Osman Mehmedagić zv. Osmica mogao bi biti uskoro uhapšen!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Osman Mehmedagić zvani Osmica, direktor Obavještajno – sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH) uskoro bi mogao biti uhapšen po Naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, saznaje Dnevno iz izvora bliskih Tužilaštvu BiH!

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi izvide protiv Osmana Mehmedagića, poznatijeg u javnosti kao Osmica, zbog sumnje u više koruptivnih kaznenih djela, a između ostaloga i krivičnog djela „Falisfikovanje javne isprave“ iz člana 226. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a u vezi spornih nevalidnih diploma istoga.

Na osnovu zahtjeva Tužilaštva Bosne i Hercegovine za provjeru zakonitosti sticanja diplome Mehmedagić Osmana, izdate od strane „Fakulteta za poslovne studije“ čiji pravni sljedbenik je „Univerzitet za poslovne studije“ Banja Luka, republička prosvjetna inspekcija je 30. jula 2019.g., izvršila vanrednu inspekcijsku kontrolu u navedenoj visokoškolskoj ustanovi, saopćeno je tada iz Inspektorata RS.

Kako je rečeno, uvidom u matične knjige i drugu predočenu dokumentaciju utvrđeno je da je imenovanom odobren upis na treću godinu Fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom Fakultetu u Sarajevu, međutim mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite. Utvrđen je i veći broj propusta u samoj dokumentaciji, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imale potpis referenta Studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu upisani svi podaci. Inspektorima nisu predočeni ni zapisnici o polaganju ispita koje u skladu sa zakonom popunjava ispitivača i dostavlja Studentskoj službi.

Takođe, propusti su utvrđeni i u prijavnim i semestralnim listovima, gdje nedostaju podaci o semestru/godini, o priznatim ispitima, potpis studenta, nazivi predmeta, podaci o odgovornim nastavnicima i drugo. Dalje, utvrđeno je i da su imenovanom priznati neki ispiti, a da je zatim ponovo polagao te iste predmete, te je ostalo nejasno da li mu je ispit priznat ili je isti polagao. U matičnoj knjizi je evidentirano da je student polagao ispite iz treće godine studija, a da prethodno nije položio sve ispite iz druge godine studija što je suprotno Zakonu, jer je jasno definisano da student ne može polagati ispite iz tekuće godine studija dok ne položi ispite iz prethodne godine studija.

S obzirom na utvrđene nepravilnosti, nadležna inspekcija je donijela prvostepeno Rješenje kojim je „Univerzitetu za poslovne studije“ Banja Luka naloženo da poništi spornu diplomu Osmana Mehmedagića i istu oglasi ništavom u Službenom glasniku Republike Srpske.

Međutim, ovdje Osmicinim mutnim radnjama nije kraj!

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH obavijestila je Tužilaštvo BiH kako ni nedavno otkrivena “diploma” direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osmana Mehmedagića zvanog Osmica nije validna.

Tužilaštvo BiH uveliko vrši provjere vezane za akademsko obrazovanje pravog obavještajca Osmana Mehmedagića zvanog Osmica. Mehmedagić je, nakon što mu je poništena diploma Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, iz ladice izvukao novu diplomu koju je dostavio Komisiji za nadzor nad radom OSA-e BiH, opet nevalidnu.

Svoje diplome, Osmica je samoinicijativno proglasio državnom tajnom s tim što su novinari uspjeli saznati od članova Komisije za nadzor nad radom OSABiH kako je Mehmedagić dostavio diplomu Američkog univerziteta (AUBiH) koju je navodno stekao 2013. godine.

Stavljanje oznake tajnosti na javne isprave i od ranije potvrđena informacija kako je direktor OSA-e student treće godine privatnog fakulteta u Kiseljaku bacile su sumnju da nešto nije uredu s diplomom koju je, prema vlastitim tvrdnjama, stekao 2013. godine.

Sumnje su se pokazale opravdanim jer je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH obavijestila Tužilaštvo BiH kako je AUBiH tek 2016. godine, tri godine nakon što je Osmici izdata diploma, dobio uvjetnu akreditaciju, a da je 2019. godine akreditovan.

Bez akreditacije visokoškolska ustanova po zakonu nije ovlaštena da dodjeljuje akademske stepene i diplome jer se akademski stepeni i diplome dodjeljuju u skladu s uvjerenjem o akreditaciji, a koju AUBiH nije imao 2013. godine.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH pozvala se i na član 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini koji glasi: “Nadležni državni organi te drugi organi i organizacije u Bosni i Hercegovini će, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditirane visokoškolske ustanove”.

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI