EKSKLUZIVNO: FUP podnio Izvještaj protiv Dalide Burzić i njezinog ljubavnika Jasmira Muratovića, a Tužiteljstvo FBiH predmet dodijelilo u rad Dalidi Burzić!

Autor: Josip Šimić Đinđić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Krajem marta/ožujka 2017. godine, Federalna uprava policije F BiH podnijela je Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama Federalnom tužiteljstvu Federacije BiH protiv tada Glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, danas sutkinje Suda BiH, njezinog ljubavnika Jasmira Muratovića, poznatog sarajevskog odvjetnika i Vahida Alića, poznatog sarajevskog kriminalca. Predmet protiv prijavljenih Dalide Burzić, Jasmira Muratovića i Vahida Alića bio zaveden u Federalnom tužiteljstvu F BiH pod brojem: POV-1/17. Odlukom tada Glavnog federalnog tužitelja Zdravka Kneževića na predmetu su radila dva federalna tužitelja Dragan Stupar i Alma Tirić. Dana 20.04.2017.g., Federalno tužiteljstvo F BiH cio spis je dostavilo Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo, kao stvarno i mjesno nadležnom tužiteljstvu, i unatoč činjenici, da je među prijavljenim Dalida Burzić. Svi svjedoci, koji su svjedočili u FUP-u u ovome predmetu su po naredbi Tužiteljstva KS kasnije u cilju osvete i odmazde, uhićeni.

Dana 06.03.2017. godine, oko 12,00 sati, u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) pristupio je zaštićeni svjedok (op.a ime poznato redakciji), koji je svoja koruptivna saznanja stavio naZapisnik o saslušanju svjedoka, SIPA-e, broj: 16-04/2-33/17 od 06.03.2017.g., a koja koruptivna saznanja teško inkriminiraju tada Glavnu kantonalnu tužiteljicu KS Dalidu Burzić i druge. Izjavu od navedenog svjedoka uzimali su dva pripadnika SIPA-e: Jole Galić i Dragan Pekić. Istoga dana, navedena dva pripadnika SIPA-e, obavijestila su Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, dežurnog tužitelja Državnog tužiteljstva Džermina Pašića, koji je ujedno suprug kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo Maje Pašić, tražeći od dežurnog državnog tužitelja Naredbu za preduzimanje određenih radnji s ciljem prikupljanja dokaza i informacija, a u vezikoruptivnih saznanja, koje je svjedok stavio naZapisnik o saslušanju svjedoka, SIPA-e, broj: 16-04/2-33/17 od 06.03.2017.g., a koja koruptivna saznanja teško inkriminiraju tada Glavnu kantonalnu tužiteljicu KS Dalidu Burzić i druge.

Nakon što je SIPA upoznala tužitelja Državnog tužiteljstva Džermina Pašića o sadržini prijave, priopćivši imena prijavljenih, tužitelj Džermin Pašić poučio je pripadnike SIPA-e, da je Tužiteljstvo BiH u tom predmetu nenadležno, te naložio, da se predmet uputi na federalnu razinu. U slučaju, da se tužitelj Džermin Pašić prihvatio navedenog posla i predmeta, tada bi došao u situaciju, da istražuje šeficu svoje supruge Maje Pašić.

Nakon što je tužitelj Pašić „ozvaničio“ pripadnicima SIPA-e, da je Tužiteljstvo BiH u navedenom slučaju i predmetu nenadležno, SIPA je cio predmet dostavila Federalnoj upravi policije na daljnje nadležno postupanje. FUP je odmah, a zbog osjetljivosti informacija, a imajući u vidu status prijavljenih, obavijestio Federalno tužiteljstvo F BiH, koje je formiralo predmet pod oznakom „Povjerljivo“ – POV-1/17, na kome su rad nastavila dva federalna tužitelja Alma Tirić i Dragan Stupar.

Po Nalogu Federalnog tužiteljstva F BiH, federalnog tužitelja Dragana Stupara, u prostorijama FUP-a, ponovno je dana 27.03.2017.g., saslušan isti svjedok, koji je nesposredno prije u prostorijama SIPA-e davao iskaz u svojstvu svjedoka. Izjavu od svjedoka u prostorijama FUP-a na dan 27.03.2017.g., uzimala su dva pripadnika FUP-a: Zoran Vrhovčić i Mladen Jovanović.

Svjedok je ukratko pred istražiteljima Federalne uprave policije ponovio slijedeće koruptivne navode: „Da, Vahid Alić, kojeg brani i zastupa Jasmir Muratović, sarajevski advokat i ljubavnik Dalide Burzić, glavne kantonalne tužiteljice KS, traži od oštećene Z.H., (1976.god.), mito u iznosu od 250.000,00 EURA za izlazak njezina supruga A.Č. iz pritvora, koji je od strane Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo u predmetu, broj: T09 0 KTK 0076532 14, optužen za organizirani kriminal, slijedom čega je po istom prijedlogu bio tada u pritvoru“.

Svjedok je dalje pred istražiteljima FUP-a izjavio, da je: „Vahid Alić, kojeg je branio Jasmir Muratović, ljubavnik Dalide Burzić, poručio preko uposlenika restorana „Parka prinčeva“, da kaže Z. H., da ako želi, da joj suprug A.Č. bude slobodan, da plati 250.000,00 EURA, jer „ne’ko“ iz kantonalnog pravosuđa to traži, kao mito u zamjenu za slobodu A. Č. Već tada sam kazao, da ipak osnovano sumnjam, da se tu radi o Dalidi Burzić, obzirom, da je advokat Jasmir Muratović, njezin ljubavnik, te same njegove riječi – prema tvrdnjama Z. H. – da „“ne’ko“ iz kantonalnog pravosuđa traži 250.000,00 EURA i A. Č. bit će slobodan, da taj „ne’ko može biti jedino Dalida Burzić, koja od svoga postavljanja na čelo Tužilaštva KS suvereno vlada i upravlja, kako Tužilaštvom, tako i Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu“ – navodi se u izjavi, dokse ovo vidi jasno i iz dopisa Federalnom tužilaštvu F BiH od 29. 03. 2017. godine.

Istragom, kojom je rukovodio federalni tužitelj Dragan Stupar došlo se do saznanja, da optužnicu u predmetu, broj:T09 0 KTK 0076532 14, protiv A.Č., koji se tada nalazio u pritvoru, zastupaju dva kantonalna tužitelja KS Jasmin Džaferović i Jasmina Iftić (sada već bivši tužitelji), te da oni ni na koji način nisu povezani sa koruptivnim tvrdnjama u odnosu na reketarenje – zaključio je u svome dopisu Stupar Dragan. Ostala je još Dalida Burzić.

Prikupljajući dokaze i informacije u predmetu Federalnog tužiteljstva F BiH, broj: POV-1/17, po Nalogu Federalnog tužiteljstva F BiH od 16.03.2017.g., dana 28.03.2017.g., u prostorijama Federalne uprave policije saslušana je oštećena svjedokinja Z.H. (1976. god.) od koje je tražen reket/mito u iznosu od 250.000,00 EURA za puštanje njezina supruga A.Č. iz pritvora, i koja je potvrdila navode prethodnog svjedoka.

Na Zapisniku o saslušanju svjedoka Z.H., Federalne uprave policije, broj: 10/1-160/17 od 28.03.2017. godine je izjavila ukratko slijedeće:

„Da je supruga A.Č., protiv kojeg se vodi postupak na Kantonalnom sudu u Sarajevu, da joj je suprug A.Č. u pritvoru od 08.10.2015. godine, da je negdje do nje oko 28./29. februara 2017.g., došla priča, da Vahid Alić može da završi izlazak njezina supruga iz pritvora za novčani iznos od 250.000,00 EURA, a koji novac je potrebno dati nekome. Ja ne želim i ne mogu da otkrijem ime i prezime osobe koja je to meni rekla, ali sam od iste te osobe saznala, da je ta osoba kontaktirana upravo od Vahida Alića. Toj osobi sam rekla, da mi taj novac nemamo, da posao u restoranu ne ide dobro, ali da će eventualno popričati sa roditeljima svoga supruga, kako bi vidjela, da li se navedeni novac može sakupiti. Pokušavala sam ostvariti sastanak s Vahidom Alićem, kako bi eventualno saznala, ko traži novac i na koji način isti novac treba da se da…Advokat Jasmir Muratović je bio advokat i moga supruga A.Č., koji mu je otkazao punomoć nakon 5-6 dana…“.

Svi uhićeni i pritvoreni po naredbi i prijedlogu Tužilaštva KS tražili su tada ekspresnog odvjetnika Jasmira Muratovića. Svi uhićeni su znali, da Jasmirov “snažni novčani zagovor” kod tada Dalide Burzić ublažava patnje i donosi na kraju oslobađajuće presude i ukidanje pritvora njegovim klijentima. Jasmir Muratović postao je odvjetnik tek sa 40 godina i svega, ne više od 10 godina odvjetničkog iskustva. Usprkos tome, on uspjeva dobiti čak i one slučajeve, koje ni ugledni odvjetnik Fahrija Karkin nije mogao dobiti. Javna tajna je bila, da je Burzićeva tada brojne političare i poduzetnike hapsila, a potom preko svoga ljubavnika Jasmira Muratovića, koji ih je i zastupao, mito za puštanje na slobodu tražila.

Nakon što je svjedokinja Z.H. dana 28.03.2017.g., na Zapisniku o saslušanju svjedoka potvrdila navode prethodnog svjedoka, i time dovela Jasmira Muratovića, ljubavnika Dalide Burzić, u vezi sa koruptivnim radnjama, oštećena svjedokinja Z.H. je po Naredbi Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo samo dva dana kasnije uhapšena, jer su u međuvremenu iz spisa POV-1/17 curile informacije do ušiju Dalide Burzić.

Z. H., nevjenčana supruga A. Č. i majka šestero maloljetne djece, lišena je slobode po Zapisniku o lišenju slobode od strane MUP-a KS, broj: 02/5-3-2-II-84/17 od 30. 3. 2017. godine u 12:15 sati, a ista je predata u prostorije Tužiteljstva KS, i to postupajućem tužitelju Mladenu Vukojičiću, dana 31. 3. 2017. godine u 9:30 sati. Po Naredbi Dalide Burzić, postupajući tužitelj Vukojičić podnio je Općinskom sudu u Sarajevu Prijedlog za određivanje pritvora, broj: T09 0 KT 0112083 17 od 31. 3. 2017. godine, i to protiv Z. H., istoga dana, Općinski sud u Sarajevu, po sucu za prethodni postupak Srđanu Skoki, donio je Rješenje broj: 65 0 K 636096 17 Kpp 4 od 31. 3. 2017. godine kojim se prema Z. H. određuje jednomjesečni pritvor, počev od dana i sata lišenja slobode, odnosno od 30. 3. 2017. godine od 12:15 sati do 30. 4. 2017. godine do 12:15 sati.

Tako je Z.H., inače majka šestero maloljetne djece pritvorena pod sumnjom, da je počinila krivično djelo „Sprečavanje dokazivanja“ iz člana 349. stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 28, u predmetu svoga supruga A.Č. Da se radilo o klasičnoj osveti i zastrašivanju pokazuje i činjenica, da niti do dana današnjega protiv Z.H., nije podignuta optužnica. Bila je to osveta Dalide Burzić prema Z.H., zbog davanja saznanja i informacija inspektorima FUP-a, a u vezi reketarenja, u kojem je ista kroz iskaz dovela u vezu sa koruptivnim radnjama Jasmira Muratovića, ljubavnika Dalide Burzić, a samim time i Dalidu Burzić kroz iskaz drugog svjedoka.

Dan prije lišenja slobode oštećene svjedokinje Z.H., drugi svjedok koji je saslušan u prostorijama SIPA-e, a kasnije i u FUP-u na iste okolnosti, dana 29.03.2017.g., podnio je Federalnom tužiteljstvu F BiH dopis, interesirajući se o sudbini prijave i predmeta, ističući: „N/R: Federalno tužilaštvo F BiH / Poštovani, dana 06. 03. 2017. godine, saslušan sam u SIPA-i u svojstvu svjedoka na okolnosti mogućeg reketarenja od strane pripadnika Kantonalnog pravosuđa Kantona Sarajevo. Dana 27. 03. 2017. godine po nalogu FTBiH saslušan sam u FUP-u pred inspektorom Jovanovićem. Sve gore navedeno tiče se mogućeg reketarenja od strane D. Burzić. /nečitak potpis“. Odgovor nikada nije uslijedio.

Dana 29.03.2017.g., Federalna uprava policije F BiH, podnijela je Federalnom tužiteljstvu F BiH, federalnom tužitelju Draganu Stuparu,Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama, broj: 09-10/1-INT-108/17 od 29.03.2017.g., tražeći od Federalnog tužiteljstva F BiH, niz radnji, koje je potrebno preduzeti, a između ostaloga, da isti upute prijedlog prema sudu za izdavanje Posebnih istražnih radnji – tajno praćenje, prisluškivanje i snimanje. Federalni tužitelj Dragan Stupar nikada nije postupio po uputi FUP-a, niti je prema sudu podnio prijedlog sa zahtjevom za izdavanje Posebnih istražnih radnji.

Polovinom aprila/travnja 2017.g., tada Glavni federalni tužitelj Zdravko Knežević, njegova zamjenica Alma Tirić, te federalni tužitelj Dragan Stupar, u prostorijama Federalnog tužiteljstva F BiH, u Uredu Glavnog tužitelja F BiH, održali su sastanak na kome je tada bila prisutna i Glavna kantonalna tužiteljica KS Dalida Burzić.

Federalni tužitelji detaljno su tada na sastanku upoznali Dalidu Burzić sa sadržinom prijave koja stoji protiv nje i drugih, kao prijavljenih, kao i sa Zapisnicima o saslušanju oba svjedoka, službenim zabilješkama Federalne uprave policije i ostalim preduzetim mjerama i radnjama sakupljenih u predmetu, broj: POV-1/17. Nedugo nakon toga, uhićen je i drugi svjedok.

S obzirom na činjenicu, da je ovaj predmet u Federalnoj upravi policije dužio inspektor FUP-a Mladen Jovanović, koji slovi za jednog od poštenih inspektora FUP-a, i koji je radio po nalozima federalnog tužitelja Dragana Stupara, a kako bi se inspektor Jovanović maknuo iz tada rada na ovome predmetu, federalni tužilac Dragan Stupar donio je Naredbu, broj: POV-1/17 od 18.04.2017.g., da se u predmetu, broj: POV-1/17 sasluša u svojstvu svjedoka i inspektor Mladen Jovanović, te se dana 19.04.2017.g., sačinjava Zapisnik o saslušanju svjedoka Mladena Jovanovića, FUP, broj: 10/1-228/17, slijedom čega je saslušanjem istoga u svojstvu svjedoka, prestalo postupanje istoga po predmetu broj: POV-1/17. Inspektora Mladena Jovanovića saslušali su pripadnici FUP-a, Odjeljenje za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, i to inspektori: Hubjer Elvir i Radenko Milić.

Ako odete na web stranicu Federalnog tužiteljstva F BiH naći ćete pitanje i odgovor: Da li Federalno tužilaštvo FBiH može voditi istrage u krivičnim predmetima?Federalno tužilaštvo FBiH je zakonom ovlašteno da može narediti sprovođenje istrage u svim predmetima iz nadležnosti kantonalnih tužilaštava. Sadašnja kadrovska i materijalna osposobljenost Federalnog tužilaštva FBiH, kao i obaveze pred Vrhovnim sudom FBiH, ne omogućava angažovanje federalnih tužilaca u prvostepenom krivičnom postupku. To znači, da je obaveza Federalnog tužiteljstva F BiH bila da odmah i bez odlaganja donese Rješenje, kojim se predmet POV-1/17 dodjeljuje u rad nekom drugom tužiteljstvu u Federaciji BiH, ali ne i Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo, imajući u vidu, da je prijavljena tada Glavna kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo Dalida Burzić i njezin ljubavnik Jasmir Muratović.

Kako bi onemogućio dokumentiranje kaznenih djela u predmetu, broj: POV-1/17, protiv prijavljenih Dalide Burzić i dr., glavni federalni tužitelj Zdravko Knežević, držat će u svojoj ladici navedeni predmet nepunih 4 mjeseca, znajući, da nema nadležnost po Zakonu o Federalnom tužiteljstvu F BiH, da postupa u prvostepenom postupku.

U međuvremenu, Dalida Burzić ništa nije prepustila slučaju. Kako predmet u kojoj je ona dovedena u vezu sa koruptivnim radnjama, kao i njezin ljubavnik Jasmir Muratović, ne bi bio dodjeljen nekom drugom tužiteljstvu u F BiH, tada federalni tužitelj Dragan Stupar cio predmet POV-1/17 proslijeđuje Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo na čelu sa Dalidom Burzić, i unatoč činjenici, da je prijavljena Dalida Burzić i njezin ljubavnik Jasmir Muratović. Tako je Dalida Burzić došla u situaciju, da sama sebe istražuje.

Mnogi ugledni pravnici poput odvjetnika Ifeta Ferageta znaju, i to često citiraju, da „Nitko ne može sam sebe istraživati“!No, tu nije kraj! Federalni tužitelj Dragan Stupar dostavio je dana 20.04.2017. godine cio spis pod oznakom POV-1/17 Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo na postupanje, i unatoč činjenici, da je spis bio pod oznakom „Povjerljivo“, te da spis nije niti mogao dostaviti, dok Glavni federalni tužitelj Rješenjem nije ukinuo oznaku „Povjerljivo“!Dana 16.06.2017.g., Burzićeva dopisom broj: A-641/17 informira federalnog tužitelja Dragana Stupara, da je „Federalno tužilaštvo dana 20.04.2017.g., dostavilo Tužilaštvu Kantona Sarajevo spis, broj: POV-1/17 sa relevantnom dokumentacijom, te traži, da navedeno Federalno tužilaštvo skine oznaku „Povjerljivo“ sa spisa, kako bi Tužilaštvo Kantona Sarajevo moglo postupati…“.

Na ovaj način, Dragan Stupar je počinio krivično djelo, jer je spis pod oznakom „Povjerljivo“dostavio na upoznavanje trećim licima i unatoč činjenici, da sa njega nije bila skinuta oznaka „Povjerljivo“.Tek dva mjeseca kasnije, točnije 27.06.2017.g., glavni federalni tužitelj Zdravko Knežević donosi Rješenje, koje potpisuje njegov zamjenik Tihomir Jurko, kojim se u predmetu Federalnog tužiteljstva F BiH POV-1/17 ukida oznaka tajnosti „Povjerljivo“ i isti dodjeljuje u rad Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo, na čelu sa tada prijavljenom Dalidom Burzić.

U međuvremenu, Kantonalno tužiteljstvo Sarajevo nije niti do dana današnjega poduzelo niti jednu procesnu radnju, nakon što im je od strane Federalnog tužiteljstva navedeni predmet dostavljen. Ako „proguglate“ CMS-om Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, vidjet ćete, da je predmet samo arhiviran pod brojem: T09 KTA 0115035 17.Tako je u dogledno vrijeme, i to Zapisnik o saslušanju svjedoka, SIPA-e, broj: 16-04/2-33/17 od 06.03.2017.g., svjedoka, koji je saslušan na prethodno opisane okolnosti, iz tužiteljskih korica „ispario“, odnosno nestao!

Podsjećanja radi, nije ovo prvi puta, da Federalno tužiteljstvo i tužitelji tog tužiteljstva učestvuju u sabotiranju istraga i prikrivanju kriminala i korupcije u Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo, štiteći Dalidu Burzić.

Primjer je to, a kad je u pitanju slučaj Dženana Memića, koji slučaju je potresao ne samo bh. javnost, već i cjelokupnu regiju, da se radi o kriminalnoj sprezi Federalnog tužiteljstva Federacije BiH i njihovih korumpiranih tužitelja Tihomira Jurke, Zdravka Kneževića i dr., koji su vršili zakonitost rada Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo u predmetu Dženan Memić, te se tako u podzemnom sarajevskom miljeu, odnosno, kao članovi istaknute pravosudne mafije „proslavili“, tako što su sve nezakonite radnje na predmetu Dženan Memić učinjene od strane glavne tužiteljice Kantona Sarajevo Dalide Burzić i njezinih tužitelja podveli pod „zakonito“ postupanje, znajući prethodno, da navedeno činiti ne smiju, znajući prethodno je u tom predmetu od strane MUP-a KS i Tužilaštva KS, izvršeno namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju ubojstva Dženana Memića, sa ciljem neotkrivanja pravih ubojica Dženana Memića, pri čemu su u toj namjeri prikrivanja pravih ubojica Dženana Memića, optužene dvije osobe Ljubo i Bekrija Seferović, a koji sa kritičnim događajem nisu uopće povezane.

Poručit će kasnije Zdravko Knežević, nakon odlaska u penziju, Murizu Memiću: „Šta ću?! Nisam ništa mogao učiniti. Mafija je u predmetu „Memić“ bila jača“! Je li mafija i u predmetu POV-1/17 bila jača?! Naravno!

Autor: Josip Šimić Đinđić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI