Sutra predstavljanje knjige “Geomorfologija Bosne i Hercegovine”

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Promocija knjige "Geomorfologija Bosne i Hercegovine", autora dr. Alena Lepirice, održati će se u petak, 12.10.2018. godine u Sarajevu, u 14 sati, ulica Obala Kulina bana 4. u prostorijama izdavačke kuće "Sarajevo Publishing", II kat.

Djelo je objavljeno kao univerzitetski udžbenik na 208 stranica, ali može poslužiti svakome čiji je angažman i profesionalno opredjeljenje vezano za terene Bosne i Hercegovine.

Pored što je univerzitetski udžbenik, ovo djelo može poslužiti: geolozima, prostornim planerima, urbanistima, klimatolozima, biolozima, hidrolozima, inženjerima šumarstva i građevine, turizmolozima, agropedolozima, organima uprave, višem vojnom i policijskom kadru, odnosno svima, čiji je angažman i profesionalno opredjeljenje vezano za terene Bosne i Hercegovine.

Bitno je istaći da veći dio područja Bosne i Hercegovine, do sada, nije detaljnije geomorfološki istražen. Autor je, zbog toga, naveo brojne hipoteze (naučne pretpostavke) o morfogenezi i morfoevoluciji reljefnih oblika, tako da udžbenik umnogome ima obilježje originalnog naučnog rada.

Djelo je podijeljeno u tri cjeline. Prvi dio je uvodni dio, u drugom dijelu iznesena su osnovna geomorfološka i geološka obilježja Bosne i Hercegovine i u trećem dijelu, koji je i najobimniji, opisuje se pet geomorfoloških makroregija Bosne i Hercegovine. Prezentirana makrogeomorfološka regionalizacija Bosne i Hercegovine zasnovana je na naučnim principima i postavkama kompleksne geomorfološke regionalizacije.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI