Potvrđena optužnica protiv bivšeg načelnika općine Bosansko Grahovo

Autor: Dnevno.ba

LIVNO - Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu Županijskog tužiteljstva protiv osumnjičenog 61-godišnjeg Uroša Makića, bivšeg načelnika Općine Bosansko Grahovo radi postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo kazneno djelo zloupotreba položaja ili ovlasti.

Prema navodima optužnice, Makić se tereti da je u vremenskom razdoblju od 2008. – 2015. godine, u svojstvu načelnika Općine Bosansko Grahovo, prekoračio granice svoje službene ovlasti, u namjeri da općini Bosansko Grahovo pribavi imovinsku korist, a ošteti proračun Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegbosanske županije.

Makić u navedenom vremenskom razdoblju naplaćene naknade za korištenje podataka premjera, katastra nekretnina, katastra zemljišta i popisnog katastra nije uplaćivao na račun javnih prihoda proračuna Županije prema mjestu u kojem je usluga izvršena, što je bio obvezan sukladno odredbama članka III. privremene odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, već je iste uplaćivao na račun Općine Bosansko Grahovo.

Služba za katastar ukupno je izdala 3088 uplatnica o naplati takse za izdane spomenute podatke, a korisnici usluga su u gotovini na ime naknada za korištenje podataka iz katastra uplatili 34.400 maraka, koji su položeni na račun Općine Bosansko Grahovo.

Iznos od 24.080 maraka optuženi Uroš Makić nikada nije uplatio na propisane račune, sukladno privremenoj odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, već je navedena novčana sredstva zadržao za Općinu Bosansko Grahovo, pa je takvim postupanjem Općini Bosansko Grahovo pribavio korist u spomenutom iznosu, dok je proračun Federacije Bosne i Hercegovine oštetio za 13.760 maraka, a proračun Hercegbosanske županije za 10.32, navodi se dalje u optužnici.

Sudac za prethodno saslušanje Općinskog suda u Livnu je za 30. svibnja 2018. godine zakazao ročište radi razmatranje izjave o priznanju krivnje u kaznenom predmetu protiv optuženog, dok je postupajući tužitelj u kaznenom predmetu protiv optuženog Uroša Makića, predložio oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi u iznosu od 24.080 maraka.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI