Nečasna imena Nečastivih stvorova, koji su pokušali zataškati i prikriti ubistvo Dženana Memića!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Dženan Memić je u noći 8. februara 2016. godine pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima zadobio povrede, dok je šetao Velikom alejom u društvu Alise Mutap. Preminuo je 15. februara 2016. godine od zadobivenih povreda.

Tužilaštvo KS vodilo je istragu za saobraćajnu nesreću, pa za ubistvo po nepoznatom počiniocu, pa ponovo za saobraćajnu nesreću. Dva puta prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, Ljubo i Bekrija Seferović oslobođeni su krivice za izazivanje saobraćajne nesreće i spriječavanje dokazivanja na štetu Dženana Memića.

Državno tužilaštvo je zbog slučaja Dženan Memić otvorilo istragu za organizirani kriminal iz člana 250. KZ BiH, a već je ispitano više svjedoka te je istraga proširena. Porodica Memić od samog početka tvrdi, da je Dženan ubijen te da je tadašnja glavna tužiteljica KS Dalida Burzić podigla lažnu optužnicu koju je zastupalo više tužilaca tokom sudskog postupka. U međuvremenu Burzić je prije isteka mandata napustila poziciju glavne tužiteljice KS i imenovana je za sudiju Suda BiH.

Ako se uzme u vidu činjenica, da je u predmetu „Dženan Memić“ od strane policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo, te pripadnika Tužilaštva Kantona Sarajevo, predvođenih Dalidom Burzić, danas sudijom Suda BiH, izvršeno svjesno i namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju smrti Dženana Memića, sa ciljem neotkrivanja pravih ubojica Dženana Memića, pri čemu su u toj namjeri, slučaj smrti Dženana Memića procesuirali kao kazneno djelo iz „Ugrožavanja javnog prometa“, a ne kao kazneno djelo „Ubojstva“, te lažno za smrt Dženana Memića optužili dvije osobe Ljubu i Bekriju Seferovića, koji su dva puta Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu oslobođeni krivice za smrt Dženana Memića, i koji sa kritičnim događajem u odnosu na smrt Dženana Memića nisu uopće povezane, onda je sasvim jasno da se radi o organiziranom pravosudnom kriminalu.

O kriminalu počinjenog u predmetu „Dženan Memić“ više je puta u svome Izvještaju u Vijeću sigurnosti UN-a, ukazivao Visoki  predstavnik OHR-a u BiH, dr. Valentin Inzko!

Mi ćemo sada objaviti nečasna imena Nečasnih stvorova (policije, tužilaca i vještaka…), koji su svojim radnjama pokušali da zataškaju smrt Dženana Memića:

Ovlaštena službena lica u Tužilaštvu Kantona Sarajevo (KTKS):

 1. Dalida Burzić, nekadašnja Glavna tužiteljica Kantona Sarajevo, danas sudija Suda BiH – Poznati sarajevski odvjetnik Ifet Feraget gostujući na jednoj TV emisiji je kazao: “To što je gospođa Dalida Burzić otišla s pozicije Glavne kantonalne tužiteljice KS jest dobro, ali način na koji je otišla je užasan”, alidurajući, da je već odavno trebala biti bez odlaganja suspendirana, kažnjena i s pravosudne pozicije udaljena, zbog njezine sramne i kriminalne uloge u predmetu “Dženan Memić”, u tom skandaloznom policijsko-tužiteljskom slučaju bez presedana, u skrivanju i prikrivanju počinilaca ubojstva Dženana Memića za koje prikrivanje se ista sumnjiči, da je u svojstvu Glavne kantonalne tužiteljice KS od stvarnih počinilaca ubojstva Dženana Memića i njihovih srodnika uzela mito u ukupnom iznosu od 250.000 Eura, a koji iznos je otišao ključnim akterima tog prikivanja. Osobno je polovicu te sume zadržala za sebe, dok je ostatak mita otišao konstruktorima toga slučaja, vještacima i policiji;
 2. Aida Topalović, zamjenica Glavne kantonalne tužiteljice KS;
 3. Sead Kreštalica, tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, kojemu je već dokazana suradnja sa osobama iz podzemlja i koji je disciplinski kažnjavan zbog povezanosti sa osobama sa policijskim dosjeom;
 4. Mladen Furtula, bivši tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je u međuvremenu zbog svoje nečasne uloge u predmetu „Dženan Memić“, kao i Dalida Burzić nagrađen pozicijom tužioca u Tužilaštvu BiH;
 5. Meris Ćato, bivši tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je zbog predmeta „Memić“ dao ostavku na poziciju tužioca, te prešao u advokate;
 6. Amina Ruždić, tužilac u Tužilaštva Kantona Sarajevo;
 7. Dragan Slijepčević, tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo;
 8. Mladen Vukojičić, tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo;
 9. Sabina Sarajlija, aktuelna Glavna kantonalna tužitejica Kantona Sarajevo;
 10. Šejla Heljić, tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo;

Deset (10) tužilaca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo smjenjivalo se i zastupalo montiranu optužnicu u predmetu „Dženan Memić“, u kojoj su lažno optuženi, te kasnije dva puta Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od sve krivice oslobođeni, Ljubo i Bekrija Seferović.

Ovlaštena službena lica Federalnog tužilaštva F BiH:

 1. Zdravko Knežević, bivši glavni tužilac Federalnog tužilaštva F BiH (u mirovini), koji je iz morovine preko posrednika poručio Murizu Memiću, ocu ubijenog Dženana Memića: „Šta ću, nisam ništa mogao učiniti. Mafija je u predmetu „Memić“ bila jača“!
 2. Tuhomir Jurko, v.d. Glavnog tužioca F BiH;
 3. Vlado Mišković, tužilac Federacije BiH;

Tri (3) federalna tužioca Federacije BiH su učestvovali u skrivanju svih nezakonitosti tužioca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a počinjenih nezakonitosti u predmetu „Dženan Memić“, i  to na način, da su, vršeći kontrolu rada zakonitosti kantonalnih tužioca Kantona Sarajevo u predmetu „Dženan Memić“ – zajedno sa drugim federalnim tužiteljima, kroz federalno tužiteljsko rješenje, sve nelegalne i nezakonite radnje kantonalnih tužitelja i Dalide Burzić podveli pod „zakonito“ postupanje, znajući prethodno, da to nije tako, a sve sa namjerom i ciljem, da pomognu prikrivačima i učiniteljima kaznenih djela i da spriječe dokazivanje tih kaznenih djela.

Ovlaštena službena lica MUP-a Kantona Sarajevo:

 1. Vahid Ćosić, bivši komesar MUP-a KS, koji je zbog predmeta „Dženan Memić“, smijenjen sa te pozicije;
 2. Mevludin Halilović, bivši komesar MUP-a KS, smijenjen Odlukom Vlade KS, zbog loših rezultata rada;
 3. Sanela Hasanbegović, inspektorica MUP-a KS;
 4. Olga Vuksan, inspektorica MUP-a KS;
 5. Džafer Hrvat, inspektor MUP-a KS;
 6. Nurija Mehić, MUP KS;
 7. Hasan Dupovac, MUP KS;
 8. Mirsad Đelilović, MUP KS;
 9. Sakib Kremo, MUP KS (penzionisan prema našim informacijama);
 10. Admir Šalaka, MUP KS;
 11. Emir Mehmedagić, MUP KS, i rođak direktora OSA-e BiH Osmana Mehmedagića zv. Osmica;
 12. Edin Grabovica, MUP KS;
 13. Vahid Bakija, MUP KS;
 14. Nermin Halilović, MUP KS;
 15. Selak Amer i Suljo Klino, MUP KS – zajedno, kojima je posebnim istražnim radnjama provođenih po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu od strane OSA-e BiH, već dokumentovana bliska suradnja sa narkomafijom, te prijateljstvo sa višestrukim povratnicima u krivičnim djelima;
 16. Vahidin Džano, MUP KS;
 17. Dino Osmankadić, MUP KS;
 18. Samir Mujagić, MUP KS;
 19. Haris Imamović, MUP KS;
 20. Josip Barić, MUP KS;
 21. Sefedin Škrijelj, MUP KS;

Skupština Kantona Sarajevo, odnosno radno tijelo Skupštine, Komisija za sigurnost usvojila je inicijativu i pokrenula postupak skupštinskog nadzora nad zakonitošću rada policije, odnosno MUP-a KS u predmetu „Dženan Memić“, te je nakon realizacije Odluke o formiranju „Ad hoc“ tijela, te provedene analize nad zakonitošću rada MUP-a KS u predmetu „Dženan Memić“ zaključila: da je uvidom u konkretan spis, kada je u pitanju zakonito postupanje policijskih službenika MUP-a KS, koji su poduzimali službene radnje u predmetu „Dženan Memić“, te na osnovu obavljenih razgovora, proizlazi sumnja, da su pripadnici MUP-a KS počinili više stotina prekršaja u predmetu “Dženan Memić”!

S obzirom na ulogu pripadnika MUP-a KS u skrivanju i zataškavanju ubistva Dženana Memića, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dopisom od 24. 07. 2017. godine, obaviješteno je o slijedećem:

„Nakon što su vidjeli famozni snimak događaja smrti mladog Memića sa nadzorne kamere objekta, koji se nalazi u blizini događaja, inspektori Šalaka Admir (kum Džafera Hrvata) i Mehmedagić Emir (prvi rođak Osmana Mehmedagića, šefa OSA-e), i o tome su obavjestili Džafera Hrvata, a Džafer obavjestio visokopozicioniranog člana stranke SDA. Narednog dana na neshvatljiv način snimak nestaje i gubi mu se svaki trag. Snimak su uklonili i uništili inspektori Šalaka Admir i Mehmedagić Emir. O tome postoje dokazi i činjenice i sve zataškano po uputama Džafera Hrvata. Inspektori Grabovica Edin (brat bivšeg direktora Elektroprivrede BiH) i Hasanbegović Sanela pokušavali su na sve moguće načine iznuditi iskaz „Roma“, ali i drugih, tj. priznanje nevinih lica kako bi „rasvjetlili“ djelo. Mnogi su brutalno premlaćivani da bi priznali. Postoje dokazi.

Mehić Nurija, šef krvnih delikata, nakon što mu je policajac donio kamen s lica mjesta, koji bi trebao poslužiti kao dokaz, odlazi s kamenom u WC i sa toga kamena vodom sapira crvenu tečnost, a zatim se i kamenu gubi svaki trag??? Nitko nije postavio to pitanje, a svi znaju. Mehić Nurija posjeduje luksuzni apartman na Bjelašnici i desna je ruka Džafera Hrvata. Da bi se zataškali pravi krivci iz MUP-a Kantona Sarajevo, Džafer Hrvat zajedno sa šefom unutrašnje kontrole Mustafom Bešićem pakira – „montira“ deset nevinih policajaca i sumnjiče ih i okrivljuju za propuste u predmetu „Memić“. U svemu postoji podrška korumpriranog tužitelja Seada Kreštalice, kojemu je već dokazano uzimanje mita, ali i dalje radi.

 

Nakon uspješne spletke, Džafer Hrvat, Mevludin Hrvat, Šalaka Admir, Mehmedagić Emir, Hasanbegović Sanela, Mustafa Bešić odlaze u luksuzni apartman na Bjelašnici, koji je u vlasništvu inspektora Grabovica Edina i slave duboko u noć. Postoje snimci OSA-e o svemu. Osim novčanih nagrada, nagrada u napredovanju u službi obećana je i Džaferu Hrvatu, da će biti komesar MUP-a KS. Nakon što nije postao komesar, Džafer Hrvat sada ucjenjuje mnoge visokopozicionirane ličnosti iz pravosuđa i politike“.

 1. Alisa Mutap, koja je jedina bila prisutna sa Dženanom Memićem kritične noći:

Mutap Alisa je izjavljivala, kako se ničega ne sjeća usljed navodne amnezije, te da nije vidjela, ‘ko je Dženana ubio…Ista je svjedočila na Kantonalnom sudu u Sarajevu. U presudi Sud je zauzeo stav o Mutap Alisi i njezinom svjedočenju: „Kantonalni sud u Sarajevu o Alisi Mutap: „Sud je stekao dojam, da Mutap Alisa ne iznosi cijelu istinu, da prikriva određene činjenice, da je nesigurna u ono što izjavljuje, ona zna što se dogodilo, ali to svjesno prikriva i ne želi da kaže, ona nema amneziju…, a samo njezino držanje pred Sudom je bilo popraćeno nesigurnošću, nervozom…“ – stoji u presudi Kantonalnog suda u Sarajevu!

Vještaci koji su vještačili po Naredbi Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, i koji su sačinili lažne nalaze u predmetu „Dženan Memić“, a čijim nalazima Sud nije poklonio vjeru:

 1. Ivica Perović i Ševal Kovačević – zajedno:

Vještaci Ševal Kovačević i Ivica Perović su u svome radu pokazali nestručnost, neobjektivnost, pristrasnost, jer su sačinili lažne nalaze, kako bi potvrdili sugerirani scenarij Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo i njihove teze optužbe. Osobito se ističe lažni nalaz vještaka Ivice Perovića protiv kojeg je Muriz Memić podnio Krivičnu prijavu. Vještak Ivica Perović sačinio je lažni nalaz ciljem da se pomogne učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela ubojstva i da se spriječi dokazivanje tog krivičnog djela, i to tako što je povredama kompletne procedure vještačenja najprije sačinio nalaz vještačenja tragova boje od 21. 03. 2016. godine u kojem je naveo da je sporni trag boje pronađen na licu mjesta identičan sloju nespornog uzorka površinske boje PMV Renault Clio, dok je u svom drugom nalazu od 01. 06. 2016. godine naveo da je taj isti sporni trag boje sada odjednom identičan sloju nespornog uzorka površinske boje PMV VW Kombi, kako bi na taj način potkrijepio navode iz lažne optužnice Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo broj T09 0 KT 0098711 16 od 09. 08. 2016. godine, iako je sasvim očigledno da jedan te isti sporni trag boje ne može biti identičan sa nespornim tragovima boje dva vozila čija boja se razlikuje već na prvi pogled, slijedom čega se u radnjama vještaka Perović Ivice stiču obilježja krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH, u vezi krivičnog djela davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. KZ F BiH;

Na osnovu lažnog vještačenja vještaka Ivice Perovića, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je optužnicu, broj: T09 0 KT 0098711 16 od 09. 08. 2016. godine protiv Ljube i Bekrije Seferović, zbog krivičnih djela „Protiv sigurnosti javnog saobraćaja, krivičnog djela neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u prometnoj nesreći i krivičnog djela sprečavanje dokazivanja“ na štetu Memić Dženana, a koja optužnica je potvrđena od strane Kantonalnog suda u Sarajevu 16. 08. 2016. godine, i koji su optuženi dva puta presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od pomenutih optužbi oslobođeni.

Sud također nije prihvatio ni nalaz vještaka Kovačević Ševala napomenuvši u presudi, da je isti sačinio nalaz koji nije u skladu sa strukom i naukom.

 1. Nijaz Smajić, vještak;
 2. Alija Kotarević, vještak;
 3. Edin Kundalić, vještak;

Imajući u vidu činjenicu, da su prethodno svi poimenice navedeni, zajedno, međusobno i po prethodnom dogovoru učestovavali u zataškavanju i prikrivanju dokaza u slučaju ubistva Dženana Memića – kroz radnjama izraženim – lažnim vještačenjem, lažnim svjedočenjem, podmetanjem, fabrikovanjem i skrivanjem dokaza, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, shodno prijavi Muriza Memića, oca ubijenog Dženana Memića, koju je podnio preko pravnog zastupnika Ifeta Ferageta, odvjetnika iz Sarajeva, protiv gore svih navedenih lica, donijelo je formalnu Naredbu o provođenju istrage i naredbu o proširenju istrage, zbog krivičnog djela „Organizirani kriminal“ iz člana 250 KZ BiH, protiv određenih, poimenice gore navedenih ovlaštenih službenih lica (pripadnika MUP-a KS, Tužilaštva KS, vještaka…)!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI