fbpx

PREDMET DŽENAN MEMIĆ: Četiri godine od prijetnji sudiji Igoru Todoroviću od strane Dalide Burzić. Državni tužilac Ćazim Hasanspahić bez konkretnih poteza – Saznanja Tužilaštva BiH!

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

Ne postoji način na koji bi se moglo opisati aktuelno stanje u bh. pravosuđu – sklono zataškavanju, prikrivanja i amnestiranju najtežih oblika krivičnih djela, zbog čega je uzdignuto na stup srama, na domaćem, međunarodnom i svjetskom nivou, piše Josip Šimić-Đinđić!

Prošlo je više od 4 godine, odnosno od prve oslobađajuće presude u predmetu „Dženan Memić“ Ljubi i Bekriji Seferoviću, nakon što je dana 16. 07. 2018. godine sa početkom u 12,00 sati, Kantonalni sud u Sarajevu, pod predsjedanjem nad časnog i plemenitog sudije Igora Todorovića, te Mirsade Dučić Čaušević i Silvane Brkić Mujagić, kao članova vijeća – kao sudećeg vijeća, u predmetu „Dženan Memić“, pod brojem: 09 0 K 025844 16 K, donijelo presudu, kojom se optuženi Ljubo i Bekrija Seferović:

Oslobađaju od optužbe, da su:

  • Optuženi Ljubo Seferović nailaskom na pješake Dženana Memića i Alisu Mutap, koji su se kretali sredinom kolovoza u pravcu kretanja vozila, skrenuo pogled s kolovoza na muzički uređaj u vozilu, da bi promijenio muziku, i udario u pješake, usljed čega je lijevim čeono-bočnim dijelom svoga vozila na zaobljenju prednjeg branika s lijeve strane po vertikali u području lijevog fara vozila udario pješaka Memić Dženana koji je u tome momentu iskoračio ulijevo, s osloncem na lijevu nogu, a pri tome je zadnji donji dio pješaka ispod pojasa bio izložen naletu lijevoga fara i plastičnih dijelova oko ovoga ruba kao i prednjeg poklopca s lijeve strane, dok je usljed brzine kretanja vozila glava Memić Dženana inercijom snažno zamahnuta unazad i sa lijevim potiljačnim dijelom ostvarila kontakt sa ramom prednjeg vjetrobranskog stakla sa lijeve strane vozila…“.
  • Optuženi Bekrija Seferović u cilju sprečavanja dokazivanja krivičnog djela, poduzimao radnje, koje bi spriječilo dokazivanje tog krivičnog djela…

Čime bi optuženi Ljubo i Bekrija Seferović počinili teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ F BiH i krivičnog djela ne ukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi iz člana 337. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH, i krivičnog djela sprečavanje dokazivanja iz člana 349. Stav 2. KZ F BiH, a na štetu Dženana Memića: https://www.youtube.com/watch?v=YqvmgigXz3o&t=29s

Sudac Todorović otišao je u priopćavanju obrazloženja presude dalje i briljirao: „Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo optužilo je Bekriju Seferovića za krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 2. KZ F BiH, a da u tijeku sudskog postupka nije ponudilo Vijeću niti jedan jedini dokaz, da je Bekrija Seferović počinio navedeno krivično djelo“ – zaključilo je predsjednik sudskog vijeća Igor Todorović, nadodajući, da se „Tužilaštvo KS u toku postupka bavilo samo optuženim Ljubom Seferovićem“!

Vrhovni sud F BiH ukinuo je ovu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, te sa Rješenjem o ukidanju naložio potrebne upute u ponovljenom suđenju, ali su Seferovići i u ponovljenom postupku ponovno oslobođeni od optužbe, da su odgovorni za smrt Dženana Memića. U maratonskom i montiranom procesu Ljubi i Bekriji Seferoviću, Kantonalni sud u Sarajevu donio je dva puta oslobađajuću presudu. U zaključku presude u ponovljenom suđenju stoji da je „Sud došao do zaključka, da nema pouzdanih dokaza, da su optuženi Ljubo i Bekrija Seferović počinili krivičnopravnu radnju, koja im se stavlja na teret“. Presuda je dva puta ukidana od strane Vrhovnog suda F BiH, te je bilo određeno održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom.

I konačno, Vrhovni sud Federacije BiH donio je pravomoćnu presudu, kojom se Ljubo i Bekrija Seferović oslobađaju od optužbe, da su odgovorni za smrt Dženana Memića. „Mi nalazimo da za tvrdnju tužilaštva da se događaj desio na način kako je to opisano u optužnom aktu nema dovoljno dokaza“– kazao je predsjedavajući Vijeća Vrhovnog suda Federacije BiH Slavko Marić.

Naime, preminuli Dženan Memić, zadobio je teške povrede 08.02.2016. godine u Velikoj Aleji na Ilidži. S tim u vezi, Sarajevsko kantonalno tužiteljstvo, na čelu tada sa Dalidom Burzić, dana 07.03.2016. godine, donijelo je Naredbu o sprovođenju istrage protiv N.N., osoba, zbog krivičnog djela „Ubistva“, na štetu Dženana Memića, koja istraga je vođena sve do 24.06.2016. godine, a potom naprasno prekinuta, a oni koji su pokušali spriječiti zataškavanje ubistva Dženana Memića, Tužilaštvo KS ih je na svoj način „zadeveralo“ – montiranim krivičnim progonima i optužnicama.

Opis nije dostupan.

Dva puta tadašnja glavna kantonalna tužiteljica KS Dalida Burzić u svojim dopisima upućenih ocu preminulog Dženana Memića, Murizu Memiću – dopisi broj: A-429/16 od 19. 04. 2016. godine i broj: A-532/16 od 06. 05. 2016. godine, obavijestila je roditelje ubijenog Dženana Memića o tome, kako “Tužiteljstvo KS radi intenzivno poduzimajući sve mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti, u cilju rasvjetljavanja okolnosti pod kojim je počinjeno krivično djelo ubojstva Dženana Memića, a sve s ciljem identifikacije izvršitelja krivičnog djela i krivičnog gonjenja”, ali je istragu o ubistvu naprasno prekinula.

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

Kada je Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo u izvjesnom vremenu postalo jasno, ‘ko je i zašto ubio Dženana Memića, naprasno je istraga o ubistvu prekinuta, i nikada do kraja završena. Preko noći je Tužiteljstvo Kantona Sarajevo prekvalifikovalo krivično djelo: iz „Ubistva“ iz člana 166. KZ F BiH, na štetu Dženana Memića odjednom u teško krivično djelo „Ugrožavanja javnog saobraćaja“ iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH, na štetu Dženana Memića, tvrdeći sada, kako je Dženan Memić ipak stradao u prometnoj nesreći, te da su za njegovu smrt odgovorni Ljubo i Bekrija Seferović, ali je optužnica na sudu pravomoćno pala.

Svi vještaci prometne, mašinske i medicinske struke, kojima sud poklanja vjeru, su u toku suđenja utvrdili, da predmetni događaj opisan u optužnici Tužilaštva Kantona Sarajevo u odnosu na smrt Dženana Memića ne podržava tezu, da je preminuli Dženan Memić zadobio povrede u saobraćajnoj nesreći tipa nalet vozila na pješaka, niti da ima odlika saobraćajne nesreće, te da povrede na tijelu Dženana Memića ne odgovaraju povredama, kakve bi nastale u naletu vozila na pješaka! Vještaci su utvrdili da je smrt Dženana Memića bila nasilna djelovanjem tupog mehaničkog oruđa.

Opis nije dostupan.

Jedini svjedok događaja bila je njegova djevojka Alisa Ramić ranije Mutap, koja je naprasno dobila amneziju od lakih povreda kritične noći, kada je i Dženan teške povrede zadobio usljed kojih je preminuo, tvrdeći Mutapova na sudu, da se usljed amnezije ničega ne sjeća, ali sud pravomoćno konstatira u svojoj presudi:
– „nakon brižljive ocjene dokaza, dovodeći iste u međusobnu svezu, zasebno i pojedinačno, ovaj sud nalazi, da je Mutap Alisa imala lake tjelesne povrede – koje prema mišljenju vještaka neuropsihijatra prof. dr. Abdulaha Kučukalića nije imala povrede, koje bi mogle izazvati totalnu amneziju, niti je ovaj traumatičan događaj isto mogao izazvati, nadalje, vještak je naveo, da je Alisa Mutap mogla imati fragmentne gubitke sjećanja, ali ne i totalnu amneziju, ali da bi se takva fragmentalna nesjećanja brzo vratila, što po ocjeni Kantonalnog suda u Sarajevu dovodi do zaključka, da Alisa Mutap nije imala takve povrede koje bi izazvale amneziju, te sud nalazi, da ista zna što se desilo, ali to svjesno prikriva! Kantonalni sud u Sarajevu je tijekom saslušanja Alise Mutap stekao dojam, da ista ne iznosi cijelu istinu, da prikriva određene činjenice, da je nesigurna u ono što izjavljuje, te stoga Sud nije ni poklonio vjeru iskazu Mutap Alise posebno, kada se dovede u vezu sa ostalim provedenim dokazima. Sud se prilikom ocjene iskaza Alise Mutap vodio i iskazima, kao i nalazu i mišljenju vještaka neuropsihijatra Abdulaha Kučukalića, koji je radio timsko vještačenje zajedno sa prof. dr. Almom Bravo i psihologom Elvedinom Dervović. Sud nije prihvatio iskaz Mutap Alise iz razloga, da je nesporna činjenica, koju je Sud utvrdio po nalazu vještaka dr. Kučukalića, da Alisa Mutap nema amneziju i da ako ju je i imala kratkotrajnu fragmentiranu amneziju, da bi se kod takve amnezije sjećanja brzo vratila, ovu činjenicu je dodatno potvrdilo i mišljenje istog vještaka, koji je izjavio, da Alisa Mutap nije imala takve povrede mozga, koje bi izazvale amneziju, što je potvrdio i vještak Karan, te medicinska dokumentacija na ime Mutap Alise u kojoj je vidljivo, da ista nema povrede mozga, kao i tvrdnja vještaka, da trauma koju je doživjela nije mogla izazvati trajnu amneziju. Sud na osnovu svega navedenog nije mogao prihvatiti iskaz svjedoka Mutap Alise, jer je očito, da ista zna što se zaista dogodilo, ali da to ne želi da kaže, samo njezino držanje pred Sudom je bilo popraćeno nesigurnošću, nervozom, te je u konačnici prihvaćen samo dio njezinog iskaza u kojem je izjavila, da se nalazila skupa sa preminulim u ulici Velika Aleja, jer je to nesporna činjenica, koju su potvrdili svjedoci Hrvat Džafer i Nebojša Veljović“ – zaključuje Sud.

Zbog prikrivanja činjenica o načinu stradanja Dženana Memića, Alisa Mutap je prošle godine uhapšena i jednomjesečno po rješenju Suda BiH pritvorena, potom zajedno sa svojim ocem i drugima optužena. Na teret joj se stavlja krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZ FBiH, krivičnim djelom sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZ FBiH, krivičnim djelom davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, iako je u službenoj zabilješci MUP-a KS od 22.02.2016. godine prepoznala napadača, pa ga naglo pod izgovorom „amnezije“ zaboravila! MUP KS je u svome izvještaju naveo da se došlo do saznanja, da se radi o krivičnom djelu ubistva na štetu Dženana Memića.

Opis nije dostupan.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspolaže operativnim saznanjima, da je „tadašnja glavna kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo Dalida Burzić od stvarnih počinitelja krivičnog djela ubojstva Dženana Memića na Ilidži, za koje prikrivanje se ista sumnjiči da je kao Glavni tužitelj nadležnog Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu od stvarnih počinitelja tog zločina i njihovih srodnika primila mito u iznosu od 250.000,00 EURA koji iznos je podijelila sa ostalim ključnim akterima tog prikrivanja“.

Javnost je upoznata o ovome slučaju, da je u predmetu „Dženan Memić“ postalo evidentno, da je pod vodstvom Dalide Burzić i njoj tada poslušnih tužitelja i inspektora MUP-a KS, izvršeno svjesno i namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju ubojstva Dženana Memića, s ciljem ne otkrivanja pravih ubojica Memić Dženana, pri čemu su u toj namjeri, slučaj smrti Dženana Memića procesuirali kao kazneno djelo iz oblasti „Ugrožavanja javnog prometa“, a ne kao kazneno djelo „Ubojstva“, te lažno optužene dvije osobe Ljubo i Bekrija Seferović, a koje s kritičnim događajem nisu uopće ni povezane, što je pravomoćnom presudom Vrhovnog suda F BiH, i utvrđeno, a što su i prije ove presude – godinama prije – upozoravali advokat Ifet Feraget, pravni zastupnik Muriza Memića, tvrdeći, da je „Tužilaštvo KS na čelu sa Burzić izmislilo saobraćajnu nesreću s ciljem zaštite pravih ubica Dženana Memića“!

Tadašnji visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko je više od četiri puta u svojim izvještajima podnijetih Vijeću sigurnosti UN-a ukazao na zataškavanje ubistava dva mladića: Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banjaluke, napominjući u izvještaju, da „aktivisti optužuju vlasti za prikrivanje ovih ubistava“! Ubistva ovih mladića niti do dana današnjega nisu riješena, niti ubice k pravdi privedene. Burzić je u izvjesnom vremenu, unatoč koruptivnim aktivnostima nagrađena i imenovana za sudiju Suda Bosne i Hercegovine, što je naišlo na osudu javnosti.

Zbog zataškavanja i prikrivanja dokaza o načinu stradanja Dženana Memića, Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu, broj: T20 0 KTO 0014404 18 od 09. 07. 2021. godine protiv optuženih: 1. Mutap Zijada, rođenog 1959. godine u Sarajevu; 2. Ramić Alise (ranije Mutap), rođene 1996. godine u Njemačkoj; 3. Dupovac Hasana, rođenog 1973. godine u Hadžićima; 4. Barić Josipa, rođenog 1963. godine u Sarajevu; i 5. Ožegović Muamera, rođenog 1981. godine u Foči, a koja optužnica je podignuta i od strane Suda BiH potvrđena, po krivičnoj prijavi sarajevskog advokata Ifeta Ferageta, pravnog zastupnika obitelji Memić. No, u optužnici nema Dalide Burzić!

  • Podsjećamo, optuženi se terete za zataškavanje i prikrivanje dokaza o načinu stradanja Dženana Memića.

PRIJETNJE I ODMAZDA DALIDE BURZIĆ PREMA SUDIJI IGORU TODOROVIĆU – SAZNANJA TUŽILAŠTVA BiH:

Tijekom 2016., 2017. i 2018. godine, tadašnja glavna kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo Dalida Burzić, suočena sa činjenicom i situacijom, zbog predmeta „Dženan Memić“ – u kome predmetu je, zajedno i po prethodnom dogovoru sa više njoj poznatih lica izvršila svjesno i namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju ubojstva Dženana Memića, sa ciljem ne otkrivanja pravih i stvarnih počinilaca ubistva Dženana Memića, pri čemu je u toj namjeri slučaj ubojstva Dženana Memića procesuirala kao kazneno djelo iz oblasti ugrožavanja javnog prometa, a ne kao kazneno djelo ubojstva, te u tome protiv pravnom i protiv zakonitom cilju lažno optužila dvije osobe Ljubu i Bekriju Seferovića, a koji sa kritičnim događajem uopće nisu povezane, što je pravomoćnom presudom Vrhovnog suda F BiH na kraju i utvrđeno, pa je u tome cilju, a suočena sa situacijom, da prvostepeni Kantonalni sud u Sarajevu, pod predsjedanjem nad časnog i plemenitog sudije Igora Todorovića, te Mirsade Dučić Čaušević i Silvane Brkić Mujagić, kao članova vijeća – kao sudećeg vijeća u predmetu „Dženan Memić“, pod brojem: 09 0 K 025844 16 K, neće prihvatiti, niti u razmatranje uzeti podmetnute, falsifikovane, fingirane i izrežirane nalaze i dokaze Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo u predmetu „Dženan Memić“, kao dokaze optužbe, te znajući Burzić Dalida, da na temelju istih Sud neće oglasiti krivim optužene Ljubu i Bekriju Seferovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ F BiH i krivičnog djela ne ukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi iz člana 337. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH, i krivičnog djela sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 2. KZ F BiH, a na štetu Dženana Memića, pa je:

Dalida Burzić u svojstvu Glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo, kao službena osoba u institucijama F BiH, tijekom 2016., 2017. i 2018. godine, koristeći svoj službeni položaj i ovlasti, koje proistječu iz njezinog službenog položaja – glavne tužiteljice, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj i izlazeći iz okvira zakonitog i institucionalnog djelovanja, u namjeri da pomogne učiniteljima poslije učinjenog kaznenog djela, i da dovrši krivično djelo (zataškavanje ubistva Dženana Memića), koje je započela i spriječi dokazivanje tog krivičnog djela – ubistva iz člana 166. KZ F BiH, na štetu Dženana Memića, pomogne stvarnim i pravim počiniocima ubistva Dženana Memića, da ne izađu pred lice pravde, a za njegovo ubistvo kroz sudsku presudu nevine u zatvor pošalje, te omete sud u donošenju pravične i zakonite sudske odluke, nastavila da sama ili preko posrednika ostvaruje prijeteći, interesni i personalni protiv zakoniti i protiv pravni prodor u sudeće vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu pod predsjedanjem nad časnog i plemenitog sudije Igora Todorovića, te Mirsade Dučić Čaušević i Silvane Brkić Mujagić, kao članova vijeća, te u namjeri da dovrši utjecaj na spomenuto Vijeće, tako što je:

Dana 16. 07. 2018. godine, i prije navedenog datuma, u cilju stjecanja protiv pravnih interesa i protiv pravnih motiva sebi i drugima, te kako bi ishodovala sudsku odluku povoljnu za sebe, te članove Grupe i stvarne počinioce ubistva Dženana Memića, po kojoj se Seferovići proglašavaju krivim za smrt Dženana Memića, iako je znala, da stvarni počinioci oni nisu, niti su dokazi na isto upućivali,  Dalida Burzić – sama i preko posrednika, znajući i suočena sa činjenicom, da stanje u predmetu „Dženan Memić“ za nju i kriminalne aktere Grupe toga slučaja (prikrivanja ubistva i optuženja nevinih ljudi za smrt Dženana Memića), ne stoji, niti je krenulo ovoj zločinačkoj grupi po njima isplaniranom i kriminalnom „voznom planu“, više puta, ali prije 16. 07. 2018. godine, nastavila protiv pravno uticati, vršeći i ostvarujući prijeteći pritisak na predsjedatelja sudskog vijeća, nad časnog i plemenitog sudiju Igora Todorovića, prijeteći i sugerirajući Burzić Dalida istome najmanje dva puta preko posrednika, prije donošenja presude u predmetu „Dženan Memić“, da „Sudija Igor Todorović u predmetu „Dženan Memić“ ima da donese osuđujuću presudu za Ljubu i Bekriju Seferovića, a da će mu (sudiji Todoroviću) ona – Dalida Burzić pisati obrazloženje presude, što je osuđujuća, pa nek je Vrhovni sud F BiH odmah ukine po žalbi, ali da mora biti osuđujuća“, a kojom prilikom je bila prisutna i svjedokinja M.B.

Na koji način je Dalida Burzić – tada u svojstvu Glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo, počinila sigurno i nesumnjivo više možebitnih kaznenih djela u sticaju, kršeći načelo jednakog tretmana stranaka u postupku, ometajući sprovođenje pravde i zakona, i zakonitog izricanja presude od tog pravosudnog tijela – Suda, prijeteći preko posrednika istodobno sudiji Igoru Todoroviću hapšenjem, ukoliko ne postupi po zahtjevu Burzić Dalide, što nije zabilježeno i koja sramota nije zabilježena u povijesti bh. pravosuđa.

Sudija Igor Todorović, izvrgnut prijetnjama i ucjenama od strane tada glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, a nakon što je dana 16. 07. 2018.g., donio oslobađajuću presudu za Ljubu i Bekriju Seferovića, oslobodivši ih odgovornosti i optužbi Tužilaštva Kantona Sarajevo za smrt Dženana Memića, ne postupivši po protiv pravnom zahtjevu Burzić Dalide, da Seferoviće oglasi krivim, sudija Igor Todorović tijekom kolovoza 2018.g., ostvaruje kontakt sa tadašnjom potpredsjednicom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH Ružicom Jukić, povjeravajući istoj u povjerljivom razgovoru neviđene pritiske i prijetnje s kojima se suočava od strane Dalide Burzić, zbog predmeta „Dženan Memić“, te suočen sa činjenicom realne odmazde od strane Dalide Burzić u vidu mogućeg i najavljenog montiranog hapšenja, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić sačinjava Službenu zabilješku, označenu kao „Povjerljivo“, datiranu od kolovoza 2018.g., te o svemu obavještava tadašnju Glavnu državnu tužiteljicu BiH Gordanu Tadić, koja, a razmotrivši postupke i radnje Burzić Dalide u odnosu prema sudiji Igoru Todoroviću, nalazi svrsishodno, da je Burzić Dalida osnovano počinila više kaznenih djela pokušavajući uticati na sud, te sudiju Igora Todorovića upućuje kod tužioca Tužilaštva BiH Ćazima Hasanspahića, radi davanja saznanja i iskaza o predmetnom krivičnom djelu.

Sudija Igor Todorović po prethodno zakazanom terminu i načelno postignutom dogovoru, tijekom kolovoza 2018.g., sam dolazi u prostorije Tužilaštva BiH kod tužioca Ćazima Hasanspahića, te istome na Zapisnik o saslušanju svjedoka, sačinjenog i sastavljenog u prostorijama Tužilaštva Bosne i Hercegovine saopćava, da je kao „Sudija sudio u predmetu „Dženan Memić“, te da mu je Dalida Burzić prijetila, pritisak vršila i istoga ucjenjivala, da ima da donese osuđujuću presudu za Ljubu i Bekriju Seferovića, a da će mu (sudiji Todoroviću) Dalida Burzić pisati obrazloženje presude, što je osuđujuća, pa nek’ je Vrhovni sud F BiH odmah ukine po žalbi, ali da mora biti osuđujuća, te da na navedene zahtjeve Burzić Dalide nije pristao, te da se i dalje suočava sa prijetnjama i ucjenama iste“.

Nakon davanja iskaza sudije Todorovića, tadašnja v.d. glavnog tužioca BiH Gordana Tadić izdala je instrukciju tužiocu Ćazimu Hasanspahiću, da po iskazu donese naredbu o provođenju istrage, te uputi prijedlog Sudu BiH za izdavanje posebnih istražnih radnji nad Dalidom Burzić. „Bit će šefice urađeno“ – reći će tužilac Hasanspahić Gordani Tadić. Istragu nikada nije otvorio, niti prijedlog za izdavanje posebnih istražnih radnji prema Sudu BiH uputio. Prijedlog Sudu BiH za izdavanje posebnih istražnih radnji (PIR) nad Dalidom Burzić trebao je – prema stavu tadašnje v.d. glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić – biti upućen jer se došlo do saznanja, da će Burzić Dalida tada u narednom periodu pokušati vršiti i zastrašivati, te utjecaj i na Vrhovni sud vršiti i dovršiti s ciljem ukidanja oslobađajuće presude Seferovićima, pa se željelo, da njezine protupravne radnje utjecaja na sudove u donošenju odluka „zabetoniraju“ PIR-ovima, jer je Tužilaštvo BiH već prikupilo dokaze o njezinom utjecaju na Kantonalni sud u Sarajevu u predmetu „Memić“! Vrhovni sud F BiH je dva puta oslobađajuću presudu Seferovićima ukidao, da bi na kraju istu presudu. Bila je ovo samo kupovina vremena.

Tužilaštvo BiH će dokumentovati, da je Dalida Burzić tada u svojstvu glavne tužiteljice KS više puta sjedila sa tužiocem Tužilaštva BiH Emirom Neradinom, koji je tada bio imenovan u komisiju – tim tužilaca za istraživanje Dalide Burzić u vezi kriminala u predmetu „Dženan Memić“, a koji će kasnije postati članom sudskog vijeća Vrhovnog suda F BiH dok je tekao žalbeni postupak po žalbi Tužilaštva KS na oslobađajuću presudu Seferovićima. Član Krivičnog vijeća Vrhovnog suda F BiH bio je Emir Neradin, bivši tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je 20. 12. 2018. godine, Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH imenovan za sudiju Vrhovnog suda Federacije BiH, a prethodno je Neradin od novembra 2013. godine obnašao funkciju tužioca u Tužilaštvu BiH. Otvoreno se suprotstavio tada Glavnoj državnoj tužiteljici Gordani Tadić, poručujući joj, da ne „želi istraživati Dalidu Burzić“! Ubrzo nakon što je Tadićeva „skontala“, da je Emir Neradin blizak sa Dalidom Burzić, isključila ga je iz tima tužilaca, ali će Tužilaštvo doći do saznanja, da je Dalida Burzić u vrijeme i dok je prestala obnašati dužnost glavne tužiteljice KS ostvarivala i komunikaciju vršila sa članom sudskog vijeća Vrhovnog suda Emirom Neradinom, koristeći svoje prijateljstvo sa istim, tražeći od istoga, da se oslobađajuće presude Seferovićima ukinu, te da isti iskoristi svoju funkciju u Vijeću Vrhovnog suda, te se založi kod drugih članova Vijeća o ukidanju oslobađajuće presude.

Tužioc Tužilaštva BiH Ćazim Hasanspahić saznavši neposredno preko iskaza sudije Todorović Igora, te detaljno upoznat sa nezakonitim radnjama glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo Dalide Burzić, a koje radnje iste su ostvarene i počinjenje u predmetu „Dženan Memić“, a posebno i prema sudiji Igoru Todoroviću, svjesno propustio i dalje propušta, da preduzme odgovarajuće procesno-pravne mjere i radnje prema Dalidi Burzić, iako je od saslušanja sudije Igora Todorovića pa do danas prošlo ni manje ni više nego četiri (4) godine, kao i od gore navedenih saznanja, iako je sa ovom situacijom upoznat i OHR u BiH o prijetnjama sudiji Igoru Todoroviću.

Nakon oslobađajuće presude, Dalida Burzić tada u svojstvu glavne kantonalne tužiteljice KS ništa nije prepustila slučaju, pa je:

A nakon što je dana 16. 07. 2018. godine sudac Igor Todorović donio oslobađajuću presudu u predmetu „Dženan Memić“ i bacio pravosudnu mafiju na koljena, samo 11 dana kasnije, točnije 27. 07. 2018. godine, tada glavna kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo Dalida Burzić, pokazala je da ništa ne prepušta slučaju, pa je dana 27. 07. 2018. godine, dakle, samo 11 dana nakon oslobađajuće presude u predmetu „Dženan Memić“, glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić podnijela je disciplinsku prijavu, broj: A-681/18 od 27. 07. 2018. godine Uredu disciplinskog tužitelja (UDT) protiv suca Kantonalnog suda u Sarajevu Igora Todorovića, prijavljujući istog, da je navodno počinio više disciplinskih povreda, sudeći u predmetu „Kerim Mudželet“., tražeći od svoje prijateljice Alene Kurspahić Nadarević, glavne tužiteljice UDT-a, otvaranje istrage. Prijava je odbačena.

VEZANI TEKST: https://www.dnevno.ba/vijesti/dnevno-donosi-inkriminirajuce-detalje-optuznice-tuziteljstva-bih-u-predmetu-protiv-zijada-mutapa-i-dr-procitajte-kako-su-lagali-skrivali-unistavali-i-podmetali-dokaze-250549/

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

ZADNJE VIJESTI