fbpx

IVANA PETKOVIĆ – državna tužiteljica, koja pojma o pravu nema!

Autor: Josip Šimić Đinđić/ Dnevno.ba

Ne postoji adekvatan rječnik, kojim bi se mogao opisati veći broj bh. tužitelja u Bosni i Hercegovini, koji rade u tužiteljstvima, a pojma o zakonu i Europskim konvencijama nemaju, pa se čovjek često pita, da li su uopće na Pravnom fakultetu i studirali.

Mnogi tužitelji u Bosni i Hercegovini su kompromitirani i diskreditirani, zbog svojim nečasnih uloga u pojedinim kaznenim predmetima, a njihov moralni dignitet jednak je nuli.

Jedna od takvih jest kompromitirana tužiteljica Tužiteljstva Bosne i Hercegovine Ivana Petković, koja je obuhvaćena kaznenom prijavom u predmetu „Dženan Memić“, koju je podnio Tužiteljstvu BiH odvjetnik obitelji Memić, sarajevski odvjetnik Ifet Feraget, a kojom prijavom se Petkovićeva prijavljuje, da je u svojstvu kantonalnog tužitelja Kantona  zajedno sa drugim tužiteljima sa Kantona Sarajevo počinila kriminalne radnje u predmetu „Memić“.

Tako je portal Istraga.ba, koji vodi Avdo Avdić, a financira kompromitirani direktor OSA-e BiH Osman Mehmedagić – Osmica, koji je pod istragom Tužiteljstva BiH, objavio članak pod nazivom: „Pobuna u Tužilaštvu BiH: Tužiteljica Ivana Petković zatražila izuzeće Gordane Tadić, glavna tužiteljica ne smije zakazati Kolegij od 17. 08. 2021. godine.

U članku Avdić navodi, da je „državni tužitelj Oleg Čavka podnio prijavu protiv disciplinskog tužioca Mirze Hadžiomerovića, a da je državna tužiteljica Ivana Petković ocijenila da je prijava neosnovana, te da se Čavka žalio Gordani Tadić, te da je Gordana Tadić usvojila Čavkinu žalbu i naložila Ivani Petković da otvori predmet protiv disciplinskog tužioca koji je zastupao disciplinsku tužbu na osnovu koje je Gordana Tadić razriješena, te je nakon svega Ivana Petković zatražila izuzeće Gordane Tadić koja odbija sazvati Kolegij Tužilaštva BiH“.

Nećemo se baviti daljim navodima koje Avdić spominje u svome tekstu, jer ne postoji nikakva pobuna u Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Postoji jedino državna tužiteljica Ivana Petković (ako se smije tako i nazvati), koja „frca“ pravnim neznanjem u nepoznavanju elementarnih stvari Zakona o kaznenom postupku BiH (ZKP BiH)! Vrijedi napomenuti, da Avdić kao i obično laže, jer nije Mirza Hadžiomerović zastupao disciplinsku tužbu protiv Gordane Tadić, nego Alena Kurspahić Nadarević, glavna tužiteljica UDT-a.

U Glavi V. Zakona o kaznenom postupku BiH (ZKP) od člana 29. ZKP-a BiH do člana 34. ZKP-a BiH jasno je propisano, ‘ko u toku kaznenog postupka može tražiti izuzeće, i iz kojih sve razloga.

Tim odredbama jasno je propisano, da izuzeće postupajućeg sudije ili predsjednika Suda mogu tražiti stranke u postupku: tužiteljstvo i osumnjičeni, odnosno optuženi i njegov branitelj. O zahtjevu za izuzeće iz člana 30. ZKP-a BiH  odlučuje opća sjednica Suda, a prije donošenja rješenja o izuzeću pribavit će se izjava sudije, odnosno predsjednika Suda, a po potrebi provest će se i drugi izviđaji.

U članu 34. ZKP-a BiH jasno je propisano: „Izuzeće Tužioca i drugih učesnika u postupku“, te se dalje navodi, da se  odredbe o izuzeću sudije shodno se primjenjuju i na Tužioca i lica koja su na osnovu zakona ovlašćena da ga zastupaju u postupku, zapisničare, sudske tumače, stručna lica, kao i na vještake, ako za njih nije što drugo određeno. Dalje se navodi, da tužilac odlučuje o izuzeću lica koja su na osnovu zakona ovlašćena da ga zastupaju u krivičnom postupku. O izuzeću Tužioca odlučuje kolegij Tužilaštva.

Naime, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH, Kolegij tužilaca Tužilaštva BiH “rješava zahtjeve o izuzeću glavnog tužioca u krivičnom postupku”        (član 20. točka g).

S obzirom, da se odredbe o izuzeću sudije shodno se primjenjuju i na Tužioca, to znači, da izuzeće postupajućeg tužitelja, odnosno glavnog tužitelja u toku krivične istrage, mogu staviti samo osumnjičeni, odnosno optuženi i njegov branitelj, i to uvijek u fazi istrage, ili eventualno prije početka glavnog pretresa. Moguće je također, da                             postupajući tužitelj, odnosno glavni tužitelj zatraži sam svoje izuzeće iz nekog krivičnog predmeta, ukoliko postoje okolnosti koje na to ukazuju, ali ne i da postupajući tužitelj traži izuzeće glavnog tužitelja.

Zakon uopće ne poznaje, da postupajući tužitelj, koji postupa po nekoj prijavi ili kaznenom predmetu, može tražiti izuzeće glavnog tužitelja?! Istina, postoji  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH, kojim je propisano, da Kolegij tužilaca Tužilaštva BiH “rješava zahtjeve o izuzeću glavnog tužioca u krivičnom postupku” shodno članu 20. točka g) navedenog Pravilnika, ali samo ukoliko taj zahtjev postavi osumnjičeni, odnosno optuženi i njegov branitelj.

Pred sudom obrana i tužiteljstvo su stranke u postupku, te obje strane mogu u toku krivične istrage, ili prije početka glavnog pretresa tražiti izuzeće postupajućeg sudije, odnosno vijeća, ili predsjednika Suda, a sam osumnjičeni i njegov branitelj i izuzeće postupajućeg tužitelja, odnosno glavnog tužitelja. No, ne može postupajući tužitelj zatražiti izuzeće glavnog tužitelja, jer Zakon ne poznaje ovakvu situaciju, da postupajući tužitelj može tražiti izuzeće glavnog tužitelja, jer su jedna strana u postupku. Ovakav zahtjev za izuzeće glavne tužiteljice samo je mogao postaviti prijavljeni disciplinski tužitelj Mirza Hadžiomerović, koji je učesnik u postupku, odnosno njegov branitelj.

„Dakle, da bi se razmatrao zahtjev tužiteljice Petković o izuzeću Gordane Tadić, glavna bi tužiteljica morala sazvati Kolegij. No, ona to, za sada, odbija učiniti“ – navodi Avdić na kraju svoga članka.

Naprotiv, glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić baš bi trebala sazvati Kolegij tužitelja Tužiteljstva BiH i na istome kolegiju iznijeti zahtjev postupajuće tužiteljice Ivane Petković, da se Kolegij osobno uvjeri, kakvi pravno neuki tužitelji, poput Petkovićeve, rade u Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, i primaju plaću 3.800,00 KM!

Ukoliko glavna tužiteljica i sazove Kolegij, zahtjev Ivane Petković može biti samo odbačen kao nedopušten!

Autor: Josip Šimić Đinđić/ Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI