Dalida Burzić mora biti odmah i bez odlaganja suspendirana i uhićena!

Autor: Josip Šimić - Đinđić i drugi

SARAJEVO - FIAT IUSTITIA ET PERAT MUNDUS!

Mi, žrtve Dalide Burzić, novinari, pripadnici tajne policije, pošteni suci i ostali pošteni tužitelji ujedinjeni u zajedničkim pravednim naporima i ciljevima ka konačnom svrgavanju Dalide Burzić, vođe kriminalne grupe s pozicije Glavne kantonalne tužiteljice,, ujedinjeni u zajedničkim pravednim naporima i pravednim legitimnim ciljevima, podnosimo ovu informaciju, zajedno i preko novinara Josipa Šimića-Đinđića, koji je zbog svojih javnih članaka, pišući o kriminalnoj grupi Dalide Burzić, s ciljem osvete i odmazde hapšen i pritvaran od strane iste bio i putem medija objavljujemo ovo, za sada anonimno, bar sa naše strane, te tako nepotpisano u ovom trenutku iz razumljivih i očiglednih razloga, zbog realne opasnosti od odmazde kriminaliziranih ključnih nositelja javnih i pravosudnih ovlaštenja i njihove kriminalizirane političke moći, njihovih mentora.

Na osnovu člana 214. Zakona o krivičnom postupku BiH i člana 215. Zakona o krivičnom postupku, člana 12. Zakona o Tužiteljstvu BiH i člana 64. Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, smatramo, podnosimo i zahtjevamo:

Dana 12. 12. 2018. godine Ured disciplinskog tužitelja (UDT) Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) podnio je disciplinsku tužbu protiv Dalide Burzić, glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Tužba je podnesena zbog disciplinskih prekršaja propisanih članom 57 Zakona o VSTV-u BiH i to:

Točka 22: „ponašanje u sudu ili tužiteljstvu i izvan suda ili tužiteljstva koje šteti ugledu tužiteljske funkcije“,

Točka 23: „bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužiteljstva“.

Navedena tužba je podnesena zbog komunikacije s oštećenim u predmetu spomenutog tužiteljstva, poznatom u javnosti kao predmet „Memić“, kao i javnih istupa vezanih za isti predmet. Zbog tajnosti prikupljenih dokaza, propisanih članom 71 Zakona o VSTV-u BiH, UDT ne može pružiti detaljnije informacije. Također, „UDT ne može komentirati postupak koji je u tijeku te moli medije za razumijevanje u ovom pogledu. Napominjemo da se nitko ne može smatrati disciplinski odgovornim dok se njegova odgovornost ne utvrdi pravomoćnim odlukama disciplinskih komisija“- stoji u priopćenju.

U odnosu na prethodno navedeno, bivši glavni državni tužitelj Goran Salihović, nakon što je UDT otvorio istragu i podigao disciplinsku tužbu protiv istog za puno manje prekršaje, odmah je bio s pozicije Glavnog državnog tužitelja Odlukom VSTV-a BiH na prijedlog UDT-a suspendiran i udaljen. No, da li će to biti i za Dalidu Burzić, koja je dobrano osramotila treći, ali najvažniji stup vlasti u svakoj državi, a to je pravosuđe i deafirmirala povjerenje javnosti u bh. pravosudne strukture, o čemu više od dvije godine pišemo. Svjedoci smo, da su neki tužitelji i suci, po prijedlogu UDT-a shodno Odluci VSTV-a BiH, poput državnog tužitelja Bože Mihajlovića i bivšeg glavnog državnog tužitelja Gorana Salihovića ekspresno suspendirani, a neki i optuženi za mnogo manje propuste i djela, a čija djela su minorna u odnosu na počinjene nesrazmjerne i velike disciplinske i kazneno pravne radnje glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić i njezinih surdanika, koji još uvijek nesmetano u pravosudnim strukturama Federacije Bosne i Hercegovine rade, a o čijem kriminalu pišu, ne samo domaći, već i svjetski mediji.

MI SMATRAMO I TRAŽIMO!

UZIMAJUĆI u obzir, da su disciplinsku odgovornost Dalide Burzić u svezi s činjenjima i nečinjenjima navedenim u disciplinskoj optužnici UDT-a, ukoliko ista postoje, obvezni prvo rješavati nadležni sudovi, odnosno VSTV BiH u skladu s važećim zakonima i uz dužno poštivanje zaštita, koje su Dalidi Burzić date prema Ustavu i zakonu.

OZBILJNO ZABRINUTI, zbog toga što će postojanje ove disciplinske optužnice, na različite načine, negativno utjecati na mogućnost da Dalida Burzić obavlja svoje dužnosti u svojstvu glavne tužiteljice Tužiteljstva KS, posebno u svezi s ispunjenjem mandata u oblasti procesuiranja kriminala. Svjesni činjenice, da Dalida Burzić obnaša funkciju Glavne kantonalne tužiteljice, a čije obavljanje ovisi u pogledu stabilnosti disciplinske istrage, jasno je, da drugi ne mogu surađivati s Dalidom Burzić, dok protiv nje postoji disciplinka optužnica.

IMAJUĆI, na umu prethodno navedeno, VSTV BiH mora suspendirati Dalidu Burzić s pozicije Glavne kantonalne tužiteljice KS, dok se brani od postojećih optužbi, kako bi VSTV BiH zaštitio integritet Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo.

PRISJEĆAJUĆI SE, ilustrativne činjenice da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, na svojem sastanku održanom na razini veleposlanika dana 20. ožujka 2005. godine, konstatirao da “iako pretpostavka nevinosti važi za dr. Čovića kao i za svakog drugog građanina, on mora imati u vidu svoju službenu funkciju i ugled zemlje koju predstavlja”. Upravni odbor također “smatra da dr. Čović mora odmah podnijeti ostavku kako bi zaštitio ugled i integritet funkcije koju obnaša, te kako bi bio u mogućnosti da se brani na sudu oslobođen od obveza koje proizilaze iz njegove službene funkcije”, te da se “nesmetano funkcioniranje Predsjedništva mora sačuvati”.

PRETHODNO NAVEDENO, vrijedi i važi isto i za Dalidu Burzić, koja mora ODMAH biti suspendirana, imajući u vidu svoju službenu funkciju i ugled Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo kojeg predstavlja, te kako bi se njezinom suspenzijom zaštitio integritet funkcije koju obnaša, te kako bi bila u mogućnosti, da se brani od optužbi kojima je po disciplinskoj optužnici opterećena, oslobođena od obaveza, koje proizlaze iz njezine službene funkcije, te da se omogući nesmetano funkcioniranje Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo.

MI PRIMJEĆUJEMO, da je predstavnik najviše upravno-zakonodavne vlasti u državi NJ. E. i konačni tumač Daytonskog mirovnog sporazuma Valentin Inzko spomenuo u svome Izvještaju u Vijeću sigurnosti slučaj „Dženan Memić“ i „David Dragičević“, ukazujući na ozbiljne propuste i korupciju pravosudno-policijskih djelatnika u tim predmetima, a da je izostala reakcija VSTV-a BiH, UDT-a, koji je nadležan da utvrđuje propuste sudaca i tužitelja u BiH i Federalnog tužiteljstva F BiH koje je također nadležno po članu 9. stav 1. Zakona o Federalnom tužiteljstvu, da kontrolira zakonitost rada kantonalnih tužiteljstava u F BiH.

NAGLAŠAVAJUĆI DA, za razliku od mnogih zapadnih demokracija, koje su davno postigle političku zrelost i imaju ustanovljenu stabilnost i uživaju povjerenje svojih građana, demokracija u Bosni i Hercegovini je veoma nestabilna, mir u njoj još nije u potpunosti osiguran i njene institucije su još uvijek u fazi razvoja nakon strašnog rata, te stoga, mi smatramo, da je neophodno, da Glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić ODMAH I BEZ ODLAGANJA bude suspendirana i s pozicije Glavne kantonalne tužiteljice diskrecijskom suspenzijom udaljena, kako bi se omogućilo nesmetano utvrđivanje istine i disciplinskih prekršaja optužene Burzić Dalide, a to čak još više, jer je optužena sklona osvetama i odmazdama prema svima onima, koji joj proturječe, sklona hapšenjima onih, koji se protiv nje kao svjedoci pojavljuju, te se stoga ne može ni zamisliti, kakvim će prijetnjama, ucjenama i zastrašivanjima od strane optužene Dalide Burzić biti izvrgnuti disciplinski tužitelji i oni, koje se protiv optužene budu u toku disciplinskog postupka kao svjedoci pojavljivali, stoga smatramo, da je neophodno, optuženu Dalidu Burzić ex. offo. suspendirati, sve dok se ne okonča sudski disciplinski postupak, u zavisnosti od toga što se prije dogodi. Odmah da joj prestanu sva prava na naknadu, odnosno svaku privilegiju ili status ili ovlasti zapovjedanja policijom, a koje radnje i statusi proizilaze iz njezinog položaja – Glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo.

To čak još više, jer optužena Dalida Burzić ima svoje poluge moći i vlasti u svim strukturama, a osobito Federalnog tužiteljstva F BiH, gdje je nekada uživala zaštitu bivšeg Glavnog tužitelja F BiH Zdravka Kneževića, a i nekada njegovog zamjenika, a sada v. d. Glavnog tužitelja F BiH Tihomira Jurke, koji je osnovano sumnjiv, da je zajedno s drugima sudjelovao u skrivanju i prikrivanju disciplinskih prekršaja optužene učinjene na predmetu „Dženan Memić“, te u skrivanju i prikrivanju kriminalnih djela optužene učinjenih na predmetu „Dženan Memić“, i to tako, što je zajedno s drugima sve nelegalne radnje optužene Burzić Dalide i dr., podveo pod zakonito postupanje, znajući prethodno, da sačinjava Rješenje o izvršenoj kontroli zakonitosti rada nad Kantonalnim tužiteljstvom Sarajevo u predmetu „Memić“, a koje Rješenje ne odgovara istini, a sve s ciljem i namjerom, da Pomogne učinitelju poslije učinjenog kaznenog djela i da spriječi dokazivanje tog kaznenog djela.

POSEBNO ISTIČEMO, da je optužena Dalida Burzić istragom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine zajedno s više osoba, osnovano sumnjiva za djela organiziranog kriminala i korupcije – djela kažnjiva na kaznu dugotrajnog zatvora od 20 – 45 godina, te da je optužena u točno utvrđenim vremenskim periodima počev od 2015. godine do danas, preko MUP-a KS, uzajamno ostvarila i nastavila ostvarivati interesni i personalni prodor prema sigurnosno-interesantnim vrlo opasnim licima – narkomafijom, tražeći od istih da za optuženu obave „nekakve prljave stvari“, pritome obećavajući istima mito u vidu davanja novca i amnestije od kaznenih progona, a što je i vidljivo iz prisluškivanih razgovora, nadzor tajno praćenje i tehničko snimanje od strane OSA-e BiH.

Stoga, mi postavljamo pravo pitanje u pravo vrijeme, ‘ko garantira, da ista i ovoga puta neće posegnuti preko MUP-a KS do svoje stare, njoj poznate kriminalne grupe, da opet za istu odrade neke prljave stvari, koristeći svoj položaj i ovlasti koje iz njezinog položaja proizlaze, u vidu hapšenja svih onih i montiranja optužnica onima, koji se protiv iste budu kao svjedoci pojavljivali (primjer: Josip Šimić), utjecaj i zastrašivanje disciplinskih tužitelja i ostalih učesnika u postupku protiv optužene, to čak još više, kada se uzme u obzir činjenica, da je optužena nužno i međusobno sa drugima, koji su bili na kriminalan način u predmetu „Memić“ povezani, usko povezana, čije su disciplinske i krivično pravne radnje nužno i međusobno sa drugima krim akterima u MUP-u KS i Federalnom tužiteljstvu, povezane, te stoga postoji osnovana bojazan, da će drugi akteri, koji su na kriminalan način bili učesnici u predmetu „Dženan Memić“ učiniti sve, da zaštite ravnopravnu organizatoricu i vođu kriminalne grupe – Dalidu Burzić, utjecajem i zastrašivanjem svjedoka, ometanja disciplinskog postupka u rada sudionika u tom postupku, te znatno otežati ili spriječiti dokazivanje krivičnopravnih radnji i disciplinskih prekršaja optužene.

Ovakva nesrazmjerna konstalacija vlasti i moći, koja na strani kriminalne grupe na nesumnjiv način egzistira, a imajući u vidu njihov položaj i vlasti koje proistječu iz njihovog položaja (T. Jurko – v. d. glavni tužitelj F BiH, D. Burzić – Glavna tužiteljica KTKS, M. Halilović – komesar MUP-a KS i svih 22 pripadnika MUP-a KS, 9 – kantonalnih tužitelja, narkomafija i dr.,) dobijaju svojstvo naročitih okolnosti, koje opravdavaju bojazan, da će koristeći svoj položaj, poduzimati i nastaviti poduzimati protupravne i protuzakonite radnje, da otežaju ili spriječe provođenje zakona i pravde nad optuženom i drugima, prema našim operativnim saznanjima, nije isključeno, da mnogi sudionici u postupku, koji se protiv pomenute kriminalne grupe, kao svjedoci pojavljivali budu, fizičkog života i društvenog dobra budu lišeni, ukoliko se za tim, kao krajnja potreba nametne, kao jedino „rješnje“ za kriminalnu grupu, a sve kako bi za sebe ishodovali povoljne predstojeće disciplinske i kaznene postupke.

TE STOGA, izdavanjem uhidbenog naloga prema optuženoj Dalidi Burzić, omogućit će se pravilno i efikasno provođenje, ne samo disciplinskog postupka koji stoji protiv iste, nego što je optužena Dalida Burzić istovremeno osim ostvarivanja obilježja navedenih prijavljenih kaznenih djela, dakle, ostvarila djela organiziranog kriminala propisanih odredbama Krivičnog zakona BiH, ostvarila sama pojedinačno ili zajedno s pojedinim ili svim prijavljenim nositeljima pravosudnih funkcija (Tihomir Jurko, Zdravko Knežević, Sead Kreštalica, Mladen Furtula, Amina Ruždić i dr.) i obilježja pojedinih teških disciplinskih povreda i prekršaja propisanih pomenutim odredbama Zakona o VSTV BiH i Etičkim kodeksima za suce i tužitelje VSTV BiH, koje disciplinske povrede i prekršaji ih u cjelosti čine nedostojnim za dalje obavljanje sudskih i tužiteljskih dužnosti, posebno rukovodnih funkcija u pravosuđu, zbog čega bi ovi prijavljeni nositelji pravosudnih funkcija trebali bez odlaganja biti udaljeni sa svih pravosudnih funkcija i dužnosti, posebno rukovodnih, te u nastavku i neopozivo nastavno razriješeni od tih dužnosti, jer su već pojedini suci na Kantonalnom sudu u Sarajevu prijetnjama od strane ove kriminalne grube, prethodno pobrojane, izvrgnuti.

U PROTIVNOM, ako optužena Dalida Burzić ne bude u izvjesnom i skorijem vremenu diskrecijskom suspenzijom udarena i sa pozicije Glavne kantonalne tužiteljice udaljena, smatramo, da je ovaj potez UDT-a ništa drugo, doli bacanje prašine u oči javnosti, oštećenima, svjedocima i žrtvama, jer će optužena, koristeći svoj položaj, sama i uzajamno pojedinačno sa drugima, uticati na ishod sudskog disciplinskog postupka te ishodovati postupak povoljan za sebe, pritome, ne smijemo zanemariti činjenicu, da se na čelu UDT-a nalazi izrazito promiskuitetna i morlano problematična Alena Kurspahić, najbolja prijatelja optužene Dalide Burzić (Burzićka joj bila djeveruša na vjenčanju).

DAKLE, s obzirom na sva dosadašnja činjenična saznanja i u toku istrage prikupljenih dokaza i činjenica, mi zaključujemo, da na strani optužene Dalide Burzić i dr., egzistira osnovana bojazan, da će, ukoliko bude i dalje na funkciji ili na slobodi, uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za disciplinski i kazneni postupak, jer postoje naročite okolnosti, da će ometati disciplinski postupak uticajem i zastrašivanjem svjedoka. Naročite okolnosti opravdavaju bojazan, da će ponoviti disciplinsko djelo ili dovršiti pokušano, te da će učiniti novo disciplinsko djelo kojim prijeti, a za koja disciplinska djela se može izreći kazna trajnog razrješenja.

Sve do sada navedeno, uz činjenicu, da je optužena Burzić Dalida i dr., iskazala upornost i odlučnost u vršenju disciplinskih prekršajnih i kaznenih djela djela, po ocjeni, ne dovodi u pitanje postojanje interacijske opasnosti na strani iste. Činjenica njezine ranije neosuđivanosti ili kažnjavanosti, postojanje interacijske opasnosti ni u kom slučaju ne isključuje. Sve navedeno jasno oslikava karakter optužene Dalide Burzić, koja je očito sklona vršenju inkriminiranih i prekršajnih disciplinskih radnji, te naprijed sve do sada navedene činjenice i okolnosti, utvrđene tijekom istrage, upućuju, da je u pitanju posebna spremnost, odlučnost i upornost u vršenju disciplinskih djela, a za koje je ista osnovano sumnjiva, a koje okolnosti u svojoj sveukupnosti predstavljaju naročite okolnosti.

Sve do sada, prethodno obrazložene okolnosti u odnosu na disciplinska djela, a osobito priroda i način izvršenja istih, kontinuitet u poduzimanju disciplinsko prekršajnih-pravnih i kaznenih radnji, te kako je to prethodno opisano, po ocjeni, predstavljaju okolnosti, koje u svojoj ukupnosti dobijaju svojstvo naročitih okolnosti, koje opravdavaju bojazan, da će, ukoliko bude i dalje na funkciji, nastaviti s vršenjem kažnjivih djela, svojim djelovanjem, međusobnim dogovaranjem i međusobno povezanim radnjama, pojedinačno ili udruženo sa drugima, nastaviti uticajem i zastrašivanjem svjedoka i ometanjem rada disciplinske istrage i pravosuđa.

NEKA POBIJEDI PRAVDA, PA MAKAR I CIJELI SVIJET PROPAO.

Mi, pošteni novinari, suci i tužitelji, u iščekivanju pravedne i zakonite Odluke!

Autor: Josip Šimić - Đinđić i drugi

ZADNJE VIJESTI