PRAVOSUDNI SKANDAL: Tegeltija pokušao utjecati na vještake iz Banja Luke u predmetu „Dženan Memić“!

Autor: Josip Šimić-Đinđić / Dnevno.ba

BANJA LUKA - Bosnu i Hercegovinu i njezin glavni Grad osim predmeta „Leutar“, potresa zadnjih tri godine do danas, najveći postdejtonski pravosudni organizirani kriminal neviđenih razmjera u predmetu „Dženan Memić“, a izazvan isključivo svjesnim i namjernim propustima pravosudno – policijskih djelatnika, koji združeno i pojedinačno rade i kriminalno djeluju na području Kantona Sarajevo, u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nakon oslobađajuće presude u predmetu „Dženan Memić“, postalo je evidentno i očigledno, da je od strane pravosudno – policijskih djelatnika na Kantonu Sarajevo, predvođenih Dalidom Burzić, izvršeno svjesno i namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju ubojstva Dženana Memića, sa ciljem neotkrivanja pravih ubojica Dženana Memića, pri čemu su u toj namjeri prikrivanja pravih ubojica Dženana Memića, optužene dvije osobe Ljubo i Bekrija Seferović, a koje sa kritičnim događajem nisu uopće povezane, što je presudom Kantonalnog suda u Sarajevu i utvrđeno.

Podsjećanja radi, Kantonalni sud u Sarajevu u vijeću sastavljenom od suca Igora Todorovića, kao predsjednika vijeća, te Mirsade Dučić Čaušević i Silvane Brkić Mujagić, kao članova vijeća, dana 16. 07. 2018. godine, donio je presudu, broj: 09 0 K 025844 16 K, kojom se Ljubo i Bekrija Seferović oslobađaju od optužbi za smrt Memić Dženana.

Nakon presude, cio predmet je po žalbi Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo upućen prema Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je ukinuo prvostepeno presudu Kantonalnog suda u Sarajevu i naložio novo prometno vještačenje u tom predmetu.

Razlozi za oslobađajuću prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu bili su višestruki dokazi „in dubio pro reo“. Krenimo redom!

Sud nije prihvatio iskaz Mutap Alise iz razloga, da je nesporna činjenica, koju je Sud utvrdio po nalazu vještaka dr. Kučukalića, da Alisa Mutap nema amneziju i da ako ju je i imala kratkotrajnu fragmentiranu amneziju, da bi se kod takve amnezije sjećanja brzo vratila, ovu činjenicu je dodatno potvrdilo i mišljenje istog vještaka, koji je izjavio, da Alisa Mutap nije imala takve povrede mozga, koje bi izazvale amneziju, što je potvrdio i vještak Karan, te medicinska dokumentacija na ime Mutap Alise u kojoj je vidljivo, da ista nema povrede mozga, kao i tvrdnja vještaka, da trauma koju je doživjela nije mogla izazvati trajnu amneziju.

„Sud na osnovu svega navedenog nije mogao prihvatiti iskaz svjedoka Mutap Alise, jer je očito, da ista zna što se zaista dogodilo, ali da to ne želi da kaže, samo njezino držanje pred Sudom je bilo popraćeno nesigurnošću, nervozom, Sud je stekao dojam, da Mutap Alisa ne iznosi cijelu istinu, da prikriva određene činjenice, da je nesigurna u ono što izjavljuje, ona zna što se dogodilo, ali to svjesno prikriva i ne želi da kaže, ona nema amneziju, a samo njezino držanje pred Sudom je bilo popraćeno nesigurnošću, nervozom…“, te je u konačnici prihvaćen samo dio njezinog iskaza u kojem je izjavila, da se nalazila skupa sa preminulim u ulici Velika Aleja, jer je to nesporna činjenica, koju su potvrdili svjedoci Hrvat Džafer i Nebojša Veljović“, zaključuje Sud.

Vještaci prometne i mašinske struke prof. dr. Mirsad Kulović i Jasmin Bijedić su u svojim nalazima isključili bilo kakvu mogućnost, da je Dženan Memić stradao u prometnoj nesreći, odnosno, da se u predmetu Dženan Memić ne radi o prometnoj nesreći.

Da Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći potvrdio je opširno i temeljito u svome nalazu vještak dr. Mirsad Kulović, koji je imao zadatak, da sačini nalaz i mišljenje na okolnosti vjerovatnosti prometne nezgode, koja se dogodila 08.02.2016. godine oko 22,30 sati na kolovozu ulica Velika Aleja, te je iznio u svome zaključku, da postoji izrazito velika vjerojatnost, da predmetni događaj nije prometna nezgoda tipa suda vozila i pješaka, jer od ukupno analiziranih 9 elemenata, rezultati za 7 u cijelosti ne podržavaju tezu, a od navedenih 7 elemenata, 3 elementa imaju izuzetan značaj, 3 veliki značaj i 1 element manji značaj, da nepostojanje bilo kakvih materijalnih tragova na kolovozu koji bi određivali mjesto sudara, ili pak asocirali na mjesto kontakta vozila i pješaka, ne podržava tezu, da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudara vozila i pješaka, da oštećenja na vozilu dominantno su locirana na lijevoj strani vozila, i to na prednjoj čeonoj strani, lijevi far, i na bočnoj lijevoj strani, prednji lijevi blatobran, da osim oštećenja na vozilu nisu nađeni nikakvi drugi tragovi, koji bi ukazivali na kontakt vozila sa pješacima.

Vještak Kulović je izjavio da ne postoji korelacija između nađenih oštećenja vozila i povreda pješaka koje bi odgovarale povredama nastalim u prometnoj nesreći tipa sudar vozila i pješaka, da rezultati analize ovog elementa i odsustvo korelacije između ovog elementa i elementa povrede pješaka, ne podržavaju tezu da je predmetni događaj prometna nezgoda tipa sudar vozila i pješaka.

Vještak Jasmin Bijedić, koji je analizirajući uzorke deformacije A stuba na vozilu izjavio, da je deformacija nastala djelovanjem vanjske mehaničke sile manifestirane kao udarna sila, da profil deformacije osnovni i srednji profil je oblika koji ne može potvrditi teoriju navoda vozila na pješaka pri čemu pješak udara glavom u A stub.

Nalazima vještaka prof. dr. Mirsada Kulovića i Jasmina Bijedića, Kantonalni sud u Sarajevu u cijelosti je poklonio vjeru! Novo vještačenje po vještacima prometne struke bilo je bespotrebno jer su vještaci dr. Mirsad Kulović i Jasmin Bijedić, veoma istinito i u skladu sa strukom utvrdili, da Dženan Memić nije stradao u prometnoj nesreći, pa ostaje veliko pitanje, da li je Vrhovni sud F BiH ukidajući prvostepenu oslobađajuću presudu u predmetu „Memić“ i nalažući novo vještačenje po vještacima prometne struke, pokušao da ovoga puta „nabaci“ loptu na volej Milanu Tegeltiji?! Prethodno navedeno smo istaknuli, kao poveznicu s ovim što slijedi.

„Odgovorno tvrdim da je doslijednom primjenom zakona trebalo potvrditi prvostepenu presudu, jer svaka drugačija odluka je s obzirom na kvalitet i sadržaj dokaza u suprotnosti sa elementarnom logikom i pravilima ljudskog mišljenja i iskustva”, rekao je Feraget za medije nakon odluke Vrhovnog suda F BiH, te nadodao “Ako nemamo na tijelu povrede koje odgovaraju saobraćajnoj nesreći, zašto se odluka poništva. Ukidanje presude i vraćanje na ponovni postupak bi trebalo značiti da ishod ovog postupka bude i drugačiji, međutim u konkretnoj situaciji, bez obzira na to koliko ćete puta ukinuti presudu, ishod će biti isti. To je da treba provesti istragu vezano za ubistvo Dženana Memića, jer očigledno je da nije u pitanju saobraćajna nesreća. To je po meni Kantonalni sud jako dobro obrazložio”, istaknuo je Feraget.

Odvjetnik obitelji Memić Ifet Feraget istaknuo je tada kako je odluka Vrhovnog suda FBiH o ponovnom suđenju Ljubi i Bekriji Seferoviću pokušaj zataškivanja ubojstva Dženana Memića.On kaže kako su vrhovni suci ovim postupkom počinili krivično djelo.

“Ako me pitate kako se to dokazuje, to je teško. Sveto pravilo kaže da zakon krši onaj koji postupa suprotno zakonu, a izigrava ga onaj tko poštuje slovo zakona i izigrava njegov smisao. Duh zakona je uvijek važniji od slova zakona. Zakon o krivičnom postupku postoji da se procesuira onaj tko je kriv, a ne da se procesuira onaj tko je nevin. To trebaju znati i Jurko i Dalida Burzić i Zdravko Knežević i svi ostali. Oni to znaju, ali mi živimo u društvu u kojem postoji jedna duga tradicija ovakvih slučajeva. Mogli bimo ispisati knjige o našim pravosudnim skandalima, a slučajevi ubojstva Dženana i Davora su dva eklatantna primjera organiziranoog kriminala unutar pravosuđa”, kazao je Feraget.

I Milana Tegeltiju „brine“ nalaz vještaka prometne struke!

No, vratimo se sada temi naslova, da je Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH, pokušao da u ponovljenom suđenju utiče na nalaz prometnih vještaka u Banja Luci, koji vještaci vještače po Naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu shodno uputi Vrhovnog suda F BiH.

Na jednom od ročišta u ponovljenom suđenju, nakon ročišta medijima se obratio otac Dženana Memića, Muriz Memić, je ustvrdio kako ima informacije da “su iz VSTV-a pokušali utjecati na vještake”, te da je to prijavljeno Tužiteljstvu BiH, koje je u predmetu „Dženan Memić“ već donijelo Naredbu o provođenju istrage, zbog organiziranog kriminala iz člana 250. KZ BiH.

Odvjetnik Ifet Feraget, koji zastupa obitelj Memić, kazao je za medije, kako ne očekuje ništa od nalaza vještačenja, te da je to “dokaz koji je suvišan”. „Ovdje je više nego jasno da se ne radi o prometnoj nesreći i kako god i tko god vještačio i koliko god puta se vještačilo, ovaj postupak će se završiti oslobađajućom presudom“, kazao je Feraget.

Zbog predmeta Memić i kriminala počinjenog u tome predmetu od strane Dalide Burzić i dr., na vidjelo izlazi sav šljam bh. pravosuđa koji je kreirao VSTV BiH predvođen Milanom Tegeltijom. Da je Milan Tegeltija od početka stvari rješevao i u koštac se sa kriminalom unutar pravosudnih struktura uhvatio, ne bismo imali ni predmet Memić niti predmet Dragičević, a još manje sličnih ili istih Dalidi Burzić. No, Tegeltija je shvatio, da je guranje problema pod tepih izlaz iz svega, ne sluteći, da će sve uskoro postati jedna tempirana bomba. I dok se u medijima hvaliti voli, kako sve radi časno i pošteno, naime, njegove riječi, misli i djela, daleko su od prave istine.

Muriz Memić, je ustvrdio kako ima informacije da “su iz VSTV-a pokušali utjecati na vještake”, te da je to prijavljeno Tužiteljstvu BiH, koje je u predmetu „Dženan Memić“ već donijelo Naredbu o provođenju istrage, zbog organiziranog kriminala iz člana 250. KZ BiH, a po prijavi Muriza Memića i odvjetnika Ifeta Ferageta.

Memićeve informacije su točne i provjerene, jer je upravo Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH, koga najviše „boli glava“, zbog predmeta „Memić i Dragičević“, pokušao, da utiče na vještake u Banja Luci, i to tako što je, svjestan, da se na Tužiteljstvu BiH sprovodi istraga protiv više lica u predmetu „Dženan Memić“, zbog organiziranog kriminala i svjestan, da pred Kantonalnim sudu u Sarajevu teče glavni pretres u ponovljenom suđenju Ljubi i Bekriji Seferoviću, postupao sa ciljem i namjerom, da spriječi dokazivanje krivičnog djela ubojstva Dženana Memića, i da pomogne učiniteljima poslije učinjenog krivičnog djela, i to tako što je više puta, protivno svojim ovlaštenjima, sam ili preko posrednika, pokušao da kod vještaka prometne struke u Banja Luci, koji vještače po Naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu u ponovljenom suđenju, u predmetu „Dženan Memić“, ishoduje nalaz pogodan za prijavljene i osumnjičene u predmetu „Dženan Memić“, prvenstveno ubojice Memić Dženana, a potom i za ostale prijavljene i osumnjičene pravosudno policijske djelatnike osumnjičene Naredbom o provođenju istrage na Tužiteljstvu BiH, a sve na štetu Memić Dženana, Ljubu i Bekriju Seferovića i dr.

Na ovaj način, Tegeltija je pokušao da osujeti borbu Muriza Memića i odvjetnika Ifeta Ferageta, u borbi za istinu i pravdu za Dženana Memića, kao i privođenje ubojica istoga i onih koji su pomogli ubojicama Dženana Memića, da ne izađu pred lice pravde, ali i da lažno prikaže, kako je sve u pravosuđu BiH sjajno i bajno, te da nema kriminala u BiH pravosuđu, potvrđujući stavove Dalide Burzić, njegove prijateljice.

Hoće li Gordana Tadić uhititi Milana Tegeltiju ostaje da vidimo?

Autor: Josip Šimić-Đinđić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI