Delegacija OSBiH na konferenciji načelnika obrane država Balkana u Beogradu

Autor: Dnevno.ba

BEOGRAD - Delegacija Oružanih snaga BiH (OSBiH), predvođena načelnikom Zajedničkog štaba OSBiH generalpukovnikom Senadom Mašovićem, sudjelovala je na 12. konferenciji načelnika obrane država Balkana o vojnoj suradnji (Forum B9), koja se održava u Beogradu od 22. do 24. svibnja.

Mašović je u izlaganju istaknuo kako konferencija predstavlja koristan model suradnje u oblasti sigurnosti regije koji pruža mogućnost za razvijanje zajedničkih kapaciteta za odgovor na sve prisutnije sigurnosne prijetnje.

„Oružane snage BiH bit će opredijeljene ka unapređenju svoje uloge i značaja u regionalnoj suradnji, prije svega kroz uspostavljanje intenzivnih i svestranih bilateralnih odnosa s oružanim snagama država regije, ali i definiranja zajedničkih kapaciteta kao odgovor na široki spektar asimetričnih i drugih sigurnosnih prijetnji“ – naglasio je Mašović.

Forum B9 predstavlja važnu inicijativu za jačanje multinacionalne vojne suradnje u regiji. Članice inicijative su Albanija, BiH, Bugarska, Grčka, Makedonija, Rumunjska, Srbija, Turska i Crna Gora.

Osim predstavnika tih država sudionica, kao gosti konferencije u Beogradu sudjelovali su predstavnici Vojnog komiteta NATO saveza, Vojnog komiteta EU, te predstavnici Združene komande NATO snaga u Napulju, kao i predstavnici država promatrača odnosno načelnici obrane Hrvatske i Slovenije.

Tijekom konferencije upriličena je prezentacija godišnjih izvještaja o radu Koordinacijske grupe, radnih podgrupa za asimetrične prijetnje (ATSWG) i edukaciju, obuku i vježbe (ETESWG) koji su prihvaćeni od načelnika odbrane država članica.

Tema ovogodišnjeg foruma bila je “Sigurnost i odbrana u kibernetičkom prostoru-rizici i iznalaženja mogućnosti za uspješnu regionalnu suradnju”. Ključni govornik o toj temi bio je šef Koordinacijske grupe za kibernetiku u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Karsten Geier.

Nakon izlaganja potpisana je zajednička Izjava, kroz koju je dosadašnja suradnja u prethodnom ciklusu ocijenjena uspješnom i sadržajnom, a osim toga Forum će nastojati da vojnu suradnju proširi na nove oblasti u duhu NATO-ovih inicijativa “Pametne odbrane”,”Udruživanja i djelovanja”, kao i “Inicijative povezanih snaga”, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva obrane BiH.

Na marginama konferencije načelnik ZŠ OSBiH generalpukovnik Senad Mašović održao je bilateralni sastanak sa zamjenikom predsjedavajućeg Vojnog komiteta NATO saveza generalpukovnikom Steven M. Sheproom i informirao ga o aktivnostima koje su poduzimale i poduzimaju Oružane snage BiH za aktiviranje MAP-a te zatražio i njegovu podršku za aktiviranje MAP-a.

U delegaciji OSBiH bili su i načelnik Ureda za podršku NZŠ OSBiH brigadir Edin Fako i oficir za saradnju sa OS SAD i neeuropskim zemljama u Upravi za politiku i planove ZŠ OSBiH pukovnik Jovo Pujić.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI