MJERE FBIH: Izdane upute o radu ugostiteljskih objekata, inspekcija provodi nadzor

Autor: dnevno.ba

Federalni zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za rad ugostiteljskih objekata zbog pogoršane situacije vezane za koronavirus.

Kako je navedeno u svim poslovnim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima.

Između ostalog u preporukama se navodi da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama, te u zavisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti ili šalterska prodaja.

Jučer je u Vladi Federacije BiH održan radni sastanak na poziv premijera Fadila Novalića, kojem su prisustvovali predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne uprave za inspekcijske poslove te Ministarstva zdravstva FBiH.

Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministarstva zdravstva rekao je da je cilj ovog radnog sastanka bio razmjena informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji te poduzimanje i praćenje mjera u borbi protiv koronavirusa.

– Konstatovali smo da je stanje dosta teško, ali da ga još uvijek kontrolišemo. Potrebno je uraditi i dodatne napore da se stabilizuje situacija. Potreban je i veći i jači angažman inspekcija, kao i ministarstava unutrašnjih poslova – kazao je Čerkez.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUIP) zbog pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo sinoć je provjerila da li se ugostitelji na području Starog Grada pridržavaju preporuka.

Kako je ranije saopćeno iz KUIP-a, u toku proteklog mjeseca je izvršeno 1.200 kontrola, a zbog nepoštivanja donesenih naredbi, nenošenja maski, nepoštivanja fizičke distance, neobavljane obavezne dezinfekcije i neposjedovanja dezobarijere izrečena su 23 prekršajna naloga u iznosu od 37.750 KM.

Intenzivne inspekcijske kontrole nastavljaju se i u predstojećem periodu, najavili su iz KUIP-a.

Podsjetimo, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane koronavirusom naložio, između ostalog, kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 23 sata.

Specifične mjere za ugostiteljske objekte

– Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije  uposlenicima. Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu su posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse.

– Prema stavu WHO, ne postoje dokazi da se COVID-19 može prenijeti preko hrane. Virus se  ne može razmnožavati u hrani.

– Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa  standardnim deterdžentom a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog  prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u toku dana.

– Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom  ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

– Insistirati na čestom pranju ruku dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i mušterija. Na  ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.

– Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude  vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora. 

– Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave  na sve u vidljiva mjesta.

– Za sada preporučujemo upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte,  terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.

– Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice  do ivice stola. Mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1 metar, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.

– Ukoliko se ne može osigurati udaljnost od dva metra između stolova, udaljnost može biti  manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica. 

– Ne dozvoliti stajanje za šankovima.

– Preporučuje se da svo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

– Preporučuje se da mušterije moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak  u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.

– Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i  ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja potencijalni put prenosa COVID-19. 

– Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku.

Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u  kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom. 

– U zavisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska  prodaja.

– Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg,  začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije. 

– Nakon svake mušterije treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija.

– Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama.

– Zbog kontrole broja gostiju preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to  moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.

– Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u  grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.

Autor: dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI