Branko Tomic

DF: Depolitizacija izborne administracije i uvođenje suvremenih tehnoloških rješenja u izborni proces

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Prilikom provođenja izbora za sve razine vlasti u BiH dolazi do neodržive situacije kod samog utvrđivanja rezultata glasovanja. Naime, ručno prebrojavanje listića, uz doista upitan kredibilitet i stručnost, širok spektar mogućnosti zlonamjernog i koristoljubnog manipuliranja, a nadasve i mogućnost koncentracije članova biračkih odbora, kao i promatrača, dovodi u pitanje regularnost samih izbornih rezultata,a time i samih izbora kao principa i sustava demokratičnosti.

Također, Prijedlogom zakona predviđa se depolitizacija izborne administracije, s posebnim naglaskom na Središnje izborno povjerenstvo BiH i biračke odbore, koji su isticani kao jedan od temeljnih izvora izbornih manipulacija. Prijedlogom se propisuje se je da članovi Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, kao najvažnije institucije izborne administracije u BiH ne mogu biti osobe koja su nakon stupanja na snagu Izbornog zakona BiH bile na funkcijama u izvršnim tijelima političkih stranaka ili imale mandat u zakonodavnim ili izvršnim tijelima vlasti u ime političkih stranaka, što do sada nije bio slučaj.

Također, propisuje se depolitizacija biračkih odbora, koji su se u dosadašnjoj praksi pokazali kao „najslabija karika“ u izbornom procesu, odnosno da njihove članove od sada ne delegiraju politički subjekti, nego se popunjavaju na temelju javnog poziva koji raspisuje i provodi općinsko/gradsko izborno povjerenstvo. Također, ovim se prijedlogom pri popuni biračkih odbora daje prednost nezaposlenim osobama i studentima. Budući da se birački odbori plaćaju iz proračuna, na ovaj način bi se i plaćale ugrožene kategorije stanovništva, a birački odbori ne bi bili u istoj mjeri politizirani.

Kod sve evidentnije pojave neregularnosti kod brojanja glasačkih listića te kod utvrđivanja identiteta glasača i regularnosti samog procesa glasovanja na izborima, ozbiljno se dovodi u pitanje stvarno iskazana volja birača, a posebno kod prebrojavanja izbornih rezultata. Veliki broj građana kao i političkih subjekata godinama izražava sumnju u regularnost samog procesa brojanja listića, glasanja za drugoga , nepravilnosti samog procesa glasovanja i slično. čime se građanima uskraćuje, odnosno zloupotrebljava jedno od temeljnih ljudskih prava (biračko pravo). Otklanjanje ovakvih nepravilnosti, uvođenjem suvremenih tehnoloških mogućnosti, mora odgovarati svim političkim subjektima koji se kunu u demokraciju i koji tvrde da ne zloupotrebljavaju biračke odbore, navodi se u priopćenju Demokratske fronte.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI