Inspektor SIPA-e Fišo na Sudu: „Šimić je u SIPA-i bio u polusvjesnom i lošem stanju – Nakon Šahinpašića i Čerkeza zatekao sam opći nered“!

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Nakon što je odvjetnik Ifet Feraget ispitao inspektora SIPA-e Melisa Fišu, svjedoka optužbe, nekoliko pitanja ovome svjedoku postavio je i sam Josip Šimić-Đinđić na dan 27. 03. 2019. godine prilikom održavanja glavnog pretresa.

Odgovarajući na pitanja Šimića: „Gospodine Fišo složite ćete se sa mnom da sam 05.09.2017. godine bio lišen slobode u svojoj kući i doveden u prostorije SIPA-e oko 22h, gdje u prostorijama SIPA-e ostajem sve do 06.09.2017.godine do 15,00 sati?

Svjedok Fišo: „Ne mogu da odgovorim na to pitanje, postoji zapisnik o lišenju slobode i postoji evidencija na ulazu u SIPA-e, kada je vozilo i lica kada su ušli. Tako da, večernji sati jesu, a tačno to ne mogu odgovoriti tako kako ste vi rekli. Ako ima nešto u tom kontekstu da možem, da razjasnimo nije problem. Ne mogu se tačno složiti baš. Od momenta dolaska u SIPA-u do momenta izlaska radi predaje tužiteljici ste u SIPA-i“.

Šimić: „A kad me predajete tužiteljici“?

Svjedok Fišo: „Otprilike pribiližno vrijeme koliko se mogu sjetiti to kako ste naveli, ali ne bi decidno izjavio, ima tamo isto na naredbi i zapisniku“.

Odgovarajući na daljnja pitanja Šimića, „da li je Šimić već tu večer trebao biti predat u prostorije za zadržavanje MUP-a KS, ali da to nije učinjeno“? Svjedok Fišo je odgovorio: „Apsolutno se mogu složiti sa vama milion posto….Apsolutno, bez minute zadražvanja…Ali niste (predani)“?

Šimić je u nastavku unakrsnoga ispitivanja upitao Fišu: „Pojasnite sudu onda zbog čega nisam, zašto sam molio inspektore SIPA-e i držao ih za ruku da me ne šalju“?

Svjedok: „Da ja objasnim, zašto ste vi molili“.

Šimić: „Da“.

Svjedok Fišo: „Evo ja bi predložio da vi objasnite“.

Sudija: „Ne možete, vi ako možete odgovorite na pitanje“.

Svjedok Fišo: „Pa ne mogu naravno, da objasnim zašto je on molio“.

Sudija: „Jesu li vam poznati razlozi zašto je optuženi ostao“.

Svjedok Fišo: „Jesu mi poznati razlozi, meni lično su, da li je jedan od ove dvojice šefova rekao ostat će ovdje“.

Sudija: „’Ko od dvojice šefova“?

Svjedok Fišo: „Čerkez Slađenko ili Šahinpašić Vahidin, o čemu su razgovorali. Odmah da kažem ja nisam obavljao razgovor sa Šimićem osim razgovora dvije osobe koje sjede u jednoj prostoriji, razgovora, službene radnje u smislu razgovora sa licem su obavljala ova dvojica pomenutih rukovodilaca, tako, da šta je on njima u tom momentu pričao, na koji način je on od njih isposlovo takvu odluku u to ne mogu da uđem, eto zaista ne mogu vam odgovoriti na to pitanje“.

Sudija: „To vas nije ni pitao“.

Šimić: „Časna sutkinjo ja u korist svoje tvrdnje sada želim reći zašto sam molio inspektore SIPA-e, da me ne šalju u pritvorsku jedinicu, ali prije toga ću postaviti jedno pitanje. Gospodine Fišo možte li pojasniti sudu kada Vahidin Šahinpašić dolazi u SIPA-u u noći kad sam lišen slobode 05.09.2017. godine“?

Svjedok Fišo: „Tako, dobro ste rekli u noći. Možda ja ne znam tačno vrijeme kad ste došli, možda sat-dva, možda sat-dva nakon što ste vi u prostoriji za saslušanje“.

Šimić: „To znači, možemo li reći se složiti da je to bilo oko 12,00 h (ponoć)“?

Svjedok Fišo: „Ako je ovo bilo u 10,00 h možemo se složiti da je to bilo u 12,00 h“.

Šimić: „Da li je uobičajno da jedan načelnik kriminalističko istražnog odjela SIPA-e i pomoćnik direktora dolazi tu večer u SIPA-u bio je u trenerci i patikama. Da li je on trebao tu uopće biti tu veče“?

Svjedok Fišo: „Nije neobičajno, nije o toliko“.

Šimić: „Da li je trebao biti tu večer“?

Svjedok Fišo: „Ne, kakvi…“

Na upit Šimića, „kada dolazi Vahidin Šahinpašić u SIPA-u, u prostorije za saslušanje, te koga sve zatiče u toj prostoriji“? Svjedok Fišo je odgovorio: „99% sam bio ja, možda Čerkez Slađenko“.

Šimić: „U pravu ste, vi nakon ulaska Šahinpašića, vi napuštate prostoriju“?

Svjedok Fišo: „Toga se sjećam, da“.

Šimić: „I ne vraćate se više do 4,00 h ujutro“?

Svjedok Fišo: „Dugo se nisam vratio“.

Šimić: „Časna sutkinjo ja želim još, nakon što Šahinpašić odlazi iz SIPA-e oko 4, 00 h sata ujutro“.

Svjedok Fišo: „Ako možete shvatiti da sene mogu sjeiti vremana jer sam bio budan cijelu noć“.

Sudija: „Dobro, nakon izvjesnog vremena“.

Šimić: „To je bilo 06.09. 2017., ujutro, nakon što odlazi iz SIPA-e napušta prostorije SIPA-e, da li neko dolazi mene čuvati“?

Svjedok Fišo: „Mora neko“.

Šimić: „Možete li reći sudu ko je to“?

Svjedok Fišo: „Ja sam lično ili kolega Krsmanović Igor. Znači dvojica kolega su vršila čuvanje i obezbjeđenje, a ova dvojica starijih oficira su radila onaj neke političke radnje u smislu razgovora i šta ja znam“.

Šimić: „Recite sudu. da li sam ja tu veče sa sobom ponio neke lijekove“?

Svjedok Fišo: „Ne mogu se sjetiti“.

Šimić: „Gledajte, vi ste sjedili lijevo od mene, došla je ona da potpiše pored mene sjećate li, kad ja nisam htjeo da stavim svoj potpis u ono za lišavanje“?

Svjedok Fišo: „Ne mogu se sjetiti, ali moguće je“.

Šimić: „Kad su bili lijekovi za smiranje su to lijekovi bili, da li se sjećate one kutije“?

Svjedok Fišo: „Pa evo, moguće. Ne mogu negirati, ja to se ne sjećam“.

Sudija: „Sjećate li se te kutije“?

Svjedok Fišo: „Ne sjećam, iskreno se ne sjećam, ali kažem moguće zaista“.

Šimić: „Dobro, dolazi Šahinpašić, vi odlazite kažete maloprije dugo vas nije bilo, znate li šta se u to vrijeme u prostoriji do 05,00 h događa“?

Svjedok Fišo: „Ne znam i nije me uopšte interesiralo. Jedva sam dočekao da izađem vani i da tu ne dolazim nikako“.

Šimić: „Objasnite sudu zašto ste to dočekali? Zašto vas je Šahinpašić istjerao kad je rekao hajd Melise izađi“?

Svjedok Fišo: „Znate zašto, nije ne znam, da me je baš istjerao to je korektran čovjek“.

Šimić: „Rekao hajd izađi“.

Svjedok Fišo: „Pa zato što, prvo nije praksa, da sa osumnjičenim razgovara toliko oficira i toliko ljudi, puno nas je u prostoriji. To su neke taktičke vjerovatno zamisli. Možda su htjeli njih dvojica, da vas nešto impresioniraju svojim prisustvom, a ja sam možda bio tu neadekvatan. Apsolutno nemogu reći zašto je on meni rekao, ali kad vam kaže pomoćnik direktora SIPA-e mlađem inspektoru da treba, da izađe to se uopšte o tome ne razmišlja niti dovodi u pitanje“.

Ovdje ćemo se nakrako zaustaviti, te proanalizirati same riječi Melisa Fiše kad izjavi: „Možda su htjeli njih dvojica (Čerkez i Šahinpašić), da vas nešto impresioniraju svojim prisustvom“, – to prisustvo Šahinpašića, koji – prema tvrdnjama Fiše – nije trebao biti tu večer u SIPA-i, sastojalo se u iznuđivanju iskaza od Josipa Šimića, na način, da izjavi, kako Gordana Tadić i Ružica Jukić stoje iza svega, nudeći zauzvrat Josipu Šimiću slobodu u zamjenu za lažan iskaz protiv Gordane Tadić i Ružice Jukić, a na što Šimić i nije pristati mogao.

Šimić: „Gospodine Fišo, da li vas je negdje oko 4,00 h sata ujutro, pozvao inspektor Krsmanović Igor i rekao da Šimiću nije dobro“?

Svjedok Fišo: „Tako je“.

Šimić: „Da li me je šamarao u wc“?

Svjedok Fišo: „E da li vas je šamaro ne znam“.

Šimić: „Zbog čega mi je pozlilo, objasnite to sudu“?

Svjedok Fišo: „Ne mogu ja da kažem to. Ja sam došao zatekao vas u lošem stanju“.

Sudija: „Kako u lošem stanju, hajde objasnite“.

Svjedok Fišo: „Pa polusvjesno, možda konfuznom, tako nešto“.

Sudija: „Kad ste ga zatekli“?

Svjedok Fišo: „Pa u tom nekom, ranim jutarnjim satima 4-5 sati, ne znam kad“.

Šimić: „Da li ste obavijestili hitnu pomoć“?

Svjedok Fišo: „Nisam ja ništa obavještvao. Pitao sam vas vjerovatno kako ste, sjeli smo tamo zavalili se ležimo, i tako“.

Sudija: „Gdje ležite“?

Svjedok Fišo: „Ma to su stolice, to je katastrofa. Ne ležimo, nego spavamo u stolicama. Odmaramo u sjedećem položaju, pogrešno sam se izjasnio“.

Sudija: „’Ko spava“?

Svjedok Fišo: „Gospodin Šimić je spavao jedan dio u sjedećem položaju, ja sam odmarao u sjedećem položaju to je bilo čuvanje klasično. Sjedimo u kancelariji za slušanje, sjedimo cijelu noć“.

Šimić: „Dolazimo iz wc, maloprije ste rekli da sam bio u veoma lošem stanju, povraćao“!

Svjedok Fišo: „Nisam rekao u veoma lošem stanju, bili ste konfuzni“.

Šimić: „Ja sam povraćao“.

Svjedok Fišo: „Nisam vidio, ni da ste povraćali“.

Šimić: „Niste bili tu, niste ni mogli vidjeti, zato što niste bili tu“.

Svjedok Fišo: „Eh, pa eto što me pitate što nisam bio tu“.

Šimić: „Ulazimo zajedno u prostoriju 121, ‘ko odnosi bocu alkohola koja se nalazila na stolu od vas dvojice, vi ili Krsmanović“?

Svjedok Fišo: „Ja sam lično po dolasku u tu prostoriji pokupio sve što je bilo na stolu“.

Sudija: „Šta je bilo na stolu“?

Svjedok Fišo: „Ne mogu se sjetiti šta je bilo na stolu, to je bio nered, od cigara, flaša plastičnih čaša“.

Sudija: „Kakvih flaša“?

Svjedok Fišo: „Ne mogu se sjetiti, to je bio opšti jedan neprimjereno za bilo šta, nered“.

Sudija: „Kad kažete neprimjerno, sad nam opišite“.

Svjedok Fišo: „Pa nema se tu ovaj, u našim prostorijma se ne puši čini mi se, da je tu bilo ugašeniih čikova u onim nekim plastičnim čašama, tako da je to meni bilo ružno ja sam to pokupio“.

Sudija: „A flaše te, kakve flaše“?

Svjedok Fišo: „Mislim da je bilo flaša“.

Sudija: „Kakvih flaša“?

Svjedok Fišo: „Pa ne znam da li plastičnih, staklenih bilo je flaša“.

Ovdje ćemo se također nakratko zaustaviti te prokomentirati tvrdnje Melisa Fiše, kako zatiče opći nered, spominjući sve prethodno navedeno, a između ostaloga i staklene flaše. Sasvim je jasno, da u staklenim flašama su samo alkoholna pića iznad 38 promila alkohola (rakija itd), što je Šimić i sam tvrdio, da je Šahinpašić donio jednu staklenu bocu u kojoj se nalazila rakija, te da su cijelu noć pili.

Sudija: „Možete li nam malo pobliže opisati“?

Svjedok Fišo: „Ne mogu vam pobliže opisati“.

Sudija: „Da li su flaše plastične flaše s vodom, staklene flaše“?

Svjedok Fišo: „To nije bio moj posao ja to nisam analiziro, i ne bi stvarno na tu temu“.

Sudija: „Kažete nije vaš posao međutim vi ste sami rekli…,“.

Svjedok Fišo: „Ja sam to sklonio zbog higijenskih razloga“.

Sudija: „Prestanite me prekidati, saslušajte pitanje pa odgovorite ali ono što vas se pita, ako znate znate, ako ne znate slobodno recite ne znam, ne sjećam se šta god. Znači sami ste rekli da vam je zasmetao taj neprimjereni nered i da ste uklonili sve. Između ostalog vi ste spomnuli flaše. Recite mi kakve flaše“?

Svjedok Fišo: „Ne mogu se sjetiti“.

Sudija: „Ne možete se sjetiti“?!

Svjedok Fišo: „Ne mogu se ništa bliže sjetiti, to sam doživio, kao nered, a ne kao konkretne detalje to mi je zaista nebitno“.

Sudija: „U kojem trenutku vi zatiče te flaše“?

Svjedok Fišo: „Ja dolazim“.

Sudija: „Je li to prilikom tog prvog povratka nakon te duže pauze“?

Svjedok Fišo: „Prvi povratak nakon duže pauze“.

Sudija: „Dobro, možete nastaviti optuženi“.

Šimić: „Zahvaljujem časni sude. Da li ste primjetili na meni neku otežnu vrstu takvog govora, jer vi nakon što odlazi Krsmanović vi me dolazite čuvati, jeste li primjetili otežan govor da vam ne mogu u skladu sa svojim funkcijama, da li sam poslije toga ponovo zaspao na tim stolicama, odmah ubrzo“?

Svjedok Fišo: „Koliko se mogu sjetiti, da smo sjeli mislim da ste zaspali. Ili onako bili u nekom stanju polusna. Ali sada da je bilo nekog govora nije bilo priče, da sam mogao tad da primjećuje, ja ne znam“.

Šimić: „Je li vam poznato, uredu, je li vam poznato da li ste čuli kao inspektor koji je postupao u mome predmetu, da sam tu večer u SIPA-i pio i tablete i alkohol zajedno, da mi je zbog toga pozlilo ujutro“?

Svjedok Fišo: „Najviše vjerujte iz vaših ovaj, najviše iz vašeg izlaganja u smislu govora i ovog javnog izlaganja“.

Sudija: „Kojeg govora i izlaganja“?

Svjedok Fišo: „Pa ne znam ovaj da li neki profil ili neki portal, kako su ga tamo napili“.

Sudija: „Vi to s portala saznajete“?

Svjedok Fipo: „Tako je“.

Sudija: „Da li vam je prilikom tog prvog saslušanja u prisustvu braniteljice optuženi išta navodio u pogledu“?

Svjedok Fišo: „U tom smislu mislim, da jeste rekao neku rečenicu ili dvije, tako da“.

Sudija: „Jeste ga vi saslušavali“?

Svjedok Fišo: „Jesam, mislim da jesam“.

Sudija: „Jeste li izvšrili alkotestiranje optuženog“?

Svjedok Fišo: „Pa nisam, što ću. Mislim nisam, ne znam, apsolutno nisam“.

Sudija: „Iznijeli ste tvrdnju da ste konzumirali alkohol i tablete“.

Sama činjenica, da je obrana Josipa Šimića iznijela tvrdnju, da su Šimiću u SIPA-i davali alkohol, te same tvrdnje Melisa Fiše, kako zatiče „opći nered, od staklenih i plastičnih flaša“, te upit suda „da li ste izvršili alokotestiranje Šimića“, dovoljno govori, da je i sudu postalo jasno, da su pripadnici SIPA-e Čerkez i Šahinpašić zaista sa Šimićem konzumirali alkohol. Također, utvrđeno je, da su pripadnici SIPA-e, a što je Fišo u nastvaku svjedočenja i priznao, da su, bez prisustva Šimićevog branitelja/odvjetnika, vršili kriminalističku obradu nad istim uvidu ispitivanja, iako im je poznato, da bez prisustva branitelja nad licem lišenim slobode se ne smije razgovarati o predmetnom događaju.

POVEZANI TEKSTOVI:

VIDEO: Inspektor SIPA-e Fišo na Sudu – „Objave Šimića su dosta vjerodostojne – Valjda mu je neko podvalio akt SIPA-e“?!

SIPA lažirala da je Šimić uništio „dokaz-papir“ – Sud uvažio opet prigovore odvjetnika Ferageta!

Akt SIPA-e autentičan, Fišo priznao – Radio sam po nalogu Šahinpašića!

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI