Pitanje za Tegeltiju: Tko je zapravo direktor Agencije za javnu nabavu, Bandić ili Vehabović?

Autor: dnevno.ba

Nakon što su u posljednjem broju Službenog lista BiH objavljena dva rješenja prema kojima je direktor Agencije za javne nabavke BiH Muamer Bandić, ali i Kenan Vehabović, upitali smo predsjedavajućeg Vijeća ministara Zorana Tegetliju ko je zapravo direktor ove agencije i kako izaći iz ove situacije.

Prema rješenju Vijeća ministara BiH, Muamer Bandić je imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za javne nabavke do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, a Tegeltija za Klix.ba ističe da je Vijeće ministara BiH donijelo odluku na osnovu informacija upravo Agencije za državnu službu.

No, s druge strane, Agencija za državnu službu je već provela odluku te je Kenana Vehabovića imenovala na radno mjesto direktora Agencije za javne nabavke BiH počevši od danas.

Ipak, Tegeltija tvrdi da je odluka Vijeća ministara BiH jasna.

“Agencija po zakonu mora prema njoj postupiti i raspisati novi konkurs”, rekao nam je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara je 29. jula Dženana Salčina razriješilo dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH i za v. d. direktora imenovalo Muamera Bandića, a na period od tri mjeseca. Također, Vijeće ministara BiH razriješilo je Muamera Bandića dosadašnje dužnosti direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Prethodno je Vijeće ministara BiH upoznato o mišljenju Agencije za državnu
službu BiH, koja je provela javni konkurs za direktora Agencije za javne nabavke
BiH, te jednoglasno odbacilo prijedlog da se za direktora ove agencije imenuje
Kenan Vehabović.

Autor: dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI