DRAGAN MEKTIĆ JE OTAC POLITIČKE KORUPCIJE!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Optuženik za visoku korupciju Dragan Mektić, inače bivši ministar sigurnosti BiH, poznat je u javnosti kao „Zmaj od Šipova“, koji je proveo svoj mandat ministra sigurnosti BiH zabavljajući na svojim stand up press konferencijama ovaj bh. narod, povukao je u ponor sigurnosni sektor Bosne i Hercegovine.

Dragan Mektić ili ti ga „Meketalo“ optužen je  od strane Tužiteljstva Bosne i Hercegovine kod Suda BiH za visoku korupciju. Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH, tužiteljica Vedrana Mijović, podigao je optužnicu protiv Dragana Mektića, Igora Golijanina, Samira Agića i Edina Garaplije. Optužnica se odnosi na kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti i pomaganje u izvršenju kaznenih djela.

Nakon istrage, koju je Tužiteljstvo BiH provelo nakon dostavljene prijave Federalne uprave policije (FUP) FBiH, o nezakonitostima u radu odgovornih osoba u Ministarstvu sigurnosti BiH, podignuta je optužnica protiv četiri osobe, koje se terete da su u saučesništvu počinile kaznena djela i to:  Optuženi Mektić Dragan i Agić Samir produljeno kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 220. stavak 3. KZ BiH, optuženi Golijanin Igor produljeno kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 220. stavak 2. KZ BiH i optuženi Garaplija Edin produljeno kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 220. stavak 3. a u svezi sa člankom 31 KZ BiH.

Prema navodima optužnice, navedene osobe su zlouporabom položaja i ovlasti počinile kazneno djelo visoke korupcije koja šteti međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine, a dokumentirana su različita vršenja zlouporabe položaja ili ovlasti najviših državnih dužnosnika i službenika u Ministarstvu sigurnosti BiH prilikom realiziranja međudržavnog Projekta prekogranične suradnje u oblasti vatrogastva, a koji je financiran od strane delegacije Europske unije u BiH a vrijednost projekta iznosila je 198.454,51 eura.

Optuženi se terete za zlouporabe položaja ili ovlasti i gruba kršenja Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH, Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i internih propisa Ministarstva sigurnosti BiH prilikom realizacije navedenog projekta- odnosno nabavke opreme za vatrogasne kapacitete, angažiranja ljudskih resursa, odnosno fizičkih i pravnih osoba, u okviru aktivnosti projekta, kao i postupaka nabavke materijala od interesno povezanih osoba i bliskih srodnika, na koji način su ostvarivali nezakonitu imovinsku korist.

Ukupna pričinjena šteta iznosi 244.764, 21 KM.  Navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem 31 svjedoka i prilaganjem  140 materijalnih dokaza, saopćeno je iz Tužiteljstva BiH. Ovaj proces je u toku.

Pored navedenog protiv Mektića je još jedna istraga u toku. Tužilaštvo BiH, tužitelj Oleg Čavka, tijekom mjeseca aprila 2019. godine, naredilo je sprovođenje istrage protiv tada ministra bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragana Mektića. Istraga je još uvijek u toku.

Tada su iz Tužiteljstva BiH saopćili, da je „U skladu sa ranijom informacijom, da će javnost biti obaviještena o aktivnostima Tužilaštva BiH nakon informacije od 3. aprila 2019. godine, Tužilaštvo BiH informiše javnost da je donijelo naredbu o provođenju istrage protiv Dragana Mektića“ –  saopšteno je iz Tužilaštva BiH. Naredba o provođenju istrage donesena je nakon što je u radu na predmetu Tužilaštvo BiH došlo do više dokaza o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlašćenja, odavanje tajnih podataka te davanje lažnog iskaza.

– Naime, iz do sada prikupljenih dokaza proizlazi osnova sumnje da je navedeni Dragan Mektić kao odgovorna osoba, u svojstvu ministra bezbjednosti u Savjetu ministara, pribavio određene povjerljive podatke, a potom ih na različite načine, iako je znao da je obavezan da čuva tajne podatke, podijelio sa osobama koje nemaju ovlašćenja za pristup podacima sa oznakom tajnosti, a potom neistinito obavještavao javnost, te dao lažan iskaz u Tužilaštvu BiH, što je prouzrokovalo teške posljedice za bezbjednost, vladavinu prava i ugled BiH – saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Zaključili su da će u toku istrage biti tretirani dokumenti i dokazi sa oznakama tajnosti i da će predmet u narednom periodu dobiti oznaku tajnosti. Podsjećamo, istraga protiv Mektića je otvorena zbog odavanja informacija iz afere “Selefije”. Ova istraga još nije okončana i u toku je.

Dalje! Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tužitelj Ćazim Hasanspahić, donio je naredbu o sprovođenju istrage protiv Dragana Mektića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i drugih. Naredbom Tužilaštva, osumnjičeni Dragan Mektić sumnjiči se za inskriminirane aktivnosti iz doba ministrovanja ministarstvom sigurnosti BiH.

Osumnjičeni Dragan Mektić tereti se, da je u svojstvu ministra sigurnosti BiH, zajedno sa više NN lica, uključujući i službena lica iz Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu i Psihijatrijske klinike KCUS-a, dana prije 23. 08. 2017. godine ili oko toga datuma, djelujući zajedno u svojstvu više udruženih za sada nepoznatih lica, udruženih radi činjenja krivičnih djela, s ciljem, da nanese drugome štetu, na nezakonit način, bez Naredbe Suda, privatnim tokovima, i to preko pripadnika njemu podložne grupe, njemu poznatih lica, i to Mektić Dragan, ministar sigurnosti BiH, došao u posjed medicinske dokumentacije, i to otpusnoga pisma sa Psihijatrijske klinike KCUS-a, na ime „Josip Šimić, 1992. godište, sin Miroslava i Ljubice,  matični broj: 396/15 datum prijema 23. 04. 2015. godine s datumom otpusta od 24. 04. 2015. godine“, i isti s ciljem diskreditacije Josipa Šimića-Đinđića, Mektić Dragan, ministar sigurnosti BiH, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj ili ovlaštenja, javno publikovao predmetno otpusno pismo – medicinsku dokumentaciju, čitajući sadržaj iste na svojoj press konferenciji održanoj dana 23. 08. 2017. godine u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kršeći član 8 EKLJP, prema kojoj je zagarantovano pravo na privatnost, znajući prethodno, da navedeno nije smio učiniti, jer je medicinska dokumentacija, povjerljiva dokumentacija/službena tajna, koja sadrži i spada u posebnu kategoriju zaštite ličnih podataka iz člana 3. stav 1. točka 3/a Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH, te da je prema članu 18. stav 1. Zakona o zaštiti osoba sa zdravstvenim smetanjama F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 37/01, 40/02 i 52/11) liječnička dokumentacija o liječenju osobe dostupna isključivo Sudu za potrebe postupka koji je u toku, dok je u članu 54. stav 1. tačka 6. istog zakona je propisano da će se pravna osoba kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 50.000 KM, ako vodi i postupa s medicinskom dokumentacijom suprotno članu 18. tog zakona, dok je u stavu 2. istog člana za isti prekršaj propisana i novčana kazna u iznosu od 400 do 5.000 KM za odgovornu osobu u pravnoj osobi, a ne ministru sigurnosti BiH, iako je obrada posebnih kategorija ličnih podataka u skladu sa članom 9. stav 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH zabranjena, a koju je u skladu sa članom 9. stav 2. točka a) istog Zakona, moguće obrađivati samo ako je nosilac podataka dao izričitu suglasnost, svjestan i znajući Dragan Mektić, u svojstvu ministra sigurnosti BiH, kao službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, da bez pristanka pojedinca protivno uslovima propisanim u zakonu, prikuplja, obrađuje ili koristi njegove lične podatke i te podatke koristi suprotno zakonom dozvoljenoj svrsi njihova prikupljanja, te da će takvim postupkom, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, s ciljem osvete i odmazde, nanijeti nesagledivu štetu Josipu Šimiću-Đinđiću, koji se našao na udaru ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, zbog svojih javnih članaka od Dalidi Burzić, koju je tadašnji ministar Dragan Mektić favorizirao za poziciju Glavnog tužioca BiH, da bi neposrednog nakon toga Upravni odbor Udruženja/Udruge BH novinari najoštrije osudilo takvu javnu hajku i diskreditaciju Josipa Šimića-Đinđića, koju je pokrenuo ministar Mektić, u kojem je Udruženje jasno u priopćenju podcrtalo, da je „takvo ponašanje ministra Dragana Mektića katastrofalan politički istup i ozbiljan pravni prekršaj, koji zahtjeva adekvatno sankcioniranje, te da su prijetnje, uvrede i svađe s novinarima postale ustaljeni bahati odnos i komunikacija ministra Mektića s novinarima, ističući, da je ponašanje ministra Mektića odveć primitivno“, a Klinički Centar u Sarajevu (KCUS) i Psihijatrijska klinika KCUS-a, kao kontrolor podataka, postupajući suprotno članu 17. stav 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, bez odobrenja nosioca ličnih podataka, saopćili podatke trećoj strani, znajući, da su odgovorni za nastalu štetu po članu 32. istog Zakona, u kojemu je jasno propisano, da je kontrolor podataka dužan, da nadoknadi materijalnu ili nematerijalnu štetu nosiocu podataka ako mu je ona nanesena zbog povrede prava na privatnost, te da obrada ličnih podataka u sredstvima javnog informisanja u skladu sa članom 19. stav 2. u vezi sa stavom 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ne podrazumijeva obradu podataka iz odredaba ovog Zakona, pogotovu ne zdravstvenog stanja ili javno publikovanje nečijeg otpusnog pisma ili zdravstvenog nalaza.

Čime bi u radnjama prethodno opisanim, počinio:

krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom, Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 220. KZ BiH, u sticaju sa krivičnim djelom Nedozvoljeno korištenje ličnih podataka iz člana 149. KZ BiH i drugo, a sve u vezi sa članovima 29. KZ BiH i 35. KZ BiH.

Nadalje, prije nekoliko dana, Federalna uprava policije (FUP) prijavila je ponovno Tužilaštvu BiH Dragana Mektića, bivšeg ministra bezbjednosti BiH, Igora Golijanina, koji je bio šef Mektićevog kabineta, Slavka Bojića, direktora kompanije MMSCODE, te ovu banjalučku firmu, zbog sumnje da su malverzacijama pri nabavci opreme za Graničnu policiju BiH oštetili budžet BiH za blizu 1,68 miliona KM.

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI