OTKRIVAMO TAJNE DETALJE UBISTVA U BANJALUCI: Ubistvo Damira Ostojića zv. Šijan i ranjavanje Sandre Jošić – Kako je mafija spremala likvidaciju Ostojića!?

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Po Naredbi Republičkog javnog tužiteljstva – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta, broj: T12 1 KT 0000755 18 od 01. 03. 2019. godine, sprovodila se i još uvijek sprovodi istraga protiv Stefana Samardžije i više nepoznatih izvršitelja, zbog postojanja osnova sumnje, da je izvršeno teško ubojstvo iz člana 125. stav. 2. KZ RS-a u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 226. stav 1. točka 1. KZ RS-a, na štetu ubijenog Damira Ostojića zv. Šijan.

Dana 07. 03. 2019. godine, u 20,00 sati, po Naredbi Tužilaštva, lišen je slobode Stefan Samardžija, zbog osnova sumnje, da je po prethodnom dogovoru i zajedno sa najmanje još uvijek dva nepoznata lica (izvršitelja), u namjeri, da liši života Damira Ostojića iz Banjaluke, 26/27. 07. 2018. godine, u Sarajevu otuđio putničko motorno vozilo marke Škoda Oktavija karavan, vlasništvo Denisa Arfadžana iz Minhena, te na to vozilo stavio tablice registarskih oznaka T98 – O – 737, otuđene 30. 07. 2018.g., sa vozila marke Pežo vlasništvo Alme Suljagić iz Sarajeva, pa to vozilo prevezao 31. 07. 2018.g., u Banjaluku i držao ga na nepoznatoj lokaciji, da bi nakon praćenja i kretanja navika Damira Ostojića 05. 09. 2018.g., tim vozilom zajedno sa još jednim najmanje nepoznatim izvršiocem se dovezao u blizinu porodične kuće Damira Ostojića i ostao da čeka u vozilu, dok je drugi N.N., izvršitelj maskiran fantomkom i naoružan puškom sačekao u Kozarskoj ulici nailazak vozila Damira Ostojića u 23,45 sati, te prišao vozilu i iz neposredne blizine kroz bočno staklo ispalio u Ostojića više hitaca i tako ga usmrtio, a njegovu suprugu Jošić Sandru na mjestu suvozača teško tjelesno povrijedio, nakon čega se udaljio Kozarskom ulicom u pravcu centra do vozila Škoda Oktavija, a potom do sela Šešići, gdje je u šumi zapaljeno vozilo, a potom se udaljili u nepoznatom pravcu.

Oktaviju, koja je je učestvovala u izvršenju kaznenog djela teško ubojstvo iz člana 125. stav. 2. KZ RS-a u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 226. stav 1. točka 1. KZ RS-a, na štetu ubijenog Damira Ostojića zv. Šijan, ukrao je Srećko Trifković, dok Trifković tvrdi, da je ukradeni auto Oktavija preprodao, a Trifković zna kome, ali to ne želi da kaže, jer bi njegovo otkrivanje dovelo izravno do izvršitelja, pa je i po Naredbi Tužilaštva RS-a lišen slobode Srećko Trifković i po Rješenju suda u pritvor smješten u kojem je proveo 6 mjeseci, a Tužilaštvo i dalje traga za počiniteljima – onima koji su na izravan način umiješani u ovo ubistvo Ostojića.

Miloš Obradov i Stefan Samardžija su od Srećka Trifkovića dobili po 100 Eura, da prevuku auto Oktavija do Kneževa iza Vlašića, udaljeno od Banjaluke 50-ak kilometara, te tu ostavljaju auto, ne znajući, da su upravo prevukli ukradeni automobil Škoda Oktavija karavan, koji će biti korišten kasnije za likvidaciju Damira Ostojića zv. Šijan, kako je to prethodno i opisano, a kojeg su kasnije NN lica iskoristili za izvršenje krivičnog djela teško ubojstvo iz člana 125. stav. 2. KZ RS-a na štetu Damira Ostojića. Stefan Samardžija je išao automobilom svoga dede, dok je Obradov Miloš vozio Oktaviju.

Nakon što je automobil prevezen na destinaciju, Obradov i Samardžija se vraćaju kući, ne sluteći, da su za samo 100 Eura iskorišteni, da prevezu ukradeni automobil Oktaviju, koja će poslužiti za likvidaciju Ostojić Damira.

 

Nakon toga dvojica NN lica, vidljivo na kameri, sa kačketom na glavi dolaze i navedeni auto Oktaviju odvoze, vjerojatno je riječ o egzekutorima, koji su dana 05. 09. 2018.g., zajedno i po prethodnom dogovoru, prateći kretanja i navike Ostojić Damira, istog lišili života djelovanjem iz vatrenog oružja, ranivši teško njegovu suprugu Sandru Jošić.

Prema svemu sudeći, a kako portal Dnevno saznaje radi se o dvije sukobljene grupe Kavčani i Škaljarci, pri čemu je života lišen Ostojić Damir.

Prema informacijama iz Republičkog javnog tužiteljstva, tužiteljica Svetlanka Bijelić od 26. 07. 2019.g., je upoznata sa slijedećim:

„Nakon što su od Srećka Trifkovića dobili zadatak, da prevuku ukradeno auto Oktavija na teritorij RS-a, Miloš Obradov je tada govorio Stefanu Samardžiji, da mu nešto tu smrdi, te je predložio Samardžiji da “svale” auto negdje – pod put, da ovaj od Okatvije uzme dijelove sebi za svoj auto, dok se Samardžija sa tim nije složio iz razloga što su već dali obećanje Trifkoviću, da će izvršiti zadatak. Trifković je dogovor napravio sa Samardžijom, da se ukradeni auto odvuče iza Vlašića, iza Kneževa, jer je Trifkoviću navodno noga povrijeđena te nije mogao voziti. Kada je ubijen Damir Ostojić zv. Šijan, Obradovu je – prema kazivanju lica (poznato redakciji), bilo sve jasno, da im je Trifković svojim postupcima metu na leđa stavio“.

„Srećko Trifković trvdi, da je za auto Oktavia, koji je učestvovao u ubojstvu našao nekoga iz Lukavice I. S., koji mu je završio to auto i nekim poznanikom sa Pala“ – stoji u informaciji Tužilaštva.

Tužiteljica Republičkog javnog tužiteljstva RS-a Svetlanka Bijelić, dana 07.03.2019.g., izdala je Naredbu za lišavanje slobode lica Stefana Samardžije, a kasnije i Trifković Srećka i dr.

Po Naredbi Okružnog suda u Banjaluci, sudije za prethodni postupak Svetlane Marić, izvršena je premetačina 07. 03. 2019.g., u 20,00 sati, kod Samardžija Stefana u ulici Vojvode Radomira Putnika b.b., Pale, RS, nakon čega mu je po Rješenju Suda određen pritvor u kojem u je proveo 3-4 mjeseca, da bi se istragom utvrdilo, da je zajedno sa Obradovom, ne sluteći, da su za samo 100 Eura iskorišteni, da prevezu ukradeni automobil Oktaviju, koja će poslužiti kasnije za likvidaciju Ostojić Damira. Tužilaštvo za počiniteljima još uvijek traga!

Da je oštećeni Damir Ostojić lišen života na način, kako je to prethodno opisano, na dan 05. 09. 2018.g., na domak svoje kuće, nesumnjivo proizlazi iz dokaza prikupljenih na licu mjesta i verifikovanih u uviđajnoj dokumentaciji, te zapisniku o obdukciji, te izjavi Sandre Jošić, Ostojićeve supruge, koja je kritične prilike s njim bila u vozilu, i zadobila od više hitaca ispaljenih u unutrašnjost vozila, teške tjelesne povrede. Nadalje, nesumnjivo je, da je nekoliko dana kasnije u okolini Banjaluke u šumi pronađeno zapaljeno vozilo marke Škoda Oktavia, sa registarskim oznakama T98-O-737, koje je korišteno prilikom izvršenja krivičnog djela, a u kojemu je pronađena i automatska puška M70, kalibra 7,62 mm, sa okvirom za municiju i vidljivim tragovima gorenja, a da se radi o tome vozilu, koje je u julu sa parkirališta u Sarajevu, utvrđeno je preko broja šasije i akata policijskih organa Kantona Sarajevo kojima je prijavljena krađa, i koji su raspisali potragu, kako za tim vozilom, kao i za tablicama T98-0-737, koje su u istome periodu u Sarajevu otuđene sa vozila Pežo vlasništvo Alme Suljagić.

Kako je ovo vozilo sa navedenim tablicama T98 – O -737 dana 31. 07. 2018.g., identifikovano na dionici autoputa Sarajevo  -Zenica, na osnovu Naredbe Suda, broj: 11 0 K 023289 18 Kpp 9 od 19. 09. 2018.g., po prijedlogu Tužilaštva, su od JP „Autocesre Federacije BiH“ d.o.o. Mostar privremeno oduzete magnetne kartice za korištenje  autoputa, koju je koristilo lice koje je upravljalo tim vozilom, te su uz Naredbu Tužilaštva dostavljene Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, radi izolovanja bioloških tragova i eventualno utvrđivanja DNK profila.

Nalazima tog Fakulteta od 25. 12. 2018.g., je utvrđeno, da je na magnetnoj kartici izdavaoca JP „Autoceste Federacije BiH“, broj: 104476 od 31. 07. 2018.g., pronađeno prisustvo miješanih DNK profila različite kompleksnosti sa bar jednim zajedničkim doprinosiocem.

Radi eliminacije bioloških tragova na osnovu naredbe suda od 05.11.2018.g.,  izuzeti su biološki tragovi radnika JP „Autoceste Federacije BiH“, koji su mogli doći u kontakt sa pomenutom karticom i dostavljeni na vještačenje Biološkom fakultetu radi izolovanja bioloških tragova i utvrđivanja DNK profila tih lica i komparacije tako dobijenih DNK profila sa spornim DNK profilima koji se nađu na kartici.

Vršeći provjere kretanja vozila i drugih vozila istim putem i u približno isto vrijeme, kao što se kretalo i vozilo, sa registarskim oznakama T98 – O 737, tužilaštvo je došlo do saznanja o kretanju vozila sa registarskim oznakama T93 – J – 165, te provjerama utvrdilo, da se radi o vozilu marke Seat, plave boje, vlasništvo Slobodana Samardžije, djeda Stefana Samardžije, koje je koristio i Stefan i u tom vozilu od strane radnika policije i legitimisan zajedno sa više lica sa Pala – koja su evidentirana kao lica skona inkriminiranim radnjama, zbog čega je sudu stavljen  prijedlog Tužilaštva, da se izumu i dvije magnetne kartice JP „Autoceste F BiH“ Mostar od 31. 07. 2018.g., radi pronalaska bioloških tragova lica koje je upravljalo tim vozilom reg. oznaka T93 – J – 165, a prema brojevima magnetnih kartica i vremenu izdavanja istih je utvrđeno, da se to vozilo registarskih oznaka T93 – J- 165 kretalo iza vozila Škoda Oktavia prilikom ulaska na autoput Sarajevo – Zenica.

Pošto su kartice zajedno sa brisevima bukalne sluznice zaposlenika radnika JP „Autoceste F BiH“ uz Naredbu Tužilaštva od 20. 11. 2018.g., dostavljeni radi DNK vještačenja, Biološki fakultet u Beogradu je svojim nalazom, broj: 18-829 od 25. 12. 2018.g., utvrdio, da se u DNK profilu sa magneta kartice, broj: 104479 od 31. 07. 2018.g., koju je upotrijebilo lice koje je upravljalo vozilom marke Seat reg oznaka T93 – J – 165, izdvaja apsolutno većinski doprinosilac, i da je ista osoba doprijenila nastanku tragova u uzorcima 18-703-1 i 18-703-2, sa magnetne kartice broj 104476 od 31. 07. 2018.g., koju je upotrijebilo lice, koje je upravljalo Škoda Oktavia reg oznaka T98 – 0 -737, dok doprinos radnika JP „Autoceste F BiH“ nije uočen niti kod jednog uzorka

Pošto su po Naredbi Suda od 14. 12. 2018.g., od Samardžija Stefana i Sokolović Srđana izuzeti uzorci brisa bukalne sluznice sa unutrašnje strane usne duplje i po naredbi Tužilaštva dostavljeni dostavljeni Biološkom fakultetu u Beogradu, urađen je nalaz, broj: 18-909 od 16. 01. 2019.g., kojim je utvrđeno da nesporni DNK profil Stefana Samardžije iz uzorka 18-909 A, komparacijom sa DNK profilima koji su bili predmet prethodnih vještačenja u brojevima 18-703 i 18-829, da se doprinos Stefana Samardžije uočava na tragovima izuzetim sa sve tri magnetne kartice koje su bile predmet vještačenja što Stefana Samardžiju na objektivan način dovodi i povezuje sa prethodno navedenim, u domenu, da je zajedno sa Obradovom po nagovoru Trifkovića prevezao Oktaviju na područje Banjaluke, koje je vozilo kasnije korišteno u izvršenju ubistva, dok je Oktavio vozio Miloš Obradov.

Naime, kada se ima u vidu, da Tužilaštvo RS-a još uvijek provodi istragu, zbog ovoga teškog ubistva, te kada se ima u vidu, da je nesumnjivo više lica učestvovalo u izvršenju krivičnog djela teškog ubistva Damira Ostojića, koji do sada nisu otkriveni, kao i da sam način izvršenja djela, okolnosti pod kojim je djelo učinjeno i kako su tragovi prikriveni (paljenjem vozila i oružja na skrovitom mjestu) ukazuju na visok stepen njihove organizovanosti i međusobne određene i posebno detaljne isplanirane uloge, ukazuju, da je u pitanju posebna spremnost i odlučnost, koje krivično djelo dobiva standard ubistva iz potaje – kažnjivo i do 40 godina zatvora.

Način izvršenja ovog krivičnog djela i posljedice tog krivičnog djela su učinjene brutalno i bezobzirno na javnoj saobraćajnici u širem centru Banjaluke u neposrednoj blizini porodične kuće oštećenih, uz upotrebu automatske puške iz koje je ispaljen veliki broj hitaca u unutrašnjost vozila i tako neposredno lišen života Ostojić Damir, a njegova supruga zadobila teške povrede opasne po život.

Ovo djelo i za sada nepoznate izvršitelje čine tako opasnim izazvane samim saznajem o brutalnom ubistvu, te ovakav način nije zabilježen do tada u Banjaluci.

Ovo čak što više, što se nerazjašnjena ubistva na području Banjaluke nižu, a to pokazuje i činjenica, da je dana 15.05.2020.g., ubijen Slaviša Ćulum u Banjaluci hicima iz vatrenog oružja. Ćulum je ubijen u sačekuši u blizini njegove kuće u Dragočaju kod Banjaluke. Prema nezvaničnim informacijama, Ćulum je ubijen hicima iz automatske puške dok se nalazio u automobilu, što ovo ubistvo, sa s obzirom na način izvršenja, istog metoda povezuju.

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI