „prikriva detalje oko smrti Dženana Memića“!

Odgovor advokata Ifeta Ferageta, Avdi Avdiću:

https://avaz.ba/vijesti/bih/628650/feraget-odgovorio-avdicu-molimo-vas-ne-pisite-o-slucaju-memic-kada-to-niste-radili-ni-prethodnih-godina?fbclid=IwAR2UhaPoUd8cbDKqee9gB3-FVKLFrk8zVGaRV2-z6pGHkzLmx_URnzrm_40

 

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI