SEKSUALNA KORUPCIJA U BiH: Iznuđivanje usluga s pozicije moći, žrtve žene i djevojke

Autor: Fena

SARAJEVO - Korupcija u Bosni i Hercegovini prisutna je u različitim oblastima i oblicima, a jedan od specifičnih vidova jeste i seksualna korupcija o kojoj se zasada malo zna, iako istraživanja na terenu ukazuju na raširenost te pojave, a radi se o iznuđivanju seksualnih usluga s pozicije moći, čije su žrtve najčešće mlade žene i djevojke.

Istaknuto je to danas na okruglom stolu o efektima korupcije i neetičkog ponašanja prema ženama
koji je u Sarajevu organizirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u suradnji s Udruženjem žena sutkinja u BiH.

Kako je rečeno, skup je prilika da se “progovori” o rodno osjetljivoj tabu-temi, koja uz sveprisutne koruptivne oblike i aktivnosti, ostaje u “sivoj zoni”, nevidljiva, a što dodatno obavezuje da se ona detaljno istraži, a njeni akteri p(r)ozovu na odgovornost i primjereno sankcioniraju.

Na ova i druga pitanja iz domena i utjecaja korupcije u njenom rodnom kontekstu ukazao je direktor USAID-misije u BiH David Barth, istaknuvši da su žene koje imaju manju ekonomsku i političku moć, nerijetko, izložene različitim vrstama pritisaka, uključujući i seksualno uznemiravanje od onih kojima je povjerena moć.

Ova vrsta korupcije, kako je kazao, podriva dostojanstvo žena kao žrtava te nalaže obavezu iznalaženja mehanizama za njihovu zaštitu, ali i efikasno sankcioniranje osoba odgovornih za seksualno uznemiravanje i eksploataciju, odnosno zloupotrebu pozicija koje podrazumijevaju dodatnu društvenu odgovornost.

– Vlada Sjedinjenih Američkih Dražava posvetila je mart prepoznavanju potrebe za političkim, socijalnim i ekonomskim osnaživanjem žena u BiH -podvukao je Barth, obraćajući se sudionicima okruglog stola, uz napomenu da žene čine 50 posto radne snage, te da je neophodno poduzeti korake da bi one bile adekvatno zastupljene u javnom životu i na mjestima odlučivanja.

Pozvao je relevantne subjekte vladinog i nevladinog sektora u BiH da ovim pitanjima poklone dužnu pažnju i dodatno osnaže poziciju žena i omoguće im pristup pravdi, uz uvjerenje da će skup u Sarajevu biti dodatni poticaj na planu uklanjanja barijera i ostvarivanja jednakih prava za sve, uključujući marginilizirane i najranjivije grupe.

Sudionike skupa pozdravila je i predsjednica Udruženja žena sutkinja u BiH, sutkinja Adisa Zahiragić naglašavajući riješenost ove organizacije da se maksimalno angažira na osnaživanju pozicije žene u društvu, a time i na suzbijanju svih oblika njene eksploatacije s pozicije moći.

Kada se radi o seksualnoj korupciji, Zahiragić navodi da se neophodno fokusirati na identificiranje, prijavljivanje i procesuiranje te pojave, koja ženu stavlja u poziciju objekta i žrtve nekoga ko obnaša određenu društvenu funkciju i od čije odluke zavise njena prava, bilo da se radi o radnoj sredini, državnoj instituciji, pravosuđu, ili obrazovnim ustanovama.

Uz očekivanje da će nova antikorupcijska strategija u BiH “prepoznati” i taj oblik korupcije, pojasnila je da treba praviti razliku između ovog pojavnog oblika korupcije i mobinga, odnosno seksualnog uznemiravanja, te ustanoviti zakonski okvir koji će na precizniji način sankcionirati takvu vrstu neprihavtljivog ponašanja onih koji obnašaju povjerene im funkcije.

O različitim aspektima antikoruptivnih mjera i aktivnosti, uključujući i novu strategiju za borbu protiv korupcije govorili su direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Sead Lisak i Samra Hadžiabdić-Filipović iz Agencije za rodnu ravnopravnost.

Sudionicima okruglog stola predstavljen je i dokument VSTV-a BiH – Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH.

Skup je organiziran pod pokroviteljstvom USAID-ovog Projekta pravosuđa, a radi se o petogodišnjem projektu vrijednom 9,4 miliona dolara čiji su ciljevi – unapređenje rada, radnog statusa i nadležnosti tužitelja, povećanje efikasnosti u prvođenju sudskih presuda te jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u borbi protiv korupcije.

Dosada je vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,6 milijardi dolara pomoći namijenjene podršci ekonomskom, demokratskom i društvenom napretku BiH.

Autor: Fena

ZADNJE VIJESTI