fbpx

PREBLAGA KAZNA: Elez za tri teška ubojstva, organizirani kriminal, zločinačko udruživanje, razbojništva i pranje novca dobio 15 godina!

Autor: Josip Šimić Đinđić/ Dnevno.ba

Sud Bosne i Hercegovine je 10.11.2021. godine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Darko Elez oglašen krivim da je počinio krivična djela organizirani kriminal iz člana 383. A stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), u vezi s krivičnim djelom teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi s članom 20. KZ Republike Srpske, u odnosu na, i to:

tačku 1) izmijenjene optužnice; organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. KZ BiH u sticaju s krivičnim djelom zločinačka organizacija iz člana 342. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) u vezi s krivičnim djelom razbojništvo iz člana 289. KZ FBiH u odnosu na tačku 2) izmijenjene optužnice; organizirani kriminal iz člana 383. A stav 3. KZ RS, u vezi s krivičnim djelom teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1. KZ RS u odnosu na tačku 3) izmijenjene optužnice; organizirani kriminal iz člana 383. A stav 3. KZ RS, u vezi s krivičnim djelom teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1. KZ RS u odnosu na tačku 4) izmijenjene optužnice; organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. KZ BiH u sticaju s krivičnim djelom zločinačka organizacija iz člana 342. stav 3. KZ FBiH u vezi s krivičnim djelom razbojništvo iz člana 289. KZ FBiH, u odnosu na tačku 5) izmijenjene optužnice; zločinačka organizacija iz člana 383. A stav 3. KZ RS u vezi s krivičnim djelom teško ubistvo iz člana 149. stav 1. KZ RS u odnosu na tačku 6) izmijenjene optužnice; organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. KZ BIH u sticaju s krivičnim  djelom zločinačka organizacija iz člana 383. A stav 2. KZ RS u vezi s krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. KZ RS u odnosu na tačku 7) izmijenjene optužnice i organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. KZ BiH u sticaju s krivičnim djelom zločinačka organizacija iz člana 383. A stav 3. KZ RS u vezi s krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. KZ RS u odnosu na tačku 8) izmijenjene optužnice.

Sud Bosne i Hercegovine je optuženom Darku Elezu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Istovremeno, Sud je na osnovu odredbe člana 138. u vezi s članom 132. stav 1. tačka a) i c) ZKP BiH, donio rješenje kojim je prema optuženom Darku Elezu produžen pritvor, iz pritvorskih razloga predviđenih članom 132. stav 1. tačka a) i c) ZKP BiH, tako da isti po ovom rješenju može trajati najduže devet (9) mjeseci nakon izricanja presude, odnosno do 10.8.2022. godine, tj. do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Autor: Josip Šimić Đinđić/ Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI