BiH i RH – RAJ ZA BJEGUNCE OD PRAVDE: Ne ovo nije turistički slogan, ovo je, na žalost, naša stvarnost!

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Sudbena vlast u jednoj demokratskoj zemlji je jedan od tri stupa vlasti i morala bi biti samostalna i u cijelosti neovisna od zakonodavne i izvršne vlasti. S razlogom se postavlja pitanje da li je to slučaj u BiH i RH, koje za sebe vole reći da su demokratske zemlje. Da li je moguće govoriti o samostalnom, neovisnom i nepristranom sudstvu ako je na čelu Ministarstva pravosuđa-pravde stranačka osoba koju predlaže-postavlja stranački šef?

Ovakva pa i druga pitanja nameću se sama po sebi. Svjedoci smo, posljednjih godina, raznih političko kriminalnih prebjega, skrivajući se iza dvojnog državljanstva, iz jedne zemlje u drugu. Da li ovakvi prebjezi odgovaraju samo onima koji su zbog kriminalnih djela našli utočište u drugoj zemlji, koja ih odbija izručiti, ili je ovo dogovor i interes i onih koji u stvari vode ili upravljaju, kako i sami vole reći, neovisnim sudstvom.

Kada bi se, kojim slučajem, za ministra pravde-pravosuđa birala ne stranačka osoba i kada bi se na sve ključne funkcije u ovom ministarstvu i sudovima birali isključivo ne stranački kadrovi tada bismo mogli povjerovati da postoji iskrena želja da se institucije vezano za sudbenu vlast žele učiniti samostalnim, neovisnim i nepristranim.

Izručenje jednoga od bjegunaca, koje je ovih dana podignulo je veliku prašinu, isključivo ovisi o dobroj volji ministra pravde BiH ili bolje rečeno od njegovog nalogodavca stranačkog šefa. Tako da, zna se, za optužbe za loše rezultate na EU izborima u BiH i oni asa u rukavu imaju!

HS BiH traži da se žurno potpiše međudržavni sporazum, između BiH i RH, koji će osigurati izručenje svakog tko je počinio, pa i najmanji, prekršaj na zahtjev zemlje u kojoj ima dvojno državljanstvo. Dosta nam je političkih igara zbog kojih trpe pošteni građani i istinski domoljubi, obiju zemalja, dok se interesni domoljubi prebacuju iz jedne u drugu zemlju u čamcima, prtljažniku ili na neki drugi, samo njima dostojanstveni, način, navodi se u priopćenju Hrvatske stranke BiH.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI