fbpx

DOPIS KOJI OTKRIVA SVE: Dalida Burzić za 25. 08. 2017. godine namjeravala pohapsiti sve sudije sa Kantonalnog suda u Sarajevu, predsjednika Vrhovnog suda Federacije, tužioce Tužilaštva KS…

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

Bivša glavna kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo Dalida Burzić (danas sutkinja Suda BiH) kada je Odlukom VSTV-a BiH od kraja prosinca 2014. godine do ožujka 2019. godine obavljala funkciju glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, i kada je Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća od 14. 2. 2019. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH, je planirala da tokom mjeseca kolovoza / augusta 2017. godine, točnije za dan 25. 08. 2017. godine pohapsi sudije sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije BiH u Sarajevu, te pojedine tužioce Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, kao i uposlenike ovih institucija, piše Josip Šimić-Đinđić!

U javno objavljenom članku na portalu Dnevno.ba, naziva: „DOKAZI: – ČETVRTI FELJTON – PRAVOSUDNI UDAR – Dalida Burzić s lažnim iskazima, namjeravala uhapsiti sudije sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije u Sarajevu, tužioce Sašu Jovanovića…“ 14. svibnja 2022. godine, sa dokazima u sklopu ovoga članka, uključujući i ranije objavljene članke (Feljton 1, 2 i 3), smo detaljno objasnili i dokaze objavili, da je Burzić Dalida zajedno sa svojim tada poslušnim tužiteljima Samirom Selimovićem i Saninom Bogunićem, svjesni i znajući, da je u smislu člana 11. stav 1. ZKP-a F BiH zabranjeno od osumnjičenog, optuženog ili bilo koje druge osobe koja učestvuje u postupku iznuđivati priznanje ili kakvu drugu izjavu, te znajući članovi ove Grupe, da je u smislu člana 181. stav 1. KZ F BiH jasno propisano, da službena osoba koja u vršenju službe upotrijebi silu, prijetnju ili drugi protupravan način s ciljem iznuđivanja iskaza ili koje druge izjave od osumnjičenika, optuženika, svjedoka, vještaka ili koga drugog, da će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina, a na što su članovi Grupe zajedno sa organizatoricom i pristali i što su i htjeli, te koristili, prijetnju, zastrašivanje ili obećavali, i nudili nedopuštenu korist, kako bi članove Grupe M.K. i D.P., – kao svjedoke, na davanje lažnog iskaza u krivičnom postupku Federacije naveli s ciljem hapšenja i ucjenjivanja sudija sa Kantonalnog i Vrhovnog sudu Federacije u Sarajevu, tužilaca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, kao i uposlenika ovih institucija.

Ukratko, po uputama Dalide Burzić te tužilaca Tužilaštva Kantona Sarajevo, svjedoci M.K. i D.P., koji su iz pritvora sprovedeni radi ispitivanja u svojstvu svjedoka bili, a prethodno izvrgnuti zastrašivanjima, prijetnjama, obećanjem dara ili drugih oblika koristi od strane službenika Kantonalnog tužilaštva Sarajevo – tužilaca tog Tužilaštva, kao i tadašnje glavne tužiteljice Dalide Burzić, su lažno na Zapisniku o saslušanju svjedoka, u predmetima Tužilaštva Kantona Sarajevo, broj: broj: T09 0 KTO 0100445 16 od 30. 01. 2017. godine, T09 0 KTO 0062996 13 od 17. 03. 2017. godine, i T09 0 KTO 0100445 16 od 17. 03. 2017. godine i T09 0 KTA 0110797 17, su lažno izjavili:

  • Da su sudije sa Kantonalnog suda u Sarajevu, koje rade za mito za osumnjičenog Aliju Delimustafića i dr., sudije i to: Adisa Zahiragić, Muhidin Hajdarević, Braco Stupar (tada u to vrijeme sudija Kantonalnog suda u Sarajevu), Vladimir Špoljarić i tadašnji predsjednik Vrhovnog suda Federacije Milorad Novković, te tužioci sa Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Kamenica, Saša Jovanović, Karić i Sead Kreštalica, te Momo Tubić tadašnji inspektor Federalne uprave policije, „Alijini ljudi, koji rade za njega“, navodeći lažno dalje po uputama članova Grupe – službenih lica, da je tužilac Karić od Alije Delimustafića dobio 50.000,00 EUR-a, kako bi predmeti protiv njegova brata bili “gurnuti u ladicu i zastarjeli”, te da je Alija Delimustafić svojim utjecajem i položajem “namjestio” sebi sudsko vijeće na Kantonalnom sudu u Sarajevu, koje je trebalo da odlučuje o njegovom pritvoru, te da je Alija bio 99% siguran, da će izaći iz pritvora, te da je to ispričao članu Grupe M.K., te da su članovi sudskog vijeća, kao protuuslugu, da Aliju Delimustafića puste iz pritvora mito dobile u iznosu od 50.000,00 EUR-a, dok je Tužilaštvo Kantona Sarajevo u namjeri da namjesti željeni montirani rezultat istrage, prisililo člana Grupe M.K., da da lažnu izjavu, da mu se Alija Delimustafić “hvalio” u pritvoru, da će biti pušten iz pritvora, da izlazi iz pritvora, da je sebi namjestio sudsko vijeće, te da nakon što se vratio sa suda sjeo u ćeliji da igra karte čekajući sudsko rješenje, navodeći dalje, da ne zna kako je sebi namjestio sudsko vijeće, ali kada je Alija pušten iz pritvora da je ovaj svjedok – član Grupe M.K. shvatio da Alija govori istinu, jer su mu u vijeću bili Adisa Zahiragić i Muhidin Hajdarević, usmjeravajući i namještajući službena lica Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, i to članovi Grupe S.S. i S.B., kao službena lica iskaze svjedoka M.K., i D.P., tako, da oni “zvuče” u skladu sa Naredbom o provođenju istrage, da je zaista tih 50.000,00 EUR-a otišlo u džep sudskom vijeću u sastavu od Adise Zahiragić, Muhidina Hajdarevića i Brace Stupara, navodeći dalje, da sve te poslove sa sudijama rješava uposlenica Kantonalnog suda u Sarajevu Senada Čustović, dok je isto u svome lažnom i namještenom iskazu potvrdio i svjedok – D.P., kao član Grupe, da je Aliji Delimustafiću bilo poznato ko će mu članovi sudskog vijeća biti, te da su sudije za uslugu da ga puste iz pritvora dobile 50.000,00 EUR-a, jer član Grupe M.K., uopće ne navodi “otkud je njemu poznato da su u navedenom sudskom vijeću sjedili spomenuti suci”, što znači da mu je ovo moglo sugerirati i pripremiti samo Kantonalno tužilaštvo Sarajevo;

Nakon davanja ovih iskaza, ovi svjedoci su odmah na slobodu pušteni bili.

Ovi svjedoci su saslušavajući se kasnije u istrazi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, i to: O.H., M.K., i D.P., a saslušavajući se u svojstvu svjedoka u prostorijama Tužilaštva BiH, u krivičnom predmetu, broj: T20 0 KT 0014035 17, priznali, da su u postupku pred Kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu lažne iskaze, pod iznudom, ucjenama i prijetnjom, dali te po uputama Burzić Dalide radili, navodeći dalje, da ih je Burzić Dalida zajedno sa članovima Grupe S.S. i S.B., ucijenila, te da ne znaju, ni ko su sudije Novković, ni Zahiragić, ni Hajdarević, ni Špoljarić, ni Stupar, ni tužioci Saša Jovanović, ni Karić, ni Kreštalica, ni Kamenica, ni Momo Tubić, te da su potpisali ono što je od njih Tužilaštvo KS zahtijevalo i tražilo, da su iskazi unaprijed bili pripremljeni, da im se Alija Delimustafić nikada nije hvalio da je sebi sudsko vijeće namjestio i istima mito u iznosu od 50 hiljada eura za puštanje na slobodu dao, (kao što su ovo lažno u istrazi Tužilaštva KS izjavili) kao protuuslugu ne hapšenja i puštanja iz pritvora, a na koji dokazi upućuju dokazi označeni kao Glas 1 i Glas 2, te iskazi svjedoka spomenutih svjedoka datih u prostorijama Tužilaštva BiH, te iskazi svjedoka D.Š., A.Z., M.N.

Svjedok Mersud Kočić je, kao što sam ranije gore istaknuo, u kolovozu 2017. godine, na Zapisniku o saslušanju svjedoka, sačinjenog u prostorijama Tužiteljstva Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu, broj: T20 0 KT 0014035 17, priznao da je dao takve lažne iskaze u prostorijama Tužiteljstva KS, u krivičnom predmetu, broj: T09 0 KTO 0100445 16 od 03. 02. 2017. godine i 17. 03. 2017. godine, te da je bio prisiljen da potpiše takve, uvjerljivo lažne iskaze, jer ga je Dalida Burzić ucjenjivala i istom prijetila na način, da će mu, ako ne potpiše, „napakovati ubistvo na Vratniku ili Sokocu, te da više nikada neće vidjeti svoje dijete, te da nije imao izbora osim iste potpisati“! Neoborivi dokazi o ovome, nalaze se u spisu krivičnog predmeta, broj: T20 0 KT 0014035 17, koji je zaveden na Tužiteljstvu BiH, i to Zapisnik o saslušanju svjedoka Mersuda Kočića, zatim snimci označeni kao Glas 1 i Glas 2, potom ostali iskazi svjedoka, i to sudija, te ostali materijalni dokazi, koji Dalidu Burzić i dr., dovode u direktnu vezu sa ovom teškom krivično-pravnom radnjom! Isto je potvrdio i svjedok Perišić Dragan u istrazi Tužilaštva BiH.

Od hapšenja je Burzić odustala, nakon što je prije navedenog datuma, akcija iste „provaljena“, te nakon što je glavni federalni tužilac Zdravko Knežević zatražio sve predmete od Kantonalnog tužilaštva KS u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija.

Da je ovo točno svjedoči i dopis iz augusta 2017. godine, koji je tadašnja vršiteljica dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordana Tadić uputila tadašnjem glavnom federalnom tužitelju Zdravku Kneževiću. Tako je Gordana Tadić još u augustu 2017. godine uputila dopis glavnom federalnom tužiocu Zdravku Kneževiću, upozoravajući ga na saznanja i dokaze do kojih je došlo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tražeći sastanak sa istim, koji je i održan.
„Svena mi mog nisam ih htjela uhapsiti“ – reći će Dalida Burzić u prostorijama Federalnog tužilaštva glavnom federalnom tužiocu Zdravku Kneževiću, nakon što Knežević održao sastanak sa Tadićevom, te Burzićki akt Tužilaštva BiH pokazao koji potpisuje Gordana Tadić. Međutim, iskazi svjedoka i drugi dokazi govore drugačije o zakletve Dalide Burzić „Svena mi mog“!

Dopis tadašnje v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordane Tadić potkrepljuje sve prethodno navedeno, kao i navode iz zadnjeg objavljenog članka, da je Dalida Burzić s lažnim iskazima, namjeravala uhapsiti sudije sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije u Sarajevu, tužioce Sašu Jovanovića….

Dopis:

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Broj: T20 0 KT 0014035 17

Sarajevo, 21.08.2017. godine

FEDERALNO TUŽITELJSTVO F BiH S A R A J E V O n/r glavnog federalnog tužitelja

DOSTAVA PUTEM KURIRA

Predmet: Informacija traži se, HITNO

Poštovani!

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine raspolaže provjerenim informacijama i dokazima u krivičnom predmetu, broj: T20 0 KT 0014035 17, da glavna kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo Burzić Dalida zajedno sa tužiteljima koji postupaju u krivičnim predmetima, za 25. kolovoz / august  2017. godine, ili oko toga datuma u krivičnim predmetima, koji se vode kod Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, broj: T09 0 KTO 0100445 16, T09 0 KTO 0062996 13, T09 0 KTO 0100445 16 i T09 0 KTA 0110797 17, realizira i planira, da za navedeni datum liši slobode nositelje pravosudnih funkcija suce sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, te određene tužioce Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, kao i uposlenike ovih institucija, i to: suce sa Kantonalnog suda u Sarajevu Adisu Zahiragić, Muhidina Hajdarevića, Vladimira Špoljarića, Bracu Stupara, te uposlenicu toga suda Senadu Čustović i dr., te predsjednika Vrhovnog suda F BiH Novković Milorada, te tužioce sa Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu Sašu Jovanovića, Seada Kreštalicu i dr.,

Slijedom navedenog, Tužiteljstvo BiH raspolaže provjerenim informacijama i dokazima, da se navedeno lišenje slobode ima realizirati preko iznuđenih iskaza na način da su službena lica Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo – tužitelji –  koristili, prijetnju, zastrašivanje ili obećavali, i nudili nedopuštenu korist, kako bi svjedoke u krivičnom postupku Federacije na davanje lažnog iskaza naveli, i to: Mersuda Kočića, koji koristi osobnu kartu, broj: 09BTN3800, izdata od strane MUP-a KS, Novi Grad, sin Derviša i Muhibe r. Okić, rođen 09. 01. 1982. godine, državljanin BiH, završena SSS, po zanimanju mašinski bravar, pod metodama zastrašivanja, ucjene i prisile, koje je nad njim sprovela i izvršila glavna tužiteljica Kantona Sarajevo Dalida Burzić, pristupio je dana 03. 02 2017. godine iz pritvora KPZ-a Sarajevo, i to u prostorije Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo u 15:30 sati, da da svoj iskaz u svojstvu svjedoka u krivičnom predmetu, broj: T09 0 KTO 0100445 16, protiv Alije Delimustafića i dr., zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 342. KZ F BiH. Postupajuća tužiteljica, koja je Mersuda Kočića saslušavala bila je tužiteljica Deniala Šartović, te tužitelji Samir Selimović i Sanin Bogunić.

Te Dragana Perišića zv. Bejbi, JMBG: 0103978172176, završena SSS škola, po zanimanju električar na način da su, kao što je opisano prethodno, službena lica Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo – tužitelji –  koristili, prijetnju, zastrašivanje ili obećavali, i nudili nedopuštenu korist, kako bi također i ovoga svjedoka u krivičnom postupku Federacije na davanje lažnog iskaza naveli.

Navedeni svjedoci davali su iskaze u krivičnom predmetu protiv Alije Delimustafića i dr., u kojem iskazu su u krajnjoj mjeri inkriminirali suce sa Kantonalnog suda u Sarajevu i suce sa Vrhovnog suda Federacije BiH, te uposlenike ovih institucija, te tužitelje Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, a sve s ciljem lišavanja slobode nositelja pravosudnih funkcija u kojem su navedeni svjedoci naveli, da osumnjičeni Alija Delimustafić preko svoje Grupe, (hvaleći se u pritvorskoj jedinici navedenim licima koja su sa njim odlukom nadležnog suda pritvorena bila), koja je pod istragom Kantonalnog tužiteljstva KS, davali dar u vidu mita namijenjen sucima sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije BiH sa sjedištem u Sarajevu, te tužiteljima Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, te uposlenicima ovih institucija, kako bi na slobodu puštena bila.  Imajući u vidu prethodno navedeno, te da se vodi na Tužiteljstvu BiH predmeta istraga, iniciram hitan sastanak s Vama u najkraćem mogućem roku s ciljem sprečavanja takvih reperkusija po nositelje spomenutih pravosudnih funkcija, koje mogu izazvati posljedice davanja lažnog iskaza, naročito ako su isti iznuđeni ucjenama, prijetnjama, zastrašivanjima ili obećanjem dara ili druge koristi, kako bi se svjedoci na davanje lažnog iskaza naveli. Potrebno je, da u skladu da svojim ovlaštenjima zatražite na uvid navedene predmete, te o istom ovo Tužiteljstvo obavijestite.

Opis nije dostupan.

V. D. GLAVNOG TUŽITELJA TUŽITELJSTVA BiH Gordana Tadić

Pod istragom su, odnosno pod provjerama Tužilaštva BiH kao što je primjetno bili, ne samo Dalida Burzić, nego i tužioci Tužilaštva Kantona Sarajevo Sanin Bogunić i Samir Selimović. Sanin Bogunić će kasnije biti imenovan za člana VSTV-a BiH, kojemu će se stvoriti prilika, da se revanšira glavnoj državnoj tužiteljici Gordani Tadić, koja ga je istraživala u navedenom predmetu, da je zajedno sa drugima iznuđivao lažne iskaze od svjedoka. Bogunić će, kao član VSTV-a, u „finišu“ glasati, da se Gordana Tadić smijeni sa funkcije glavne državne tužiteljice BiH.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu, broj: T20 0 KT 0014035 17, posjeduje također dokaze, da je Burzićeva, navodeći i prisiljavajući svjedoke, i to narkomane i narko dilere na lažan iskaz, planirala uhapsiti nositelje najviših pravosudnih institucija, i to: predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH Milorada Novkovića, suce na Kantonalnom sudu u Sarajevu, i to: Adisu Zahiragić, Muhidina Hajdarevića, Bracu Stupara, Vladimira Špoljarića i dr., potom bivše djelatnike FUP-a poput Mome Tubića, zatim pojedine tužitelje Tužiteljstva Kantona Sarajevo itd.

Iako posjeduje sve dokaze, državni tužilac Ćazim Hasanspahić nikada nije uhapsio ni Dalidu Burzić ni članove njezine Grupe, iako je VSTV BiH tokom 2017. godine i 2018. godine, zauzeo stav da se svi predmeti protiv Dalide Burzić odmah uzmu u rad, a na što je Viber porukama upozoravala tadašnja potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić, napominjući, da se „predmeti protiv Dalide Burzić i drugih koji su označeni odmah uzmu u rad, da državni tužilac Ćazim Hasanspahić ništa nije uradio, te da će s vremenom Gordana Tadić spoznati koju zmiju u njedrima nosi“! Sve predmete protiv Dalide Burzić duži državni tužilac Ćazim Hasanspahić, i sve dok ih on duži, Dalida može miran san imati, i pored brojnih dokaza, da je u ovoj krivičnoj istrazi saslušan i sudija sa Kantonalnog suda u Sarajevu Igor Todorović, koji je svojim iskazom ozbiljno inkriminirao Dalidu Burzić, kako je utjecala i na sudsko vijeće u predmetu „Memić“ prijetila i pritisak vršila o čemu smo pisali, ali državni tužilac Hasanspahić ništa nije poduzeo.

Na naslovnoj slici nalazi s Dalida Burzić (prije i poslije) remonta lica, kako bi je lakše prepoznali oni koji je duže poznaju!

Na prethodno navedene okolnosti iznuđivanja iskaza, sarajevski advokat Ifet Feraget je u odsutnosti, u predmetu „Kurir“ ispitao „Kočić M., jer ga Tužilaštvo KS nije moglo „pronaći“, pa su samo njegove lažne iskaze čitali“, jer su znali da bi ga sarajevski advokat Feraget u unakrsnom ispitivanju „razvalio“ i dokaze sudećem vijeću podastro da je ovaj svjedok lažno svjedočio u svim predmetima Tužilaštva KS, što je priznao u istrazi Državnog tužilaštva, pa je Kočić u dogovoru sa Tužilaštvom KS, a nakon što je krenulo suđenje u kojima se on pojavljuje kao lažni svjedok „odjednom“ postao nedostupan sudu, kako obrane optuženih ne bi imale priliku, da u toku unakrsnog ispitivanja dovedu vjerodostojnost iskaza ovog svjedoka u pitanje.

VEZANI TEKST:

https://www.dnevno.ba/vijesti/dokazi-cetvrti-feljton-pravosudni-udar-dalida-burzic-s-laznim-iskazima-namjeravala-uhapsiti-sudije-sa-kantonalnog-i-vrhovnog-suda-federacije-u-sarajevu-tuzioce-sasu-jovanovica-256012/?fbclid=IwAR17q51LTJ4hKKH7U8exWPmyAZhZcRHvdSByFIBGhOPzmjIDa1uBzBcHu6w

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

ZADNJE VIJESTI