Facebook

Poziv na državnoj razini: Treba zaštititi interese BiH na Jadranu

Autor: dnevno.ba

Povodom najava da će Hrvatska nakon trilateralnog ministarskog sastanka sa Slovenijom i Italijom proglasiti isključivi gospodarski pojas na Jadranskome moru oglasio se Krug 99 pozvavši institucije BiH da reaguju.

“Kako se najavljuje, Republika Hrvatska će nakon trilateralnog ministarskog sastanka s Republikom Slovenijom i Republikom Italijom u januaru 2021. proglasiti isključivi gospodarski pojas na Jadranskome moru. Italija, Hrvatska i Slovenija, sve države članice Evropske unije, već su dogovorile da se to obavi u ovome mjesecu”, navode na početku.

Dalje kažu da ova ideja polazi od toga da ukoliko na moru ima prostora, obalne države su slobodne po internacionalnom pravu jednostrano svojim aktima proglasiti gospodarski pojas i odrediti njegovu širinu i opseg svojih suverenih prava u tome dijelu mora. Međutim, to svakako mora biti u skladu s UN Konvencijom o pravu mora iz 1982.

“Naime, namjeravani gospodarski pojas predviđa za Hrvatsku dva nova prava: prvo, podizanje umjetnih otoka, naprava i uređaja, stalnih platformi i sličnih umjetnih naprava koje imaju svoje “zone isključenja” oko sebe radi sigurnosnih razloga, i drugo, pravo korištenja snage mora, vjetra i morskih struja u ekonomske svrhe. I sa januarskim italijanskim proglašenjem isključivoga gospodarskoga pojasa to bi značilo da Jadran više neće imati internacionalne vode, bar u dijelu mora u kojem bi Bosna i Hercegovina plovnim koridorom imala izlaz na otvoreno more i ostvarivala pristup preko Neretvanskoga i Korčulanskoga kanala. Međutim, vjerovatno će se još za neko vrijeme otvoreno more naći na dijelu Južnoga Jadrana, budući da nema podataka da su republike Crna Gora i Albanija do sada proglasile svoje isključive ekonomske zone ili samo neka suverena prava u Južnome Jadranu, a to znači od vanjske granice njihovih teritorijalnih mora prema pučini”, saopćili su iz Kruga 99.

Smatraju da je očita jedna od osnovnih namjera uvođenja ovakvoga pojasa, i s jedne i s druge strane Jadrana, a to je njegova zaštita u smislu da ribarski brodovi trećih država ne bi mogli više uplovljavati u najveći prostor jadranskog mora radi izlova ribe i drugih morskih vrsta bez dozvole kako ove dvije države, tako i organa Evropske unije.

“Međutim, to će se posebno negativno odraziti na države koje također svojom obalom izlaze na ovo poluzatvoreno more, poput BiH, Albanije i Crne Gore, ali i na sve tzv. treće države u odnosu na EU. Činjenica da su Hrvatska i Italija odlučile pozvati Sloveniju na njihove dvostrane razgovore i uključiti ih u sve detalje proglašenja gospodarskog pojasa na moru, dok su ministarstva vanjskih poslova BiH, Crne Gore i Albanije u procesu pregovora tek notificirana, potvrđuju osnovanu zabrinutost u ovom slučaju.
Jasno je da BiH plaća cijenu neraščišćenih odnosa sa Hrvatskom u zaštiti njezinih državnih interesa po pitanju mora na čemu se nije ništa produktivno učinilo u posljednjih 20 godina”, poručili su.

Zbog svega navedenog pozivaju Vijeće ministara BiH i druge nadležne institucije da konačno poduzmu adekvatne mjere kako ovaj čin Hrvatske i Italije ne bi sprečavao BiH u daljem ostvarivanju legitimnih interesa prema općem internacionalnom pravu, odnosno prema UN Konvenciji o pravu mora.

Autor: dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI