fbpx

Kako je ponovno „pala“ presuda u predmetu Memić: član sudskog vijeća bio prijatelj intimus Dalide Burzić.

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Dana 16. 07. 2018. godine u 12,00 sati, u prisustvu svih medija i u sudnici prisutnih građana, Kantonalni sud u Sarajevu, i to predsjednik sudskog vijeća Igor Todorović, izrekao je presudu prema Ljubi i Bekriji Seferović, a kojom presudom se isti oslobađaju od optužbi za smrt Dženana Memića, a kojim optužbama su bili opterećeni po montiranoj optužnici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo!

Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo optužilo je Ljubu Seferovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa i krivično djelo ne ukazivanja pomoći osobi povrijeđenoj u prometnoj nesreći. Bekrija Seferović optužen je bio za krivično djelo sprečavanja dokazivanja iz člana 349. stav 2. Krivičnog zakona FBiH. Sudsko vijeće u cijelosti je poklonilo vjeru dokazima obrane!

Tužiteljstvo KS nije ponudilo niti jedan dokaz u odnosu na optuženog Bekriju Seferovića!

Iako su svi toga dana bili zaneseni istinskim emocijama i načelno oslobađajućom presudom, što je napokon i u BiH pravna država profunkcionirala, u tijeku čitanja presude mnogim medijima je promaknuo jedan, ali vrlo važan detalj, koji nije u medijima objavljen, a koji je časni predsjednik sudskoga vijeća Igor Todorović u tijeku čitanja presude i kazao, a to je, da je „Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo optužilo Bekriju Seferovića za krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 2. KZ F BiH, a da u tijeku sudskog postupka nije ponudilo Vijeću niti jedan jedini dokaz, da je Bekrija Seferović počinio navedeno krivično djelo“!

Kantonalno tužiteljstvo Sarajevo je na oslobađajuću presudu blagovremeno izjavilo žalbu Vrhovnom sudu F BiH, a koju je kasnije pred Vrhovnim sudom zastupao federalni tužitelj Vlado Mišković.

Dana 10. 06. 2019. godine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučio je da se poništi presuda Ljubi i Bekriji Seferoviću koju je donio Kantonalni sud Sarajevo, a koja je bila oslobađajuća. Predmet je tada vraćen na ponovno suđenje, a Vrhovni sud FBiH donio je ovu odluku nakon žalbe Kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Postupak je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je rješenje u krivičnom predmetu protiv optuženog Ljube Seferovića i optuženog Bekrije Seferovića kojim je djelimično uvažena žalba tužilaca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, ukinuta presuda Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.07.2018. godine i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje“ – stojalo je u saopćenju Vrhovnog suda F BiH

Vrhovni sud FBiH je tada naložio prvostepenom sudu da u ponovnom suđenju naredi obavljanje novog saobraćajnog vještačenja nad izvedenom dokazima, a koje vještačenje će biti povjereno timu vještaka iz te oblasti ili fakultetu za saobraćaj, te izvede i druge dokaze za koje nađe da je potrebno, pa će nakon tako provedenog postupka i na osnovu tako izvedenih dokaza donijeti na zakonu zasnovanu presudu“, saopćeno je iz Vrhovnog suda Federacije BiH.

Članovi vijeća Vrhovnog suda F BiH bili su Slavko Marić, Emir Neradin i Dragan Čorlija, koji su ukinuli prvostepenu oslobađajuću presudu za Seferoviće.

U ponovljenom suđenju, Kantonalni sud u Sarajevu postupio je po uputama i Rješenju Vrhovnog suda, te u  skladu sa rješenjem Vrhovnog suda FBiH broj: 09 0 K 025844 18 Kž 6 od 23.04.2019. godine, Kantonalni sud je 02.07.2019. godine naredio provođenje novog saobraćajnog vještačenja od strane Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit” d.o.o. Banja Luka sa predmetom vještačenja vjerovatnosti događanja saobraćajne nesreće od 08.02.2016. godine, dok je  dana 19.07.2019. godine Sud  odobrio timu vještaka da mogu izaći na lice mjesta, a dana 18.07.2019. godine Sud je donio naredbu o dopuni naredbe za vještačenje od 02.07.2019. godine na način da se u skladu sa naredbom od 02.07.2019. godine može angažovati i vještak medicinske struke. Ovim nalazom Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit” d.o.o. Banja Luka su potvrđeni raniji nalazi vještaka iz prvog postupka da se saobraćajna nesreća nije uopšte niti desila, odnosno na Dženan Memić nije nastradao u prometnoj nesreći tipa nalet vozila na pješaka.

Iz gore navedenog proizlazi, da je Kantonalni sud u Sarajevu u cijelosti, u ponovljenom suđenju, postupio po Rješenju Vrhovnog suda F BiH.

Međutim, otac i sin, Bekrija i Ljubo Seferović, oslobođeni su ponovno 13. januara 2020. godine krivice za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je 8. februara 2016. godine stradao mladić iz Sarajeva Dženan Memić. Riječ je o ponovljenom postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Predsjedavajući sudija Igor Todorović rekao je kako Tužilaštvo Kantona Sarajevo nije dokazalo “van razumne sumnje da su optuženi krivi” navodeći i dijelove nalaza vještaka Centra za vještačenje Zenit iz Banjaluke, čiji su vještaci rekonstrukcijom utvrdili da optužnica ne odgovara činjeničnom stanju. Pozvao se i na vještaka medicinske struke koji je, kako je Todorović naveo u sudnici, rekao kako povrede na Dženanovom tijelu ne odgovaraju onima koje bi izazvala saobraćajna nesreća.

Tužilaštvo KS izjavljuje drugu po redu žalbu na oslobađajuću presudu Seferovićima, koju je na Vrhovnom sudu F BiH ponovno zastupao federalni tužilac Vlado Mišković. Dana 24. 11. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Vrhovnom sudu F BiH, održana je sjednica vijeća u predmetu “Dženan Memić”, na kojoj je razmatrana nova žalba Kantonalnog tužilaštva KS izjavljena na drugu po redu oslobađajuću presudu Kantonalnog suda u Sarajevu.

Javnosti je poznato, da je predsjednik Krivičnog vijeća Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ponovno bio Slavko Marić, koji je predsjedavao sjednicom vijeća u predmetu „Dženan Memić“, dok su članovi vijeća bili opet Emir Neradin i Dragan Čorlija. 

Član Krivičnog vijeća Vrhovnog suda F BiH (i prvi i drugi puta) bio je Emir Neradin, bivši tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je 20. 12. 2018. godine, Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH imenovan za sudiju Vrhovnog suda Federacije BiH, a prethodno je Neradin od novembra 2013. godine obnašao funkciju tužioca u Tužilaštvu BiH. 

U međuvremenu Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a po prijavi Muriza Memića i odvjetnika Ifeta Ferageta, donijelo je formalnu naredbu o provođenju istrage u predmetu „Dženan Memić“, dok su prije mjesec i pol, kao rezultat istrage uhićeni Hasan Dupovac i Zijad Mutap, koji se još uvijek nalaze u pritvoru.

Prije dvije i pol ili tri godine, Odlukom Glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordane Tadić, zajedno sa tužiocem Tužilaštva BiH, Ćazimom Hasanspahićem, Emir Neradin bio je imenovan u tim tužilaca zaduženih za krivičnu prijavu Muriza Memića, koju je podnio protiv 45 lica, zbog zataškavanja i prikrivanja dokaza u slučaju ubistva Dženana Memića. Među prijavljenim je Dalida Burzić, bivša glavna kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo, koja je označena kao organizator kriminalne Grupe za prikrivanje i zataškavanje ubistva Dženana Memića.

Ubrzo nakon što je Tadićeva „skontala“, da je Emir Neradin blizak sa Dalidom Burzić, isključila ga je iz tima tužilaca. Ono što je javnost ne zna jest to, da je Emir Neradin blizak prijatelj Dalide Burzić, a prijateljstvo njihovo seže još od 2013. godine, kada su zajedno  u okviru projekta Misije OSCE-a u Skoplju, Makedonija, 2013. godine, zajedno objavili rad koautora Dalide Burzić i Emira Neradina pod naslovom „Praktična primjena posebnih istražnih radnji u Bosni i Hercegovini“. Od tada su nerazdvojni.

Otvoreno se suprotstavio tada Glavnoj državnoj tužiteljici Gordani Tadić, poručujući joj, da ne „želi istraživati Dalidu Burzić“, a onda se „odjednom“ i prvi i drugi puta pojavi kao član sudskog vijeća koji odlučuje po žalbi tužilaštva u odnosu na montiranu optužnicu Seferovićima, koju je kreirala Dalida Burzić.

„Emir Neradin je imenovan u komisiju da radi na istrazi ubistva od državnog Tužilaštva, a potom je rekao da neće da radi protiv Dalide“ – ovo je izjava Muriza Memića data na press konferenciji 12. 06. 2019. godine.

Kada su prvi puta Ljubo i Bekrija Seferović presudom Kantonalnog suda u Sarajevu oslobođeni optužbi za smrt Dženana Memića, Tužilaštvo Kantona Sarajevo izjavilo je tada žalbu. Žalbu je tada zastupao Vlado Mišković, a član sudskog vijeća Vrhovnog suda F BiH bio je Emir Neradin, koji se najviše zalagao kod ostalih članova Vijeća Vrhovnog suda F BiH, da se presuda Kantonalnog suda u Sarajevu ukine.

Vrhovni sud F BiH donio je tada rješenje, broj: broj: 09 0 K 025844 18 Kž 6 od 23.04.2019. godine, kojim se žalba Tužilaštva KS uvažava, prvostepena presuda ukida, i predmet vraća Kantonalnom sudu u Sarajevu na ponovno suđenje, sa uputom, da se uradi timsko prometno vještačenje.

Nakon obnovljenog suđenja, Seferovići su po drugi puta oslobođeni krivice za smrt Dženan Memića, a Tužilaštvo KS se ponovno žalilo. Dana 24. 11. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Vrhovnom sudu F BiH, održana je sjednica vijeća u predmetu “Dženan Memić”, na kojoj je razmatrana nova žalba Kantonalnog tužilaštva KS izjavljena na drugu po redu oslobađajuću presudu Kantonalnog suda u Sarajevu.

Javnosti je poznato, da je predsjednik Krivičnog vijeća Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ponovno bio Slavko Marić, koji je predsjedavao sjednicom vijeća u predmetu „Dženan Memić“, dok su članovi vijeća bili opet Emir Neradin i Dragan Čorlija. 

Kao što je na početku istaknuto, Tužilaštvo KS se ponovno žalilo na drugi puta oslobađajuću presudu Seferovićima. Isti scenarijo imamo: žalbu je opet zastupao federalni tužilac Vlado Mišković, a član sudskog vijeća Vrhovnog suda F BiH bio je opet Emir Neradin, koji je prije koji dan viđen na kafi sa Dalidom Burzić. Nije jasno o čemu su razgovarali, ali je zasigurno u fokusu bio predmet „Dženan Memić“!

Neradin se ponovno založio, kod članova vijeća da presuda bude ukinuta. Prema informacijama portala Dnevno, sudije Čorlija i Neradin preglasale su sudiju Marića u donošenju ove odluke. Dana 23. 04. 2021. godine, Vrhovni sud Federacije BiH djelimično je ponovno uvažio žalbu sarajevskog tužilaštva na oslobađajuću presudu Kantonalnog suda u Sarajevu u predmetu protiv Ljube i Bekrije Seferovića koji se prema optužnici terete da su kombijem usmrtili Dženana Memića u Velikoj aleji na Ilidži.

Advokat porodice Memić Ifet Feraget komentirao je jučer činjenicu da je Vrhovni sud Federacije BiH djelimično ponovno uvažio žalbu Kantonalnog tužilaštva KS na oslobađajuću presudu Kantonalnog suda u Sarajevu u predmetu protiv Ljube i Bekrije Seferovića. Ovime je presuda ukinuta i određeno održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom FBiH.

Kako je u razgovoru za Klix.ba rekao Feraget, papir svašta trpi, a ono na čemu Vrhovnom sudu FBiH treba odati priznanje jest da su dobro uštimani sa onima kojima nije u interesu uspostavljanje vladavine prava u BiH.

“Takva odluka je potpuno nerazumna, nije pravilna, nije zakonita i očigledno je donijeta po nečijem diktatu. Ja sam više puta rekao da na planeti ne postoji ni jedan sud koji će donijeti drugu presudu osim oslobađajuće”, kazao je Feraget.

Dodao je da je siguran da će nakon pretresa pred Vrhovnim sudom FBiH ponovo biti donesena oslobađajuća presuda od strane tog istog suda.

“To će biti sramota za Vrhovni sud. Oslobađajuće presude se donose kada postoji sumnja u one okolnosti koje čine obilježje nekog krivičnog djela ili od kojih zavisi primjena krivičnog zakona. U slučaju Dženan Memić ne postoji apsolutno ni jedan jedini dokaz da se radi o saobraćajnoj nesreći. Sve je to izmišljeno i montirano i najbolji dokaz toga je istraga o istrazi koju vodi Tužilaštvo BiH i višemjesečni pritvor u kome se nalaze određene osobe”, navodi Feraget.

Istakao je da je i dalje optimista da će odluka Vrhovnog suda biti oslobađajuća, ali je razočaran u budućnost ove zemlje i više puta je poslao poruku da svi mladi koji imaju mogućnost trebaju napustiti BiH, zato što ova zemlja ne garantuje nikome budućnost, a ovakve odluke su dokaz za to .

“Ovo je za mene samo kupovina vremena, ništa drugo. Ponoviće se određeni dokazi, može se ponoviti saobraćajno vještačenje, ali nema tog vještaka koji će utvrditi da je ovdje u pitanju saobraćajna nesreća i ponovo će biti donesena oslobađajuća odluka. Da funkcioniše pravosudni sistem sudije Vrhovnog suda bile bi u velikim problemima”, zaključuje Feraget.

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI