Odvjetnik Feraget “pokosio” na Sudu tužiteljicu Aličehajić – Sutkinja Murtezić iskaze svjedoka-optužbe ponovno oglasila nezakonitim!

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Dana 11. 09. 2019. godine, u krivičnom predmetu, broj 65 0 K 665895 18 K nastavljen je glavni pretres u krivičnom predmetu protiv Josipa Šimića-Đinđića po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT0116640 17 od 17.11.2017. godine, zbog pod točkom 1 krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. krivičnog Zakona Federacije BiH i dr.

Na početku pretresa, sutkinja Melika Murtezić konstatirala je da je na glavni pretres javan i isto se vrši snimanjem audio snimkom, te ustvrdila, da je na glavni pretres pristupila tužiteljica kantonalnog Tužiteljstva KS Nevena Aličehajić, odvjetnik – branitelj Ifet Feraget, optuženi Josip Šimić i svjedoci optužbe Josip Erjavac, svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije i drugi.

SUDAC: Pozvati ćemo najprije svjedoka Josipa Erjavac. Dobar dan za svjedoka, zamoliti ću vas da stanete kod mikrofona na sredini sudnice. Konstatiram da je identitet utvrđen na osnovu osobne karte broj XXX. Radi zapisnika recite nam vaše ime i prezime.

SVJEDOK JOSIP ERJAVAC: Josip Erjavac, sin Marka, rođen 03. 04. 1991. godine, u Salavonskom Brodu, R. Hrvatska, po zanimanju svećenik.

SUDAC: Ja ću vas upozoriti da ste vi pred sudom dužni da govorite istinu, ne smijete ništa prešutjeti od onoga što vam je poznato o ovom događaju. Davanje lažnog iskaza je krivično djelo, ali vi ne morate da odgovarate na pitanje ukoliko smatrate da bi vas istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju. Ja ću vas zamoliti da položite zakletvu za svjedoka. Tekst zakletve je na papiru ispred vas.

SVJEDOK JOSIP ERJAVAC: Zaklinjem se i izjavljujem da ću o svemu što pred sudom budem pitan govoriti istinu i da ništa od onoga što mi je poznato neću prešutjeti.

SUDAC: Hvala. Tužiteljice izvolite.

TUŽITELJ: Hvala časni sude, dobar dan svjedoku.

Međutim, kao i na predzadnjem pretresu, prije nego li je kantonalna tužiteljica Nevena Aličehajić i otpočela ispitivanje svjedoka optužbe, odvjetnik Ifet Feraget uložio je Sudu prigovor, zbog procesno-pravnih smetnji za saslušanje svjedoka Josipa Erjavca na glavnom pretresu za dan 11. 09. 2019. godine. Odvjetnik Feraget uložio je prigovor u smislu člana 96. stav 3. ZKP-a F BiH, kojim je propisano – Osobe koje ne mogu biti saslušane kao svjedoci, član 96. stav 3. ZKP-a F BiH: “Ne može se saslušati, kao svjedok osoba koja bi svojim iskazom povrijedila dužnost čuvanja profesionalne tajne (vjerski službenik, odnosno ispovjednik, novinar u svrhu zaštite izvora informacija, advokat, bilježnik, ljekar, babica i dr.), osim ako je oslobođena, te dužnosti posebnim propisom ili izjavom osobe u čiju je korist ustanovljeno čuvanje tajne”.

S tim u vezi, odvjetnik Feraget primjetio je na Zapisniku o saslušanju svjedoka u istrazi, da svjedok Josip Erjavac uopće nije upozoren u smislu člana 96. stav 3. ZKP-a F BiH, te navedeno ukazao Sudu.

Sutkinja Melika Murtezić upitala je tužiteljicu Nevenu Aličehajić, “da li je svjedok Josip Erjavac na Zapisniku o saslušanju svjedoka u istrazi upozoren u smislu člana 96. stav 3. ZKP-a F BiH, da se ne može saslušati kao svjedok”?

Na Sudu, uvidom u Zapisnik o saslušanju svjedoka Josipa Erjavca, broj: 02-3-1-1045-17 od 18. 10. 2017. godine, sačinjen u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo, pred postupajućom tužiteljicom Nevenom Aličehajić, UTVRĐENO JE, da svjedok Josip Erjavac uopće od strane postupajuće tužiteljice Nevene Aličehajić, niti OSL-a nije upozoren u smislu člana 96. stav 3. ZKP-a F BiH, da se ne može saslušati kao svjedok, a što je bila zakonska obaveza Tužiteljstva KS, da svjedoka upozori, a osobito vjerskog službenika – ispovjednika.

Iz svega navedenog nedvojbeno proizlazi, da je tužiteljica KS Nevena Aličehajić, ne upozorivši Josipa Erjavca u smislu člana 96. stav 3. ZKP-a F BiH, došla do iskaza i saznanja od Josipa Erjavca zloupotrebom položaja na prevarantski način, jer je saznala nešto što nije smjela saznati, i jer ga svjesno i namjerno dezavuisala u smislu člana 96. stav 3. ZKP-a F BiH i upozorila nije, te na taj način montirala dokaze protiv Šimića.

Nakon što je na Sudu konstatovano, da svjedok Josip Erjavac uopće na Zapisniku o saslušanju svjedoka u istrazi nije upozoren u smislu člana 96. stav 3. ZKP-a F BiH, sutkinja Melika Murtezić, a na osnovu člana 11. stav 2. ZKP-a F BiH, Zapisnik o saslušanju svjedoka Josipa Erjavca, broj: 02-3-1-1045-17 od 18. 10. 2017. godine, sačinjen u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo, OGLASILA JE NEZAKONITIM, ističući, da “Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima pribavljenim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom i međunarodnim ugovorima, koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, niti na dokazima koji su pribavljeni bitnim povredama ovog zakona”, te zabranila kantonalnoj tužiteljici ispitivanje svjedoka na okolnosti iz istrage.

Sutkinja Melika Murtezić na pretresu održanom 11. 09. 2019. godine, poučila je svjedoka optužbe Josipa Erjavca, da ako želi, može, da odbije svjedočenje protiv Josipa Šimića, ukoliko bi usljed svjedočenja došlo do povrede ispovjedne tajne.

Svjedok Josip Erjavac kazao je, šest puta da odbija svjedočenje protiv Josipa Šimića i da ne želi odgovarati na pitanja kantonalne tužiteljice Nevene Aličehajić, a na osnovu člana 96. stav 3. ZKP-a F BiH, slijedom čega ni obrana za svjedoka Josipa Erjavca nije imala unakrsna pitanja. I unatoč što je svjedok Josip Erjavac odbio svjedočenje, tužiteljica Aličehajić uporno je navaljivala, da joj svjedok Josip Erjavac odgovori na određena pitanja, nakon čega je svjedok šest puta kazao da ne želi odgovarati na njezina pitanja.

Sutkinja Melika Murtezić otpustila je svjedoka Josipa Erjavca, nakon što je isti odbio svjedočenje, a na osnovu člana 96. stav 3. ZKP-a F BiH.

VEZANI TEKST:

SUD: Osnovani svi prigovori odvjetnika Ferageta – sutkinja zabranila tužitelju saslušanje svjedoka optužbe, a njihove iskaze nezakonitim oglasila!

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI