Naučna konferencija CANTATA u Tuzli od 07-10. listopada

Autor: Dnevno.ba

TUZLA - U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, od 7.10.2019. do 10.10.2019. godine na našoj će se instituciji održati naučna konferencija i 4. sastanak odbora COST akcije CA-15117 CANTATA.

Konferencija počine u ponedjeljak 7.10.2019. godine u 9.00h, u Amfiteatru A2 Rektorata Univerziteta u Tuzli (zgrada Filozofskog fakulteta). Na konferenciji će sudjelovati naučnici iz cijele Europe, sa nizom jako interesantnih predavanja na temu gravitacijskih teorija. Više detalja o samoj konferenciji možete pronaći na našoj stranici http://cantata.untz.ba/.

Glavni cilj COST akcije CANATATA, unutar koje učestvuju i naučnici sa našeg Univerziteta, jeste da se konstruiše efektivna teorija gravitacije koja uključuje kako fenomenologiju vezanu za nedostatak kvantne teorije gravitacije, tako i fenomenologiju vezanu za različite astrofizičke skale (npr. samo-gravitacijski sistemi, galaksije, strukture velikih skala) koje se ne mogu objasniti unutar okvira generalne teorije relativnosti bez uključivanja koncepata tamne materije i tamne energije.

S teorijskog aspekta, ideja ove COST akcije je proučavanje kako alternativne teorije gravitacije proizilaze iz kvantne teorije polja, te kako mehanizmi proizašli iz iste mogu objasniti kozmološke dinamike bez pretpostavljanja egzotičnih sastojaka.

COST (European Cooperation in Science and Technology) je paneuropska međuvladina mreža, čija je misija da se omogući prodorni naučni i tehnološki napredak koji treba da dovede do novih koncepta i proizvoda koji doprinose jačanju europskih kapaciteta u naučnoistraživačkom radu i inovacijama. Ona omogućava istraživačima, inženjerima i naučnicima da zajednički razvijaju svoje ideje i da imaju nove inicijative u svim granama nauke i tehnologije, promovirajući multi- i interdisciplinarne pristupe.

Neki od govornika na konferenciji će biti:

Salvatore Capozziello (Università di Napoli “Federico II”, Italy)
Emmanuel Saridakis (National Technical University of Athens, Greece)
Laszlo Gergely (University of Szeged, Hungary)
Tomi Koivisto (University of Tartu, Estonia)
Gonzalo Olmo (University of Valencia, Spain)
Nicoleta Voicu (Universitatea Transilvania Brasov, Romania)
Jutta Kunz (Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Germany)
Ana Alonso Serrano (Max-Planck Institute for Gravitational Physics, Potsdam, Germany)
Manuel Hohmann (University of Tartu, Estonia)
Kim Holmberg (University of Turku, Finland)

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI