Financijaska Konsolidacija Aluminij d.d. u novom produženom roku od 24 mjeseca

Autor: Dnevno.ba

MOSTAR - Poštovani Premijeru,

Ispred Udruge malih dioničara DIAL zahvaljujemo se Vama i Vladi F BiH na produljenju roka Financijske konsolidacije za Aluminij za dodatnih 24 mjeseca. Produženje ovog roka daje nam ponovo nadu i sigurnost da ćete Aluminij financijski konsolidirati, obnoviti proizvodnju i dovesti u pun kapacitet, te da će se izbjeći stečaj.

Svjedoci smo da je Aluminij prethodnih 14 mjeseci već bio u modelu/sustavu financijske konsolidacije, te ništa konkretno nije urađeno u tom periodu prije svega od strane Uprave i NO, te je Aluminij Ugašen. U tom periodu upravljačka i nadzorna tijela Aluminija nisu uspjeli izraditi konkretan i validan projekt Plana restrukturiranja Aluminija i poslovanja po modelu financijske konsolidacije, te smo svi svjedoci bili da su upravo ta Tijela na svim nivoima opstruirali Vašu Odluku, isključivo se orijentirajući na pronalazak strateškog partnera.

Ne želimo biti ni Mi, niti radnici a niti cijela javnost svjedoci da u budućem periodu ovu Vašu novu Odluku promatramo samo kao kupovinu vremena da se ponovo u Aluminij uvede strateški partner, a da Vlada temeljem Ove odluke ništa konkretno ne napravi.

S obzirom da ste kao Vlada donijeli Odluku o novom roku Financijske konsolidacije, sa tim ste preuzeli jasnu i konkretnu odgovornost za daljnju sudbinu i poslovanje Aluminija, kao Vlasnik, te kao i Vlada te tražimo od vas i predlažemo:

1. Da zaustavite sve aktivnosti Uprave i NO Aluminija u daljnjim postupcima vezanim za devastiranje (prodaja) imovine i otpuštanje radnika.

2. Da smijenite postojeću Upravu i NO , jer se na više desetina slučajeva u zadnjih godinu dana ta ista Uprava suprotstavila vama kao Vladi u provođenju Odluke o financijskoj konsolidaciji.

3. Da izaberete novo rukovodstvo Upravu i NO, s akcentom da članovi uprave prije imenovanja od strane NO dobiju vašu suglasnost (svjedoci smo da zadnjih 18 mjeseci Vlada nije bila zadovoljna sa Upravom, a NO je nije mijenjao, iako je NO izabran suglasnosti same Vlade).

4. Smatramo da ova Odluka o financijskoj konsolidaciji mora sadržavati i dati naglasak na aktivno uključenje Resornog ministarstva i same Vlade:

– Aktivno sudjelovanje Resornog Ministarstva od izrade Projekta/Plana financijskog konsolidiranja Društva, uključujući plan, praćenje i realizaciju;

– Da se u Odluci o fin konsolidaciji definira iznos financijskih obveza prema JP HZ HB koje će se pretvoriti u kapital Društva;

– Da se od strane Vlade osigura početni obrtni kapital za pokretanje prvenstveno Ljevaonice cca 15 mil KM;

– Državne regulative kojima se definira elektroenergetski sektor (DERK) koje su diskriminatorne za ekonomiju BiH, te Odluke Vlade FBiH za OIEIK koje su također diskriminatorne za potrošače el. energije koji su na prenosnoj mreži, potrebno je aktivnom ulogom Vlade mijenjati na način da se iste diferenciraju, te za 15 potrošača u BiH koji se izravno napajaju sa prenosne mreže definirati prihvatljive niže tarife (10% od postojećih), a za taj iznos smanjenja povećati tarife za potrošače na distributivnoj mreži., (o čemu smo Vam više puta pisali). Na taj način ovdje nije riječ o nikakvoj subvenciji prema ovih 15 poduzeća koji su nositelji razvitka i industrije u BiH, već je riječ o pametnom i mudrom upravljanju od strane Vlade da osigura održiv okvir poslovanja za najveće kontributore BDP-a u BiH;

– Svjedoci smo da se u BiH proizvodi više od 17 mil. MW električne energije godišnje a da se ukupno (bez Aluminija) troši cca 10,5 mil. MW, te smo svjedoci da su u fazi izrade brojni projekti izgradnje novih izvora energije (TE Blok 7 Tuzla, vjetroparkovi, solarna energija, brojne hidroelektrane srednjeg i manjeg kapaciteta), te ćemo za nekoliko godina imati situaciju da će se u BiH proizvoditi 20 mil. MW el. energije, te će postojati viškovi cca 50% od ukupne proizvodnje. Sva ta energija, a i dosadašnji viškovi bili su i biti će usmjerni na izvoz, a ne za razvijanje domaće industrije te isključivu korist, kao i posljednjih 20 godina, imati će elektroprivrede, privatni proizvođači, traderi tj. uski partikularni interesi, koji čine nenormalnu štetu u globalnom ekonomskom smislu.

Svjedoci smo da je Vlada u više navrata potvrdila da ne može subvencionirati el. energiju za Aluminij. Mi odgovorno tvrdimo da Aluminiju ne treba nikakva subvencija, već samo ravnopravnost i donošenje ispravnih, poštenih i ekonomski opravdanih mjera – jer je to i zakonska odgovornost Vlade i Vijeća ministara.

Ponderirana cijena MW električne enrgije u BiH nije veća ili je nešto veća od 30 EUR. Primjer: na računima stanovništva za el. energiju cijena el. enrgije jeftinog tarifnog stava je 38,5 EUR. RS je svim svojim industrijskim potrošačima omogućila cijenu struje od 35 do 45 EUR. U F BIH se sa svim potrošačima, osim sa Aluminijem, koji su na prenosnoj mreži dogovorila i ugovorila struja po cijeni od cca 40 EUR.

Aluminij je fiktivno i neodgovorno prebačen na tržište mađarske burze koja ustvari ne treba uopće biti referentna burza niti njene cijene da važe za Aluminij, jer BiH ima viškove el energije 2,5 puta veće od potreba Aluminija, a u budućnosti ti viškovi će biti veći.

Udruga DIAL podržava projekt Vlade i garancije Vlade za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla, iako je EU Komisija u više navrata stala protiv tog projekta. Naime Janez Kopač predsjednik Energetske zajednice, zatim Wigemark, te Jean Cloude Junker, te cijela Europa je oštro stala i kritizirala taj projekt i tražila da se zaustavi iz dva razloga:

– Zbrana izgradnje konvencionalnih izvora el energije (TE) protivno regulativama i Energetskom paketu 3 EU u svezi usmjeravanja na smanjenje emisije stakleničkih plinova;

– EU je definirala da je ovdje riječ o izravnoj držanoj pomoći tj. subvenciji od strane Države tj. Vlade F BiH.

Podržavamo Vladu F BIH u daljnjim nastojanjima u realizaciji ovog projekta, te smo svjedoci da je Vlada F BiH a cijela BiH odlučno stala i rekla „NE“ Europi kada su u pitanje zabrane EU koje koče i utječu na razvoj i ekonomski prosperitet BiH.

Stoga očekujemo da Vlada u konkretnom slučaju Aluminija pokaže i dokaže nama i EU svoju ulogu, znanje i moć , te da kroz produljenje Odluke o fin konsolidaciji sprovede konkretne korake i mjere koje smo naveli, jer BIH ima svoju el. energiju u dovoljnim količinama koju mora i treba usmjeriti na baznu industrijsku i prerađivačku industriju. Ponovo napominjemo da mađarska burza nije, niti smije biti referentna za bilo koje poduzeće u BiH.

Također želimo napomenuti da je jedini i najveći resurs u BiH el. energija. Do sada se struja samo izvozila tj. izvozili su se „balvani“. Navedeno nikome ne koristi jer nije usmjereno za razvoj ekonomije, industrije i prerađivačkih pogona. Navedena politika je bila diskriminatorna kako za cijelu ekonomiju BiH, tako i za Aluminij koji je svih 20 god. tu istu struju proizvedenu u BiH uvozio ali sa uvećanim cijenama gdje su u 2019. god. bile i 100% veće od proizvodne cijene naših proizvodnih energetskih pogona.

Stoga duboko vjerujemo u Vladu kao jedinog relevantnog faktora da će i treba, kroz produljeni model financijske konsolidacije, usmjeriti ispravnu i pravednu politiku ponovne obnove proizvodnje u Aluminiju.

Svjedoci smo da su zadnje analize pokazale da industrijska proizvodnja u BiH pada. Svjetska banka je prognozirala rast BDP u BIH za 2020. god. ispod 3%, a BIH prognozira iznad 3%. Samo u listopadu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine bilježi se smanjenje industrijske proizvodnje od preko 10%. Električna energija kao najveći resurs u BiH i to u ogromnim viškovima je jedina „Poluga“ koja može, i mora pomoći razvoju F BiH i BiH, ali ne na način da je izvozimo već da je usmjerimo na razvoj domaćih proizvodnih firmi.

U svemu gore navedenom dati su odgovori kojim putem trebate djelovati da se, ne samo Aluminij, već i druga proizvodna poduzeća ponovo pokrenu, obnove i postanu nositelji i stupovi industrijske proizvodnje i razvitka.

Nemojte dozvoliti, da nepodržavanje ovih aktivnosti, kako u razvoju elektroenergetskog sustava, paralelno sa sustavom bazne i prerađivačke industrije u F BiH dovede do neostvarenja milijardi KM novog BDP-a u narednim godinama.

U svemu ovome imate našu podršku koju se nismo umorili pružati čitavo vrijeme.

S poštovanjem!

Predsjednik Udruge DIAL, Zlatko Topić

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI