fbpx

Načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić – Ramljak (HDZ BiH) osuđen zbog kriminala!

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Kantonalni sud u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sutkinje JAHIĆ INDIRE, kao predsjednika Vijeća, te sudaca SEFEROVIĆ NAĐE i STOJAKOVIĆ GORDANE, kao članova Vijeća, uz sudjelovanje zapisničara HELAL SADIJA, u krivičnom predmetu, broj: 09 0 K 022419 14 K od 31. 05. 2017. godine, protiv optuženih TABAK MIRSADA, MLADENA MIŠURIĆA - RAMLJAKA i SULJEVIĆ EKREMA, zbog krivičnih djela "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja" iz člana 383. stav 1. KZ F BiH i krivičnog djela "Krivotvorenje isprave" iz člana 373. stav 2. KZ F BiH, u vezi sa članovima 55. i članom 54. KZ F BiH, nakon održanog usmenog, neposrednog, glavnog i javnog pretresa, u prisutnosti branitelja prvo i drugoptuženog LEJLIĆ ALDINA i trećeoptućenog SULJEVIĆ EKREMA osobno, a u odsutnosti tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo KREŠTALICA SEADA, branitelja trećeoptuženog KAPO MUHIDINA, prvo i drugooptuženog osobno, donio je, a predsjednik vijeća javno objavio dana 31. 05. 2017. godine, slijedeću:

PRESUDU

OPTUŽENI:

1. MIRSAD TABAK, sin Ahmeda i majke Fatime r. Isaković, rođen 07. 06. 1954. godine u Zenici, nastanjen u ulici Fakultetska broj 32, općina Zenica, po zanimanju dipl. inženjer mašinstva, po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, srednjeg imovnog stanja, uposlenik “Agram” d.o. Ljubuški;

2. MLADEN MIŠURIĆ – RAMLJAK, sin Ivice i majke Ivke r. Marković, rođen 26. 12. 1961. godine u Kiseljaku, nastanjen u ulici Žrtava domovinskog rata broj 1, Kiseljak, po zanimanju dipl. inženjer kemije, po narodnosti Hrvat, državljanin BiH i R. Hrvatske, srednjeg imovnog stanja, Načelnik općine Kiseljak; i,

3. EKREM SULJEVIĆ sa osobnim podacima kao u spisu;

KRIVI SU, ŠTO SU, KAO U OPISU OPTUŽNICE, U NAMJERI PRIBAVLJANJA PROTUPRAVNE IMOVINSKE KORISTI SEBI I DRUGOME, PREKORAČIVŠI GRANICE SVOJE OVLASTI I NEIZVRŠIVŠI SVOJE DUŽNOSTI, SEBI I DRUGOME PRIBAVILI KORIST, KOJA PRELAZI IZNOS OD PREKO 50.000,00 KM, TE IZRADILI JAVNU LAŽNU ISPRAVU S CILJEM DA SE TAKVA ISPRAVA UPOTRIJEBI KAO PRAVA;

ČIME SU:

MIRSAD TABAK, pod točkom 1, počinio krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja” iz člana 383. stav 1. KZ F BiH i krivično djelo “Krivotvorenje isprave” iz člana 373. stav 2. KZ F BiH, u vezi sa članom 55. i 54. KZ F BiH;

MLADEN MIŠURIĆ – RAMLJAK, pod točkama 2 i 3, počinio krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja” iz člana 383. stav 1. KZ F BiH i krivično djelo “Krivotvorenje isprave” iz člana 373. stav 2. KZ F BiH, u vezi sa članom 55. i 54. KZ F BiH;

EKREM SULJEVIĆ, pod točkama 1., 2., 4., 5., 6., počinio krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja” iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH i krivično djelo “Krivotvorenje isprave” iz člana 373. stav 2. KZ F BiH, u vezi sa članom 55. i 54. KZ F BiH;

 

Poduzete radnje od strane optuženih Mirsad Tabaka, Mladena Mišurića – Ramljaka i Suljević Ekrema ukazuju, da su iste počinili sa direktnim umišljajem, odnosno, da su bili svjesni svojih djela i htjeli njihovo izvršenje, te je sud optužene oglasio krivim, te im izrekao uvjetne osude kao u izreci presude.

Sud optuženom Tabak Mirsadu za počinjeno krivično djelo “Zloputreba službenog položaja ili ovlaštenja” utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci, a za počinjeno krivično djelo “Krivotvorenje isprave”, utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, te kojom se uz primjenu odredbi u sticaju u smislu člana 54. KZ F BiH, optuženom Mirsad Tabaku utvrđuje jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i istovremeno određuje, da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 2 godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo;

Sud optuženom Mladenu Mišuriću – Ramljaku, za počinjeno krivično djelo “Zloputreba službenog položaja ili ovlaštenja” utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci, a za počinjeno krivično djelo “Krivotvorenje isprave”, utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, te kojom se uz primjenu odredbi u sticaju u smislu člana 54. KZ F BiH, optuženom Mladenu Mišuriću – Ramljaku utvrđuje jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i istovremeno određuje, da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 2 godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo;

Sud optuženom Suljević Ekremu za počinjeno krivično djelo “Zloputreba službenog položaja ili ovlaštenja” utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a za počinjeno krivično djelo “Krivotvorenje isprave”, utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, te kojom se uz primjenu odredbi u sticaju u smislu člana 54. KZ F BiH, optuženom Suljević Ekremu utvrđuje jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i istovremeno određuje, da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 2 godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo;

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI