DRAGAN MEKTIĆ: Nećemo dozvoliti da BiH bude krajnja destinacija migranata

Autor: Dnevno.ba

BEČ - Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić predvodi delegaciju BiH na današnjoj ministarskoj konferenciji Salzburg foruma koja se održava u Beču.

Ministri unutrašnjih poslova i sigurnosti na ovogodišnjoj konferenciji razgovarali su o suzbijanju nezakonitih migracija i borbi protiv krijumčarenja ljudima, koja je posebno izražena izbijanjem migrantske krize.

Istaknuto je da efikasno suzbijanje nezakonitih migracija, krijumčarenje ljudima i ostala pitanja povezana sa graničnom i unutrašnjom sigurnošću, zahtijevaju koordiniranu i interresornu suradnju unutar svake države, kao i adekvatne mehanizme i mjere na regionalnom i širem nivou koji će omogućiti efikasnije upravljanje ovom oblašću u narednom periodu.

Ministar Mektić je istakao da nadležne institucije u Bosni i Hercegovini su maksimalno angažirane u provođenju Akcionog plana hitnih mjera za borbu protiv nezakonitih migracija, s fokusom na odvraćanje i sprječavanje migranata u ilegalnom prelasku državne granice, prije svega sa istočnim susjedima Bosne i Hercegovine.

„Međutim, usprkos maksimalnom angažmanu svih nadležnih institucija i organizacija, situacija se na terenu konstantno usložnjava, posebno u lokanim zajednicama gdje se nalaze prihvatni centri. Zbog toga apelujem na urgentno i sinhronizirano djelovanje svih ključnih aktera u BiH, Europske unije i drugih međunarodnih organizacija. Sve naše institucije već duži period rade u vrlo otežanim uslovima, pod velikim pritiskom i sa nedovoljnim ljudskim, logističkim i financijskim resursima, kazao je Mektić.

Ministar Mektić je naglasio da se hitno moraju poduzeti akcije da bi se spriječile nelegalne migracije „koje su se pretvorile u trgovinu ljudima i postao unosniji posao od trgovine drogom“.

„Također nećemo dozvoliti da BiH bude krajnja destinacija migranata“, poručio je Mektić te pozvao Europsku uniju da hitno donese prijedlog rješenja migrantske krize.

Ukazao je da se zemlje koje se nalaze na migrantskoj ruti moraju poštovati sporazume o readmisiji i da aktivno rade na spriječavanju trgovine ljudima.

U tom kontekstu, pozvao je prisutne ministre za formiranje zajedničkih istražnih timova, intenziviranje međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanih grupa za krijumčarenje migranata, provođenje operativnih akcija kako s državama Zapadnog Balkana, tako i s državama Europske unije.

Nakon konferencije Salzburg foruma održan je sastanak Komiteta ministara konvencije o policijskoj suradnji zemlja Jugoistočne Europe, koji je vodio ministar Mektić uz kopredsjedavanje ministra MUP Austrije Wolfganga Peschorna.

Prisustvo ministra Mektića konferenciji u Beču izazvalo je veliko interesiranje medija, posebno vezano sa rješavanje migrantske situacije i sigurnosti u regiji, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI