Edin Tuzlak

KANTONALNI SUD SARAJEVO ZA DNEVNO: „Potvrđena oslobađajuća presuda Živku Budimiru“! Budimir pravomoćno oslobođen optužbi!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Kantonalni sud u Sarajevu, pod predsjedanjem časne sudije Adise Zahiragić, u krivičnom predmetu, broj: 65 0 K 402075 20 Kž, protiv Živka Budimira, kojeg brani advokat Ragib Hadžić, a odlučujući o žalbi kantonalnog tužitelja Sanina Bogunića izjavljenu protiv Presude Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 K 402075 15 K od 10. 07. 2019. godine, a na osnovu člana 325. stav 1. ZKP-a F BiH i člana 328. ZKP-a F BiH donio je:

P R E S U D U

Kojom se žalba Kantonalnog tužitelja odbija kao neosnovana i potvrđuje Presuda Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 K 402075 15 K od 10. 07. 2019. godine

Iz Kantonalnog suda u Sarajevu potvrdili su to za portal Dnevno.ba dana 13. 10. 2020. godine: „U predmetu broj: 65 0 K 402075 20 Kž protiv Budimir Živka, ovaj sud je donio presudu, kojom je odbijena kao neosnovana žalba Kantonalnog tužitelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 K 402075 15 K od                  10 07.2019. godine. Nakon čega je ovaj sud spis vratio Općinskom sudu u Sarajevu na dalji postupak“ – naveli su u odgovoru iz Kantonalnog suda u Sarajevu.

Podsjećanja radi, prvostepenom presudom Općinskog suda u Sarajevu, bivši predsjednik FBiH Živko Budimir oslobođen je svih optužbi za zloupotrebu položaja, primanje dara i protuzakonito posredovanje pri zapošljavanju.

Općinski sud u Sarajevu je dana 10. 07. 2019. godine, prvostepenom presudom oslobodio Živka Budimira optužbi da je zloupotrijebio položaj predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). On je bio optužen da je od 2011. do 2013. godine sebi i drugima pribavio korist, da je primio dar i protuzakonito posredovao u zapošljavanju.

Tada postupajuća sutkinja Merima Bilić-Kurtović rekla je da su u toku postupka saslušani mnogi svjedoci i pregledani mnogi dokazi, ali da nije „bilo dokaza kako materijalnih tako i personalnih koji bi optuženog doveli u vezu sa krivičnim djelom“.

„Prvostepeni sud izveo je pravilan zaključak prilikom donošenja presude, a koji stav zauzima i Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu, pa je optuženog Budimira Živka primjenom odredbi člana 325. stav 1.  ZKP-a F BiH i člana 328. ZKP-a F BiH, pravomoćno od optužbi oslobodio“ – navedeno je u odluci!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI