Marina Pendeš na studijskom putovanju u Ljubljani stekla nova iskustva

Autor: Dnevno.ba

LJUBLJANA - Delegatkinja u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marina Pendeš sudjelovala je u Ljubljani na dvodnevnom studijskom putovanju o održivoj urbanoj mobilnosti za parlamentarce i državne službenike iz parlamenata regiona zapadnog Balkana.

Cilj ovog studijskog putovanja bio je da se parlamentarci i službenici parlamenata zemalja zapadnog Balkana upoznaju s najboljim praksama u oblasti održivog urbanog transporta i planiranja na primjeru grada Ljubljane.

Tijekom studijskog putovanja, koje je organiziralo Nјemačko društvo za razvojnu suradnju (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost u jugoistočnoj Europi (ORF – EE) i u suradnji s Gradom Ljubljanom i Državnim zborom Republike Slovenije, sudionici su imali susrete s predstavnicima grada Ljubljane, relevantnog ministarstva i različitih nevladinih organizacija, kao i nekoliko terenskih posjeta.

U posljednjih 15 godina Europska unija (EU) i njene institucije poklanjaju posebnu pažnju unapređenju mobilnosti u velikim urbanim sredinama. Europska komisija je 2009. godine objavila akcioni plan za urbanu mobilnost u kojem je podržala što brže usvajanje planova urbane mobilnosti u zemljama EU.

U Bijeloj knjizi o transportu, „Put ka jedinstvenom europskom transportnom području – Prema kompetitivnom i ekonomičnom transportnom sistemu“ iz 2011. godine, predlaže se razmatranje mogućnosti uvođenja planova mobilnosti u gradovima kao obaveze za gradove određene veličine, prema nacionalnim standardima temeljenim na Smjernicama EU.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI