NATO: BiH teži da uđe u Alijansu, ostajemo u Sarajevu da pomognemo vlastima

Autor: Faktor

BRUXELLES - Bosna i Hercegovina teži da uđe u NATO, navodi se u posljednjoj objavi Alijanse na njenoj službenoj internet stranici.

– Podrška demokratskim, institucionalnim, sigurnosnim reformama i obrambenim reformama ključni su fokus suradnje. Zemlja aktivno podržava misiju koju vodi NATO vodi u Afganistanu i surađuje sa saveznicima i drugim partnerskim zemljama u mnogim drugim oblastima – navodi se u sekciji o odnosima između BiH i NATO-a.

U kontekstu Programa reformi, dokumenta kojeg je Predsjedništvo BiH usvojilo prošle godine i koji je dostavljen u sjedište NATO-a u Bruxelles, ističu da je njime predviđena suradnja BiH sa NATO-om, te da taj dokument ocrtava reforme koje vlasti namjeravaju poduzeti i olakšava pružanje podrške NATO-a u tim naporima.

NATO, ističu, zadržava vojno sjedište u Sarajevu s primarnom misijom pomaganja vlastima BiH u reformama i obvezama u vezi s Partnerstvom za mir i bližu integraciju s NATO-om, te sekundarnu misiju pružanja logističke i druge podrške snagama Europske unije (EU) u BiH.

U dijelu koji se odnosi na “aspiracije za članstvo”, podsjeća se da je BiH 2010. godine dobila poziv da se pridruži Akcionom planu za članstvo (MAP), te da MAP ne prejudicira bilo kakvu odluku o budućem članstvu. Među učesnicima MAP-a, prema posljednjim ažuriranim podacima na stranici NATO-a, su upravo BiH i Sjeverna Makedonija.

– BiH treba nastaviti provoditi demokratske i obrambene reforme kako bi ispunila svoje NATO i EU aspiracije i postala funkcionalna neovisna demokratska država – navodi se.

BiH i NATO, navodi se, imaju za cilj poboljšati javni pristup informacijama o prednostima saradnje i mogućem članstvu BiH u Alijansi.

– U tom cilju postoji nacionalna strategija NATO komunikacije. Poseban naglasak stavljen je na aktivnosti koje uključuju održivost i koje povezuju ključne aktere: vladu, civilno društvo i medije – zaključuje se.

 

Autor: Faktor

ZADNJE VIJESTI