fbpx

NASTAVLJA SE SMJENA GLAVNIH TUŽITELJA – Po disciplinskoj prijavi teologa Josipa Šimića-Đinđića shodno podignutim tužbama, smijenjena dva glavna tužitelja! Hoće li i treći?!

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

Ured disciplinskog tužitelja Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (UDT VSTV BiH), u predmetu broj: UDT DD 011500 21, po prijavi teologa Josipa Šimića-Đinđića, koja prijava je podnijeta ovome pravosudnom tijelu dana 02. 09. 2021. godine, podigao je dana 24. 11. 2021. godine disciplinske tužbe i pokrenuo disciplinske postupke protiv tri glavna tužitelja u Bosni i Hercegovini, a o čemu je UDT VSTV-a BiH dana 07. 01. 2022. godine službenim dopisom obavijestio i Josipa Šimića-Đinđića.

Opis nije dostupan.

Tako je Ured disciplinskog tužitelja po prijavi Josipa Šimića-Đinđića podigao i pokrenuo disciplinske tužbe protiv:

1. Mahmuta Švrake, glavnog tužitelja Republičkog tužiteljstva Republike Srpske, zbog disciplinskih prekršaja iz člana 57. Zakona o VSTV-u BiH, i to: točka 8: nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti, i točka 17: propuštanje iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća;

2. Mirsada Bilajca, glavnog tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Bosansko-podrinjskog kantona, zbog disciplinskih prekršaja iz člana 57. Zakona o VSTV-u BiH, i to: točka 8: nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti, i točka 17: propuštanje iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća;

3. Žarka Milića, glavnog okružnog tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva u Trebinju, zbog disciplinskog prekršaja iz člana 57. Zakona o VSTV-u BiH, i to: točka 8: nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti;

ISHOD DISCIPLINSKIH TUŽBI PROTIV IMENOVANIH TUŽITELJA PO PRIJAVI JOSIPA ŠIMIĆA-ĐINĐIĆA:

MIRSAD BILAJAC:

Dana 18. 03. 2022. godine, Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) donijela je odluku kojom je Mirsadu Bilajcu izrečena disciplinska mjera premještanja s mjesta glavnog tužioca na mjesto tužioca Kantonalnog tužilaštva Bosansko-podrinjskog kantona (BPK).

“Utvrđena je disciplinska odgovornost tuženog zato što je, u periodu od najmanje pet godina, propustio postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima (TCMS) i zaključku Vijeća od 17. i 18. decembra 2014. (…) poduzeti potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira, čime je počinio disciplinske prekršaje ‘nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti’ i ‘propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća’”, saopćeno je tada iz VSTV-a.

Zaključcima iz decembra 2014., kako se navodi u saopćenju, VSTV zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem sistema TCMS.

Bilajac je sankcionisan i po drugoj tački disciplinske tužbe jer je, suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, propustio da pokrene postupak personalnih sigurnosnih provjera uposlenika Tužilaštva BPK-a. Time je propustio postupiti u skladu sa zaključkom VSTV-a od 17. jula 2019., kojim “se obavezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno provedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH”.

Protiv ove odluke može se uložiti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a.

MAHMUT ŠVRAKA:

Dana 16. 05. 2022. godine, Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) u predmetu protiv tuženog Mahmuta Švrake, glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, donijela je Odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost imenovanog i izrečena disciplinska mjera: Premještanje sa mjesta glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske na mjesto tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH protiv tuženog, Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH donijela je odluku kojom je tačkom a) utvrđena disciplinska odgovornost tuženog zato što je propustio postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o TCMS-u i zaključku Vijeća od 17. i 18.12.2014. godine, kojim VSTV BiH „zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem TCMS-a“ te propustio poduzeti potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira, čime je počinio disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV-u BiH.

Tačkom b) navedene odluke tuženi je suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH propustio da pokrene postupak personalnih sigurnosnih provjera uposlenika Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske te je propustio postupiti u skladu sa zaključkom VSTV-a BiH od 17.7.2019. godine, kojim „se obavezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno provedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH“, iako je u donošenju navedenog zaključka učestvovao lično kao član VSTV-a BiH, čime je počinio disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV-u BiH.

Tuženom je za navedene disciplinske prekršaje, na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tačka (e) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrečena navedena disciplinska mjera: Premještanje sa mjesta glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske na mjesto tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Protiv odluke Prvostepene disciplinske komisije može se uložiti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a BiH.

Ranije je odlukom komisija VSTV-a Gordana Tadić, smijenjena zbog istih disciplinskih prekršaja.

Ostaje još nejasno, kakva je sudbina Žarka Milića, glavnog okružnog tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva u Trebinju.

U vezanim tekstovima možete pročitati formu disciplinske pritužbe.

VEZANI TEKST:

UDT VSTV-a BiH ZVANIČNO POTVRDIO: Po disciplinskoj prijavi Josipa Šimića-Đinđića podignute tri tužbe protiv glavnih tužitelja u BiH!

TEOLOG JOSIP ŠIMIĆ PODNIO DISCIPLINSKU PRIJAVU protiv svih glavnih tužitelja u BiH

 

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

ZADNJE VIJESTI