Odvjetnik Feraget na Sudu „izuo iz cipela“ pripadnika SIPA-e Slađenka Čerkeza!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

SARAJEVO - Zbog osnova sumnje, da je Slađenko Čerkez sin Ragiba, šef Odsjeka za borbu protiv organiziranog kriminala u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, a nakon što je dana 29. 01. 2020. godine, po prethodnom pozivu Općinskog suda u Sarajevu, pozvan, da u svojstvu svjedoka, sa početkom u 11,00 sati istoga dana, da svoj iskaz u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, prethodno od strane sudije Općinskog suda u Sarajevu na glavnom pretresu poučen, da je pred sudom dužan govoriti istinu, da ništa ne smije prešutjeti od onoga što mu je poznato, te da je davanje lažnog iskaza krivično djelo, ali da ne mora, da odgovora na pitanja ukoliko smatra, da bi ga istiniti odgovor izložio kaznenom gonjenju, više puta u tijeku glavnog pretresa, na upite odvjetnika Ifeta Ferageta, koji brani Josipa Šimića-Đinđića, svjesno i namjerno ponudio pred sudom više uzastopnih odgovora i tvrdnji, a koji kao takvi nisu u suglasnosti sa ostalim provedenim materijalnim dokazima i iskazima svjedoka, i svjestan da neistinito izjavljuje, tako što je:

1. Dana 29. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Slađenku Čerkezu: „Odakle Vam gosp. Čerkez akt SIPA-e, koji je predmet tačke 1. optužnice“, da bi svjedok odgovorio, da je „isti oduzet od gosp. Šimića“, iako iz Izvještaja o realizaciji predmetne Naredbe Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 K 665895 17 Kpp 2 od 05. 09. 2017. godine i usmene Naredbe Općinskog suda u Sarajevu, broj: 04/2-8/17 od 05. 09. 2017. godine za pretresanje porodične kuće Josipa Šimića- Đinđića u Kreševu i drugih prostorija i svih osoba na licu mjesta, proizlazi, da je izvršen pregled lica, te da nisu uočeni nikakvi predmeti, koji bi služili kao dokaz u krivičnom postupku, dok pregledom dvorišta porodične kuće u kojoj stanuje Josip Šimić-Đinđić nisu uočeni bilo kakvi odbačeni ili sakriveni predmeti, a koji su navedeni u naredbama Suda, dok i Kantonalno tužiteljstvo Sarajevotvrdi, da nikakvi akti SIPA-e nisu pronađeni kod Josipa Šimića-Đinđića, dok i iz iskaza Igora Kujače, pripadnika SIPA-e, datog u Tužilaštvu KS proizlazi, da „su mu pripadnici SIPA-e, koji su vršili pretres i pregledali sve papire, kazali, da nema ništa značajno za predmet istrage, odnosno akt SIPA-e koji je navodno krivotvoren, a što je i bilo predmet istrage“, dakle postupao u namjeri, da tvrdnjama protivnim istini, svjesno nanese štetu Josipu Šimiću-Đinđiću, a održi sud u zabludi;

2. Dana 29. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Slađenku Čerkezu: „Da li ste imali ovlaštenje, da u toku 2017.g., potpisujete akte „Za Direktora Pericu Stanića“, da bi svjedok odgovorio, da je „imao to ovlaštenje“, iako iz dopisa Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-04/2-04-1-5790-37/17 od 24. 12. 2019.g., proizlazi, da je u skladu s Zakonom o SIPA-i, za potpisivanje akata „Za Direktora“ ovlašten njegov Zamjenik, te da nitko od rukovodilaca organizacijskih jedinica u SIPA-i u toku 2017.g., nije imao generalno ovlaštenje, da potpisuje izlazne akte Agencije, odnosno akte „Za Direktora“ SIPA-e, dakle, postupao u namjeri, da tvrdnjama protivnim istini, prikrije svoja kriminalna djelovanja u odnosu na akte SIPA-e u kojima je Slađenko Čerkez potpisivao akte „Za Direktora“ SIPA-e, stavljajući na iste svoj potpis neovlašteno, a održi sud u zabludi;

3. Dana 29. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Slađenku Čerkezu: „Zbog čega je Josip Šimić-Đinđić dana 30. 08. 2017.g., od strane pripadnika SIPA-e prvi puta u SIPA-u priveden, u kom svojstvu je priveden, i ko ga je priveo“, da bi svjedok odgovorio, da ga je „toga dana u popodnevnim satima pozvao načelnik KIO SIPA-e Vahidin Šahinpašić u svoj Ured i saopćio mu, da se Šimić nalazi na Grbavici, te da pošalje tim, da ga privedu u SIPA-u, da su to bili Tomić Goran i Pekić Dragan, koji su i postupili po naredbi nadređenih u SIPA-i i priveli Šimića i doveli ga u SIPA-u, ali da je Šimić tada priveden zbog neodazivanja na pozive Suda Bosne i Hercegovine…“, iako iz ostalih provedenih materijalnih objektivnih i subjektivnih dokaza i iskaza svjedoka, proizlazi, da su pripadnici SIPA-e Tomić Goran i Pekić Dragan, djelujući bez naredbe nadležnog tužiteljstva, a po direktivi Vahidina Šahinpašića, načelnika KIO SIPA-e, u svojstvu svjedoka na području Sarajeva u blizini objekta „Lalinea“ na Trgu Heroja, lišili slobode Josipa Šimića-Đinđića, zbog predaje spornog akta SIPA-e, koji je dana 28. 08. 2017.g., predan neposredno putem prijemne kancelarije Tužiteljstva BiH u 15,40 sati, na „provjeru i postupanje“, a ne zbog neodazivanja na navodne pozive Suda BiH, iako iz ostalih materijalnih dokaza proizlazi, da Josip Šimić-Đinđić nikada nije od strane Suda BiH pozvan, da svjedoči u bilo kom kaznenom predmetu, pa stoga nije bilo radnji niti ne odazivanja na pozive, iako postupak privođenja lica, koji se ne odazovu na pozive Suda i Tužiteljstva BiH vrše pripadnici odjeljenja sudske policije, a ne SIPA-e, dakle postupao u namjeri, da tvrdnjama protivnim istini prikrije i zaštiti protuzakonita i protivpravna djelovanja pripadnika SIPA-e, načelnika KIO SIPA-e Vahidina Šahinpašića i dr., zbog kojih se na Tužiteljstvu BiH u kaznenim predmetima, broj: T20 0 KT 0014645 17 i T20 0 KTK 0015919 18, sprovodi istraga zbog više kaznenih djela, a između ostaloga i zbog kaznenog djela „Ometanja rada pravosuđa“ iz člana 241. KZ BiH, a u vezi lišavanja slobode Josipa Šimića-Đinđića na dan 30. 08. 2017.g., bez naredbe Tužiteljstva BiH, čime su pripadnici SIPA-e djelujući samoincijativno, svojim radnjama dobrinjeli ometanju rada pravosuđa, znajući da se sprovodi istraga protiv više lica, zbog nezakonitog praćenja i snimanja Glavne državne tužiteljice Gordane Tadić i potpredsjednice VSTV-a BiH Ružice Jukić; dakle Vahidin Šahinpašić, znajući prethodno, da istu zapovijed za lišavanje slobode Josipa Šimića, pripadnicima SIPA-e, i to Pekić Draganu i Tomić Goranu, nije smio izdati, bez pribavljene Naredbe Tužiteljstva BiH, te da će takvim svojim postupkom izazvati štetu nesagledivih razmjera, kako po istragu Tužiteljstva BiH, u predmetu, broj: T20 0 KT 0014645 17, tako i po Josipa Šimića, kao dostavljača navedenih dokumenata na provjeru i postupanje Tužiteljstvu BiH, a sve s ciljem ometanja rada pravosuđa i dr., iz Šahinpašić Vahidinu poznatih razloga;

4. Dana 29. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Slađenku Čerkezu: „Da li su u SIPA-i u noći 05./06. 09. 2017.g., zajedno sa Josipom Šimićem-Đinđićem, on i Vahidin Šahinpašić konzumirali alkohol“, da bi svjedok odgovorio „ma dajte molim vas, kakav alkohol“, iako iz iskaza pred sudom inspektora SIPA-e Melisa Fiše, Vahidina Šahinpašića i Josipa Šimića-Đinđića, čiji iskaz po Rješenju Vrhovnog suda F BiH, broj: 58 0 K 059937 12 Kžž 2, proizlazi, da iskaz „svjedoka-optuženog“ ima karakter dokaza, proizlazi, da je boca alkohola bila na stolu, da ju je donio Vahidin Šahinpašić, da je Josip Šimić zajedno sa Čerkez Slađenkom i Šahinpašić Vahidinom konzumirao alkohol, dakle postupao u namjeri, da tvrdnjama protivnim istini oteža dokazivanje i razjašnjenje situacije pred sudom, prikrije svoja i druga protivzakonita djelovanja koja su počinjena, ostvarena i realizirana u okvirima službenih radnji;

5. Dana 29. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit Josipa Šimića-Đinđića, upućen svjedoku Slađenku Čerkezu: „da li su tu večer u noći 05./06. 09. 2017.g., oko 03,00 sata ujutro, kada se Josip Šimić nalazio u prostorijama SIPA-e, u sali za salušanje, lišen prethodno slobode po naredbi Tužilaštva KS, broj: T09 0 KT 0116640 17 od 05. 09. 2017.g., Vahidinu Šahinpašiću na njegov osobni mobitel pristizale poruke, da se u pritvorskoj sobi otimaju za njegovu (Šimićevu) guzu, te da li je navedene poruke pokazao Čerkez Slađenku nakon čega, vidjevši navedene poruke, kazao „Uuuu Boga mi Šimiću, ovo nije dobro“, svjedok Čerkez Slađenko odgovorio, negiravši navedeno, iako iz iskaza „svjedoka-optuženog“ Josipa Šimića-Đinđića, čiji iskaz po Rješenju Vrhovnog suda F BiH, broj: 58 0 K 059937 12 Kžž 2, ima karakter dokaza, proizlazi: „Nakon što mi je Šahinpašić Vahidin pokazao sliku, isti se nakon toga dopisivao sa N. N. osobom i to preko Vibera, obzirom da poznajem zvuk dolaznih poruka, dok je Slađenko Čerkez sjedio desno od mene, nakon kratkog vremena, dopisujući se, Vahidin Šahinpašić mašući mobitelom, kazao Slađenku Čerkezu, do kojeg sam odmah i ja sjedio: „Evo vidiš, već se u pritvorskoj ćeliji (sobi) otimaju za njegovu guzu“, i poruke s mobitela pokazao Slađenku Čerkezu, koji mi je kazao: „Uuuu Boga mi Šimiću nije dobro“. Nakon toga sam počeo plakati, i molitim istražitelje da me ne šalju u pritvor, te sam od sve muke i situacije u kojoj sam se našao pio rakiju, te sam mislim popio nešto manje od 0,5 l. Već nakon oko 03:00 sati ili 03:30 sati više nisam mogao nastaviti razgovor niti sa Šahinpašićem niti sa Čerkezom, te sam zaspao na stolicama“, dok je ovakav iskaz Josipa Šimića-Đinđića dat pred sudom 29. 01. 2020.g., u korelaciji sa ostalim provedenim dokazima i iskazima svjedoka, koji su dali iskaz pred ovim sudom, kao i u skladu sa ostalim materijalnim dokazima;

6. Dana 29. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta i Josipa Šimića, upućen svjedoku Slađenku Čerkezu: „Zbog čega je Šimić tu večer 05.06. 09. 2017.g., proveo cijelu noć u SIPA-i, te da li su mu poznati razlozi oko toga“, da bi svjedok odgovorio, da je „Šimić tu večer molio i plakao da ostane u SIPA-i, da se ne šalje u pritvor, što mu je i udovoljeno…“, iako iz iskaza Melisa Fiše proizlazi, da je „Šimić već tu večer bez sekunde zadržavanja u SIPA-i trebao biti predat u prostorije za zadržavanje MUP-a KS, ali da nije predat, dok iz iskaza „svjedoka-optuženog“ Josipa Šimića-Đinđića proizlazi, da je Josip Šimić tu večer u noći 05.06. 09. 2017.g., molio pripadnike SIPA-e, da ga ne šalju u pritvor usljed poruka koje su pristizale Šahinpašić Vahidinu, a koje poruke je pokazao Slađenku Čerkezu, da se u „pritvorskoj sobi otimaju za Šimićevu guzu“, kao i zbog činjenice, da je tu večer do jutra Šimić zajedno sa pripadnicima SIPA-e Čerkez Slađenkom i Šahinpašić Vahidinom, konzumirao alkohol, da je Šimić bio u pripitom stanju od čega mu je kasnije pozlilo, te da zbog toga nije predan, a koji iskaz Šimića je potkrepljen svjedočenjem Melisa Fiše, inspektora SIPA-e, dakle Čerkez Slađenko svjesno i namjerno disimulirajući nije kazao prave razloge, a odlučne činjenice prešutio ili lažno prikazao, s namjerom, da sud održi u zabludi, a prikrije svoja protuzakonita djelovanja;

7. Dana 29. 01. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen svjedoku Slađenku Čerkezu: „Da li je prekinuto saslušanje Šimića u SIPA-i na dan 06.09.2017., ako jest koga je prekinuo i zašto“, da bi svjedok odgovorio, da „nije, da je završeno“, da bi mu potom bio prezentiran Zapisnik o saslušanju svjedoka Čerkez Slađenka u kojem je izjavio, da „se saslušanje prekida“, dok i iz Zapisnika o saslušanju osumnjičenog prozlazi, da je Čerkez Slađenko lažno konstatovaoda se „isto saslušanje prekida po zahtjevu postupajuće tužiteljice Nevene Aličehajić“, iako iz službene zabilješke SIPA-e Melisa Fiše proizlazi, da je „postupajuća tužiteljica Nevena Aličehajić bila izričita da je potrebno uzeti što kvalitetniju izjavu, a ne da se prekida po njezinom zahtjevu“ ali kada ga je odvjetnik Ifet Feraget suočio sa činjenicom, da tvrdnja, da je saslušanje završeno i prekinuto nije isto, počeo mijenjati priču, da je neko tada na vrata ušao i kazao, da je potrebno saslušanje prekinuti, skrivajući pred sudom da je to bio Vahidin Šahinpašić, ali pred sudom prikrivajući one važne i odlučne činjenice, da je saslušanje Josipa Šimića-Đinđića prekinuto po Naredbi Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, broj: T20 0 KT 0014645 17 od 06.09.2017.g., kojom predmetnom naredbom je istima bilo naloženo da prekinu sve aktivnosti koje poduzimaju pod nadzorom Tužiteljstva Kantona Sarajevo, te da se po istoj naredbi Šimić dovede u prostorije Tužiteljstva BiH, a u namjeri da ne izvrše predmetnu Naredbu Tužiteljstva BiH, lažno činjenice prikazao, na Zapisniku o saslušanju svjedoka svjesno određene stvari prešutio važne za krivični postupak, disimulirajući pred sudom i ne kazavši, da je stvarno saslušanje Šimića u SIPA-i prekinto usljed predmetne Naredbe Tužiteljstva BiH, i znajući ovu činjenicu, svjesno pred sudom prešutio, a lažne tvrdnje na pitanja ponudio, iako iz iskaza Vahidina Šahinpašića proizlazi, da je Šimić bio u SIPA-i u vrijeme kada je zaprimljena predmetna Naredba Tužiteljstva BiH od 06.09.2017.g.;

Dakle, s obzirom na sva dosadašnja činjenična saznanja i u toku istrage prikupljenih dokaza i činjenica na glavnom pretresu, kao i provedenih svjedoka, proizlazi, da je Čerkez Slađenko iskazao upornost i odlučnost u vršenju kaznenog djela „Lažno svjedočenje“. Sve navedeno jasno oslikava karakter Čerkez Slađenka, koji je očito sklon laganju, te naprijed sve do sada navedene činjenice i okolnosti, utvrđene, upućuju, da je u pitanju posebna spremnost, odlučnost i upornost u laganju, a koje okolnosti u svojoj sveukupnosti predstavljaju naročite okolnosti, da se radi o osobi sa vrlo upitnim kredibilitetom.

Svjedok Čerkez Slađenko je po lišenju slobode Josipa Šimića-Đinđića, a koji je u 21,45 sati na dan 05.09.2017.g., sproveden u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, a potom Slađenko Čerkez priopćivši službeno oštećenom Josipu Šimiću – Đinđiću da je lišen slobode, postupajući protivno Zakonu o osobama lišenim slobodi, te u kasnim večernjim satima, zajedno sa Vahidinom Šahinpašićem od Josipa Šimića-Đinđića iznuđivali lažan iskaz protiv v. d. Glavnog tužitelja BiH Gordane Tadić i potpredsjednika VSTV-a BiH Ružice Jukić, na način, da izjavi „kako Gordana Tadić, Ružica Jukić i Ćazim Hasanspahić stoje iza svega“ u namjeri, da diskreditiraju ili naštete ugledu najviših pravosudnih dužnosnica i dužnosnika, ili eventualno po iznuđenom lažnom iskazu hapšenjem svrgnu predstavnike najviše pravosudne i tužilačke vlasti u državi, pritom obećavajući Josipu Šimiću-Đinđiću kontrauslugu u vidu mita, da „neće ići u zatvor, da će ga Vahidin Šahinpašić lično kući odvesti, samo da izjavi tako i gotovo“, a nakon što Josip Šimić-Đinđić nije pristao na ponuđeni protivpravni i protivzakoniti prijedlog, u toku noći, Vahidin Šahinpašić i Slađenko Čerkez zajedno s oštećenim Josipom Šimićem – Đinđićem konzumirali alkohol, a sam Josip Šimić-Đinđić i alkohol i tablete, znajući ovlaštena službena lica, da od navedene konzumacije alkohola s tabletama, koje je Josip Šimić-Đinđić tada sa sobom imao može doći do smrtnih posljedica, te u navedenom periodu oko 02:00 sata ujutro na dan 06. 09. 2017. godine, a nakon što je Josip Šimić-Đinđić od konzumiranja alkohola već bio pijan, Vahidin Šahinpašić, načelnik KIO SIPA-e, priopćio Josipu Šimiću-Đinđiću, da „prima poruke na mobitel i da se u pritvorskoj sobi već otimaju za njegovu guzu“ i navedene poruke pokazao Slađenku Čerkezu, a na što je Slađenko Čerkez kazao „Uuuu Boga mi Šimiću nije dobro“, a potom Josip Šimić-Đinđić počeo plakati, moleći iste, da ga ne šalju u pritvor, dok je Slađenko Čerkez Josipu Šimiću-Đinđiću kazao: „Reci bolan Šimke, spasi sebe, vidiš da i njih boli kurac za tebe“, aludirajući na glavnu državnu tužiteljicu Gordanu Tadić i potpredsjednika VSTV-a BiH Ružicu Jukić, te shodno navedenom od konzumiranja alkohola, Josip Šimić-Đinđić nije mogao nastaviti razgovor, slijedom čega je na stolicama u istoj prostoriji i zaspao, da bi negdje oko 4:00 sata ujutro, od konzumiranja alkohola zajedno sa tabletama, Josipu Šimiću-Đinđiću pozlilo, dok je u prostoriji bio prisutan inspektor Igor Krsmanović, koji je bio zadužen za čuvanje lica lišenog slobode Josipa Šimića-Đinđića, a potom otpratio Josipa Šimića-Đinđića do toaleta, ušavši u WC nagnuvši se prema WC školjki počeo povraćati i svijest gubiti, a nakon čega Igor Krsmanović šamarajući Josipa Šimića-Đinđića povraća iz polusvjesnog stanja, a potom mobitelom poziva inspektora Melisa Fišu, koji odmah i dolazi, te Igor Krsmanović uzima bocu alkohola iz prostorija gdje se nalazio Josip Šimić-Đinđić i odnosi u drugu prostoriju, a lice, odnosno Josipa Šimića-Đinđića nastavlja čuvati Fišo Melis.

Prethodno navedeno sud je nesporno utvrdio saslušanjem svjedoka Belme Balijagić Džuho, Ružice Jukić, Josipa Šimića-Đinđića, Melisa Fiše, Vahidina Šahinpašića, a čiji iskazi se u najbitnijim segmentima podudaraju jedni drugog dopunjuju na materijalne dokaze nadovezuju, po svojoj prirodi logično i uvjerljivo govore i djeluju.

Samo držanje svjedoka Slađenka Čerkeza na sudu bilo je popraćeno nedoličnošću, nervozom i nesigurnošću, pa se stječe dojam, da svjedok zna što se dogodilo, ali to svjesno prikriva i ne želi da kaže, ili je usljed nekazivanja pribjegao neistinitim tvrdnjama, zbog toga Sud po prijedlogu obrane, a na osnovu člana 258. ZKP-a F BiH, tonski prijepis Zapisnika sa glavnog pretresa, broj: 65 0 K 665895 18 K o svjedočnju Čerkez Slađenka, valja dostaviti Tužilaštvu Bosne i Hercegovine na nadležno postupanje.

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI