Akt SIPA-e autentičan, Fišo priznao – Radio sam po nalogu Šahinpašića!

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Već smo pisali, da je dana 27. 03. 2019. godine, pred Općinskim sudom u Sarajevu, na glavnom pretresu u krivičnom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, saslušan svjedok optužbe Melis Fišo, inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), uposlen u Odjelu Kriminalističko – istražnog odjeljenja SIPA-e (KIO SIPA), po zanimanju dipl. kriminalista, inspektor, koji je radio na predmetu „Šimić“.

Nakon što je kantonalni tužitelj Selimović Samir završio sa direktnim ispitivanjem svjedoka Melisa Fiše, sutkinja Melika Murtezić okrenula se prema obrani, odnosno odvjetniku Ifetu Feragetu, te upitala: „Odbrana imate li pitanja za svjedoka“, na što je odvjetnik Feraget kazao: „Imam časni sude“, te ispitao svjedoka Melisa Fišu unakrsnim pitanjima.

Transkript:

Sudac Murtezić: Izvolite.

Branilac Feraget: „Hvala puno. Je li tačno da ste vi komunicirali s ranijom braniteljicom optuženog, gospođom Belmom Balijagić i putem telefona, je li moguće“?!

Svjedok Fišo: „Jesam, sigurno da jeste više puta“.

Branilac Feraget: „Je li tačno da ste joj napisali da vam se dopada Josip Šimić – Đinđić kao čovjek, mada mu nije leglo što je onu krivotvorinu pustio, te da li je točno, da ste u toj poruci napisali valjda mu je neko to podvalio, Vi ste to napisali braniteljici“?!

Tužilac Selimović želio je prigovoriti, na ovakvo pitanje odvjetnika Ferageta, međutim, sutkinja Murtezić, već je rekla tužitelju Selimoviću, da obrana postavlja pitanje u korist vlastite tvrdnje.

Svjedok Fišo: „Vrlo moguće, bio mi je gospdin simpatičan ovako. Mislio sam da me je u nekom momentu iskoristio za neke svoje“.

Branilac Feraget: „Hajte sada objasnite sudu otkud vama saznanja da je to Josipu neko podvalio, ako znate, ako ne znate, recite ne znam“.

Svjedok Fišo: „Ne znam, zaista to je moja lična impresija bila u momentu, jer čitajući ranije neke objave gospodina Šimića mogao sam primjetiti da ima nekih stvari koje su dosta, da kažem vjerodostojne do kojih gospodin Šimić nije mogao da dođe nikako lično i onda sam pretpostavio, da je neko ko je zlonamjerno u nekoj službi, da mu na neki način dostavlja informaciju i tom smislu sam stvarno pomislio da bi mogao biti iskorišten za neku …, moguće znači, ali to je moja lična impresija“.

Odgovarajući na pitanja odvjetnika Ifeta Ferageta, „koliko je puta saslušavan u prostorijama Tužiteljstva Kantona Sarajevo, te na koje okolnosti, te da li zna kada“?

Svjedok Fišo je odgovorio: „Na ove okolnosti mislim da sam saslušavan u Tužilaštvu KS.Ne mogu se sjetiti možda 3-4 dana možda poslije lišenja slobode, brzo je to nešto bilo.

Branilac Feraget: „Dobro, jeste li saslušavani u Tužilaštvu BIH, te ako jeste, na koje okolnosti ste saslušavani, da li ima veze sa ovim predmetom, te da li se Vaše saslušanje u Tužiteljstvu BiH tiče Gordane Tadić i Ružice Jukić, te ‘ko Vas je saslušavo u Tužiteljstvu BiH“?

Svjedok Fišo: „Jesam, ali ne znam da li je na te okolnosti…nisam siguran da li to mogu da kažem…Ja sam svjedok u predmetu može li to biti ova neka, može li mi neko reći da je to… Tiče se upravo postupanju u ovom predmetu“.

Sudac Murtezić: „Nemojte sad o nekim drugim predmetima, jeste li povodom istog događaja“?

Svjedok Fišo: „Tiče se upravo postupanju u ovom predmetu“.

Sudac Murtezić: „U ovom predmetu“?!

Branilac Feraget: „Pa hajte recite“.

Svjedok Fišo: „U ovom predmetu, ali ne baš na ove okolnosti nego je si li postupo, šta si postupao, koja je bila tvoja uloga i eto tako. Saslušavao me bio ovaj Nermin Halilagić, suradnik u Tužilaštvu BiH“.

Sudac Murtezić: „Na iste okolnosti“?!

Svjedok Fišo: „Ne baš na iste okonosti…., nego, koja je bila moja uloga,’ko mi je izdavao naređenje, po čijim uputama sam radio i tako“.

Branilac Feraget: „Kod tužioca Ćazima Hasanspahića. Kad je to bilo je li to bilo prije saslušanja u Kantonalnom tužilaštvu ili naknadno“?

Svjedok Fišo: „Ne mogu se zaista sjetiti, nekako su paralelno išli ti procesi, možda poslije, mislim poslije ovi sa Kantona Sarajevo su malo da kažem brže to odradili, mislim da je bilo poslije, kod Tužilaštva BiH u odnosu na Kanton Sarajevo“.

Branilac Feraget: „Jesam li ja u pravu, ako kažem da su vas ispitivali i na okolnosti da SIPA ne treba postupati dalje po naredbama Kantonalnog tužilaštva? Je li moguće i da su Vas na te okolnosti ispitivali“?

Svjedok Fišo: „Moguće vrlo. Da je bilo to pitanje, bilo je nekih nedoumica u pogledu nadležnosti i moguće da je bilo takvo pitanje“.

Odgovarajući na daljnja unakrsna pitanja odvjetnika Ifeta Ferageta upućena svjedoku Melisu Fiši: „Šta vam je poznato o tome u pogledu nadležnosti, a ovaj sa aspekta odluka koje je donio vaš Direktor“?

Svjedok Fišo je odgovorio: „Mogu ja to da odgovorim kvalitetno, ali ne bi da se dovedem u neprijatnu situaciju zato što iznosim možda detalje iz nekog drugog predmeta. Ali znam da je u momentu, u jednom momentu postupanja bilo nekog nesporazuma u pogledu nadležnosti između Državnog tužilaštva i Kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Paralelno su se izdavale neke naredbe gotovo na iste okolnosti i tako ne mogu sad“.

Branilac Feraget: „Izdavale se naredbe na iste okolnosti SIPA-i i od Kantonalnog i od Državnog tužilaštva“?

Svjedok Fišo: „Jeste, jeste“.

Branilac Feraget: „Po čijim naredbama ste vi postupali? Vi kao pojedinac?“

Svjedok: „Mi smo prvobitno.Ja kao pojedinac? Ja kao pojedinac direktno mi je nadređen ovaj šef odsjeka i pomoćni direktor tako po liniji rukovođenja“.

Branilac Feraget: „Kako se zove“?

Svjedok Fišo: „Čerkez Slađenko mi je šef odsjeka, a Vahidin Šahipašić je načelnik“ …

Branilac Feraget: „I po čijim ste vi naredbama, njihovim“?

Svjedok Fišo: „Zavisno u kojoj fazi u kojem momentu se neko zadesio tu, čak je nekad i ova kolegica prenosila hoćemo li ovo, ovo i tako dalje (o.p. preminula Jasmina Sarvan)“!

SIPA postupala i radila nenadležno – Odbili da izvrše naredbu Tužiteljstva BiH!

Naime, ovdje ćemo se malo zaustaviti te pak napomenuti, da prema članu 3. stav 3. Zakona o SIPA-i jest propisano, da SIPA izvršava naredbe isključivo Tužiteljstva BiH i Suda BiH, te da postupa u istragama krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH, dok djelo za koje su pripadnici SIPA-e postupali po naredbama nenadležnog Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo nije uopće iz nadležnosti Suda BiH. S tim u vezi, u članu 12. Zakona o SIPA-i, decidno su navedeni zadaci Kriminalističko-istražnog odjela SIPA-e, u koje između ostaloga spada: a) radi na otkrivanju i istrazi krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH, pronalaženju i hapšenju počinilaca tih krivičnih djela i njihovom dovođenju Tužiocu Tužilaštva BiH, pod nadzorom, smjernicama i nalozima Tužioca BiH u skladu sa zakonom o krivičnom postupku.

Naredbom Tužiteljstva BiH od 06. 09. 2017. godine, SIPA-i je bilo naređeno, da u svezi navedenim ima postupati po izričitim naredbama Tužiteljstva BiH, uključujući i svaku daljnju obustavu postupanja po aktima Kantonalnog tužiteljstva KS i bilo kojeg tužiteljstva u BiH i suda u BiH, osim Suda BiH, te da ubuduće sve radnje, koje su u svezi sa navedenim događajima u odnosu na sporni akt SIPA-e i predane i autentične transkripte o prisluškivanju Tadićeve i Jukićeve, SIPA ima obavljati uz pismenu suglasnost Tužiteljstva BiH.

Naredbom Tužiteljstva BiH od 06. 09. 2017., SIPA-i je bilo zabranjeno svako daljnje postupanje u predmetu „Šimić“ po aktima Kantonalnog tužiteljstva KS. Da je ovo točno potvrdio je i sam Direktor SIPA-e Perica Stanića, kada je dana 07. 09. 2017. godine, po zapremanju predmetne naredbe Tužiteljstva BiH obavijestio sve pravosudne institucije od državnih, federalnih do kantonalnih, da za „SIPA-u istraga nije završena, ali da je predmetnom Naredbom Tužiteljstva BiH prekinuta, odnosno onemogućeno daljnje postupanje SIPA-e“(o.p.po aktima Tužiteljstva KS)!

Zbog toga je i Fišo u istrazi Tužiteljstva BiH prilikom saslušavanja istog u svojstvu svjedoka i dobio pitanje po čijim uputama je radio. Konačno, došlo se do onih, koji su opetovano, namjerno i kontinuirano odbijali, da izvrše Naredbu Državnog tužiteljstva. To su bili Slađenko Čerkez i Vahidin Šahinpašić i dr.

Odgovarajući na daljnja pitanja odvjetnika Ferageta, „da li se može složiti sa njim, da se na tom dokumentu, koji je vidio nalazi autentično zaglavlje SIPA-e, memorandum SIPA-e, te da li je bila autentična“?

Svjedok Fišo je odgovorio: „Jesam, jesam. Jeste, po meni jeste“.

Važno je napomenuti, da je lažna isprava ona, koja ne potiče od izdavatelja, dok je preinačena ona isprava na kojoj je bitno neovlašteno izmijenjen sadržaj. Sada se postavlja pitanje, ako se prema tvrdnjama Melisa Fiše nalazi autentično zaglavlje (memorandum) SIPA-e na spornom dokumentu SIPA-e, kako može biti faslisifikat uopće?! Po logici stvari proizlazi, da je dokument ipak nastao u SIPA-i, jer ako se na istom nalazi autentično zaglavlje (memorandum) SIPA-e, onda ne može biti lažna isprava, to iz razloga, jer su uz sporni dokument SIPA-e priloženi autentični transkripti o prisluškivanju Tadićeve i Jukićeve, a što je potvrdilo i vještačenje u Banja Luci!

Odgovarajući na daljnja pitanja odvjetnika Ifeta Ferageta, „da li su pripadnici SIPA-e vršili pretres lica Josipa Šimića u SIPA-i (o čemu smo pisali, kako su lažirali da je Šimić uništio navodni dokument) i da se sve navedeno događa dok je lice lišeno slobode i da u tome momentu nema advokata“, svjedok Fišo je odgovorio: „Jeste. U tome momentu nije bio prisutan advokat“!

Branilac Feraget je nastavio: „To smo rasčistili, dakle lice je lišeno slobode bez advokata. Vama je kao inspektoru poznato da ga ne smijete ispitivati na bilo kakve okolnosti“.

Trenutak kada Feraget ispituje Fišu o konzumaciji alkohola u SIPA-i!

Na upit odvjetnika Ifeta Ferageta: „Primjetili ste kako se ponašao gosp. Josip Šimić Đinđić“?

Svjedok Fišo je odgovorio: „Dugo smo boravili zajedno.. pa bio je vidno potresen….“.

Branilac Feraget: Je li lice konzumiralo alkohol? Je li moguće, da ako ja kažem da mu je serviran alkohol, te ‘ko je mogao licu lišenom slobode donijeti alkohol da pije iz kojih razloga i zašto se licu koje je pod velikim stresom još daje i alkohol da pije i to u SIPA-a“?

Svjedok Fišo je odgovorio: „Ne mogu se o tome izjasniti“.

Svjedok Melis Fišo pojasnio je sudu, da je : „Molio sam šefove možda i tužiteljicu vidjevši da gospodin Šimić često mijenja raspoloženje, u jednom momentu on nama sve kaže priča, u drugom momentu plače…“.

Na ovakave konstatacaije Feraget je reagirao: „Poznato vam je da ne smije ništa pričati bez advokata, a vi kažete u jednom momentu on vama sve priča“?!

Branilac Feraget se obratio sudu, uz dopuštenje, da svjedoku Fiši prezentira službenu zabilješku Državne agencije za istrege i zaštitu 1604/2 740/17 od 06.09.2017. godine samo radi autorizacije njegovog potpisa, na što je sutkinja Murtezeić dozvolila. Svjedok Melis Fišo je potvrdio, da je na Službenoj zabilješci njegov potpis u kojoj je – odgovarajući na upite odvjetnika Ifeta Ferageta napisao – da se „sa Josipom treba postupati sa posebnim senzibilitetom“, a što je sam svjedok Fišo i potvrdio.

U nastavku unaksrsnog ispitivanja, odvjetnik Feraget upitao je svjedoka Fišu Melisa: „Jeste li čuli da je glavna tužiteljica sada već u to vrijeme v.d. gospođa Gordana Tadić potvrdila autentičnost tih transkirapta, jeste li i to čuli“?, na što je svjedok Fišo odgovorio: „Jesam, jesam mislim da sam to čuo u medijima“.

U slijedećem nastavku čitajte svjedočenje Melisa Fiše, inspektora SIPA-e, koji je priznao, da je u SIPA-i Šimića zatekao u lošem i polusvjesnom stanju, te što su mu (Šimiću) sve radili Fišini „Šefovi“ Čerkez i Šahinpašić, kao i to, da je Šimić ipak na kraju u SIPA-i konzumirao alkohol, što je i sudu bilo jasno u jednome momentu!

POVEZANI TEKSTOVI:

VIDEO: Inspektor SIPA-e Fišo na Sudu – „Objave Šimića su dosta vjerodostojne – Valjda mu je neko podvalio akt SIPA-e“?!

SIPA lažirala da je Šimić uništio „dokaz-papir“ – Sud uvažio opet prigovore odvjetnika Ferageta!

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI