Male hidroelektrane – velika šansa BiH

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Uvodničar na sesiji „Kruga 99“ o temi „Male hidroelektrane - velika šansa BiH“, inžinjer Slobodan Kovačina kazao je danas da male hidroelektrane spadaju u kategoriju obnovljivih izvora energije.

To je, po njegovim riječima, neka osnovna prednost.

“U samom pristupu pripreme izgradnje tih malih elektrana, načina financiranja, izgradnje itd., tu ima određenih problema. Uglavnom se one rade po sistemu izgradi, koristi i vrati. Međutim, fali jedna stepenica prije toga, a to je da se istraži energetski potencijal” – kazao je Kovačina novinarima prije početka sesije.

Po njegovim riječima, drugi problem je što se ustvari privatnom kapitalu, odnosno privatnicima daju koncesije.

“Ali elektrane nisu njihove, nego to su elektrane koncesora, onoga koji daje koncesiju, znači države, ili Federacije BiH, kantona, ovisi tko daje koncesiju. Znači, njihova je elektrana, a oni praktično ni u čemu ne sudjeluju, odnosno u samoj izgradnji te elektrane” – napominje Kovačina.

On ističe da izgradnja malih elektrana, korištenje prirodnog resursa na nekom potezu, na nekom profilu, treba biti racionalno, najracionalnije što je moguće.

“A to je onda prepušteno koncesionaru, nije pod kontrolom koncesora” – naveo je Kovačina.

Inžinjerka Sabina Hadžiahmetović iz Instituta za hidrotehniku je izjavila novinarima da je BiH u procesu pristupanja u EU prihvatila zakonsku legislativu Europske unije, „tako da ima izuzetnu zakonsku legislativu kada je u pitanju zaštita voda, zaštita okoliša i kada su u pitanju projekti hidroenergije“.

“Ono šta nas očekuje u narednom periodu jeste da se kroz Strategiju upravljanja vodama Federacije BiH i Vodoprivredni plan RS-a predviđa i daje mogućnost ulaganja u hidroenergiju. S druge strane, imamo buduće financijere koji su voljni da ulažu u razvoj hidroenergije. Imamo jedan veliki projekt koji realiziraju GIZ i USAID, u proteklih nekoliko godina i u narednih nekoliko godina, ulaganje u obnovljive izvore energije, posebno u oblasti hidroenergije” – navela je Hadžiahmetović.

Kaže da su u protekle dvije godine, upravo kroz taj veliki projekt, na putu da izrade kriterije za održivi razvoj hidroenegrije u oblasti malih hidroelektrana.

“To znači kako pomiriti sve interese i kako da ulažemo u razvoj hidroenergije u oblasti malih hidroelektrana, a da ne oštetimo okoliš” – kazala je Hadžiahmetović prije početka sesije.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI