fbpx

PREDMET OSMAN MEHMEDAGIĆ: Sudija Tatjana Kosović svjesno je prekršila zakon!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Dana 14. 07. 2021. godine, postupajući po Naredbi Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo lišili su slobode Osmana Mehmedagića zv. Osmica, direktora OSA-e BiH, zbog osnova sumnje, da je počinio krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, krivotvorenja isprave i pranja novca.

Po ispitivanju istoga u MUP-u KS, isti je prebačen u Jedinicu za zadržavanje MUP-a KS, u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode, gdje je 15. 07. 2021. godine, predat u daljnju nadležnost Tužiteljstvu BiH.

Nakon ispitivanja osumnjičenog Mehmedagića, Tužiteljstvo BiH predložilo je Sudu BiH određivanje jednomjesečnog pritvora.

Pritvor se predlaže iz razloga opisanih u članu 132. tačke b) i d), odnosno zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao ometati istragu, prikrivati dokaze, te vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike, kao i iz razloga što bi puštanje osumnjičenog moglo prouzrokovati uznemirenje javnosti i građana, s obzirom da su već evidentirani elementi narušavanja sigurnosti, povezani sa lišenjem slobode navedenog osumnjičenog.

Mehmedagić Osman pod istragom je Tužilaštva BiH zbog krivičnih djela: zloupotreba položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje isprave i pranje novca.

Dana 15. 07. 2021. godine, Tužiteljstvo BiH zatražilo je izuzeće sudije za prethodni postupak Suda BiH Tatjane Kosović, jer postoje okolnosti, koje izazivaju razumnu sumnju u njezinu nepristranost.

Ujutro, dana 16. 07. 2021. godine, Sud BiH, sudija Tatjana Kosović, zakazao je ročište povodom prijedloga Tužiteljstva BiH za određivanje pritvora osumnjičenom Mehmedagiću, unatoč činjenici, da se o postavljenom zahtjevu za izuzeće sudije Kosović nije odlučilo.

Imajući u vidu činjenicu, da je na ročište povodom prijedloga Tužiteljstva BiH došla sudija Tatjana Kosović, čije je izuzeće prethodno postavljeno, kod takvog stanja stvari učinjena je bitna povreda odredaba Kaznenog postupka BiH.

Ovakav stav zauzeo je i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u svome Rješenju, broj: 070-0-KŽ-09-000112 od 12. 03. 2009. godine u jednom slučaju!
„U slučaju, ako je na sjednici Vijeća, koja se održava povodom prijedloga za produženje pritvora, branitelj osumnjičenog podnio zahtjev za izuzeće tužitelja, onda je shodnom primjenom člana 43. ZKP-a F BiH ovaj bio dužan obustaviti svaki rad na predmetu, osim poduzimanja onih radnji za koje postoji opasnost od odlaganja, pa je u takvoj procesnoj situaciji bila obaveza Suda prekinuti sjednicu Vijeća, dok kolegij Tužiteljstva ne donese odluku o zahtjevu za izuzeće.

Kako je izostalo takvo postupanje, onda je to moglo utjecati na pravilnost i zakonitost donesene odluke o produženju pritvora prema osumnjičenom i time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 2. u vezi sa članom 43. ZKP-a F BiH“ – Rješenje Vrhovnog suda F BiH, broj: 070-0-KŽ-09-000112 od 12. 03. 2009. godine!

Odredom ZKP-a je jasno propisano, da izuzeće sudije mogu tražiti strane u postupku: tužilaštvo i osumnjičeni, odnosno branitelj.
Kada se gore navedeni primjer/slučaj u kojem je Vrhovni sud F BiH stav i mišljenje zauzeo „preslika“ ili usporedi sa slučajem i situacijom osumnjičenog Mehmedagić Osmana imamo istu situaciju:

  • Dana 15. 07. 2021. godine, Tužiteljstvo BiH zatražilo je izuzeće sudije Tatjane Kosović prije zakazanog ročišta za određivanje pritvora;
  • Dana 16. 07. 2021. godine održano je ročište za određivanje pritvora Osmanu Mehmedagiću povodom prijedloga Tužiteljstva BiH, što znači, da između stavljanja zahtjeva za izuzeće, pa do podnošenja prijedloga za određivanje pritvora, kao i ročišta, nije obustavljena svaka radnja na predmetu, a što se moralo učiniti;
  • Na ročištu, sudija Kosović je bila upoznata sa zahtjevom za izuzeće iste, te je po tom saznanju, ročište prekinuti morala, dok kolegij Suda BiH, ne odluči o zahtjevu za izuzeće, ili poslati drugog sudiju na ročište, ali je takvo postupanje Suda izostalo, te je unatoč tome održano ročište za određivanje pritvora pred sudijom čije je izuzeće traženo;
  • U takvoj procesnoj situaciji bila je obaveza Suda prekinuti sjednicu Vijeća, odnosno ročište, dok kolegij Suda BiH ne donese odluku o zahtjevu za izuzeće sudije Kosović. Kako je izostalo takvo postupanje, onda je to moglo utjecati na pravilnost i zakonitost donesene odluke o određivanju ili neodređivanju pritvora prema osumnjičenom i time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 2. u vezi sa članom 43. ZKP-a F BiH.

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI