fbpx

Profesionalni sunovrat optužnica Tužiteljstva BiH!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Dana 21. studeno!g 2021. godine, na internet portalu Dnevno.ba, objavljen je članak: “Tužiteljstvo BiH je u profesionalnom kolapsu“, a u kojem članku se između ostaga navodi, da je Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, posljednjih mjeseci, odnosno godinu dana pred Sudom Bosne i Hercegovine izgubilo preko 10-ak optužnica, što dalje jasno ukazuje na činjenicu, da državni tužitelji u krivičnim istragama, podižući optužnice u krivičnom postupku pred Sudom BiH, postupaju površno, neozbiljno, neadekvatno i neprofesionalno, piše Josip Šimić-Đinđić!

Od objave ovoga članka, optužnice Tužiteljstva BiH će u narednom periodu doživjeti ponovno fijasko.

Oslobađajuća presuda za genocid!
Sud Bosne i Hercegovine donio je, a predsjednik vijeća javno objavio, dana 29.11.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Miodrag Josipović i drugi kojom su optuženi Miodrag Josipović, Branimir Tešić, Dragomir Vasić, Danilo Zoljić i Radomir Pantić oslobođeni optužbe čime bi Dragomir Vasić počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH u vezi s članom 180. stav 1. i članom 29. istog Zakona, a Danilo Zoljić, Radomir Pantić, Miodrag Josipović i Branimir Tešić krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH, u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. istog Zakona.
Optuženi su oslobođeni optužbe da su na način opisan u izreci presude:
Dragomir Vasić kao komandant Štaba policijskih snaga Zvornik i načelnik Centra javne bezbjednosti Zvornik izvršio, a Danilo Zoljić kao komandant Posebnih jedinica policije (PJP) CJB Zvornik, Radomir Pantić kao komandir 1. čete PJP CJB Zvornik, Miodrag Josipović kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Bratunac i član Štaba policijskih snaga CJB Zvornik, smještenog u SJB Bratunac i Branimir Tešić u svojstvu zamjenika komandira PS Bratunac, pomogli i podržavali djelimično istrebljenje grupe Bošnjaka enklave Srebrenica, kao nacionalne, vjerske i etničke grupe koji su kao Bošnjaci Istočne Bosne činili značajan dio etničke skupine Bošnjaka.
Izvedenim dokazima na glavnom pretresu Tužilaštvo BiH nije dokazalo van svake razumne sumnje učešće optuženih u radnjama koje su opisane u pojedinačnim tačkama optužnice, a naročito nije dokazalo postojanje subjektivnog elementa kod optuženih, odnosno postojanje namjere za potpuno ili djelimično uništenje zaštićene grupe bošnjačkog stanovništva.
Aktivno učešće optuženih na način kako je opisano u optužnici u izvršenju krivičnog djela iz člana 171. KZ BiH, ne proizilazi iz uloženih dokaza te je Sud primjenom principa in dubio pro reo optužene Miodraga Josipovića, Branimira Tešića, Dragomira Vasića, Danila Zoljića i Radomira Pantića oslobodilo optužbe za krivično djelo genocid iz člana 171. KZ BiH.
Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda u roku od 15 (petnaest) dana od prijema pismenog otpravka iste.
Oslobađajuća presuda Ravnogorcima!
Dana 16. 12. 2021. godine, Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu, kojom je oslobodio pripadnike Ravnogorskog pokreta da su počinili kazneno djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima i ostalima iz članka 145. Kaznenog zakona BiH.
Naime, dana 10. 12. 2020. godine, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, Tužitelj Odjela III Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, podigao je optužnicu protiv nekoliko pripadnika Ravnogorskog pokreta zbog događaja iz marta 2019. godine. Kako je saopćeno tada iz Tužilaštva BiH, optuženi pripadnici “Ravnogorskog pokreta” terete se da su na području Višegrada i okolice, u mjesecu ožujku / martu 2019. godine, svojim djelima, radnjama i postupcima, javno izazvali i raspirivali nacionalnu i vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini.
Optužnica je podignuta protiv:
1. Sladojević Dušana, zvanog “Krvce” i “Čiča”, rođenog 1957. godine u Ključu
2. Aleksić Slavka, zvanog “Vojvoda”, rođenog 1956. godine u Bileći
3. Lečić Riste, rođenog 1963. godine u Trebinju.
Optuženi se terete da su dana 10.03.2019. godine, sudjelovali na okupljanju u organizaciji “Ravnogorskog pokreta otadžbine Srpske” Višegrad, na Trgu palih boraca u Višegradu, te kasnije na lokalitetu Dobrunske rijeke, poznatom kao “Draževina”. Optuženi se terete da su prilikom postrojavanja pripadnika Ravnogorskog pokreta, među kojima je bilo i pripadnika iz Srbije i Crne Gore, optuženi Sladojević kao predsjednik “Ravnogorskog pokreta Republike Srpske” i optuženi Aleksić sudjelovali u vršenju postrojavanja, korištenjem vojne terminologije i uz predaju raporta, kao i iznosili govore u kojima su veličali Ravnogorski pokret, te puštanjem i pjevanjem pjesme koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje, izazvali uznemirenost i strah stanovništva na području Bosne i Hercegovine, a naročito povratnika i građana Višegrada i okolnih mjesta – saopćeno je tada iz Tužilaštva BiH.
Optuženi Lečić Risto tereti se da je prilikom okupljanja na trgu, započeo sa pjevanjem pjesme uz gusle, kojom se veliča četnički pokret, a koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje, izazvao uznemirenost i strah stanovništva na području Bosne i Hercegovine, a naročito povratnika i građana Višegrada i okolnih mjesta.
Optuženi su prilikom navedenog okupljanja pjevali čestničke pjesme: “Bit će opet pakao i krvava Drina evo idu čestnici sa srpskih planina”!
Međutim, presudom Suda BiH od 16. 12. 2021. godine, državno tužiteljstvo nije dokazalo optužbe!

 

 

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI