Protest Sudu i Tužiteljstvu BiH, zbog pritiska na portal Dnevno.ba, novinare, dopisnike i suradnike našeg portala!

Autor: Uredništvo portala Dnevno.ba

SARAJEVO - Poštovani!

Dana 30. 09. 2019. godine, putem pošte, na prijedlog Tužiteljstva BiH, zaprimljena je Naredba Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 K 028837 18 Kpp 5 od 24. 09. 2019. godine, a upućena internet portalu Dnevno.ba, zbog postojanja osnova sumnje, da je navodno počinjeno krivično djelo „Lažno prijavljivanje“ iz člana 234. KZ BiH, a u cilju prikupljanja dokaza ili informacija, koji mogu biti od koristi u krivičnom postupku, Naredbom Suda BiH pod točkom I., se naređuje portalu Dnevno.ba:

„Naređuje se operateru telekomunikacija „Dnevno“ d.o.o. Mostar i host provajderu web adrese www.dnevno.ba , da dostavi raspoložive podatke o identitetu naloga koji je objavio sporni članak, IP adresama sa kojih je izvršen pristup prilikom objave spornog članka, korisničkom nalogu lica koje je izvršilo objavu spornog članka i druge podatke koje se mogu dovesti u vezu s objavom spornog članka, za slijedeću web adresu:

ŠIMIĆ: Kriminalizirano Rukovodstvo VSTV-a BiH postupa po tajnim uputama i zahtjevima Čovića, Dodika i Radončića!

Dakle, članak na portalu Dnevno.ba pod nazivom: „ŠIMIĆ: Kriminalizirano Rukovodstvo VSTV-a BiH postupa po tajnim uputama i zahtjevima Čovića, Dodika i Radončića“ od 27. 07. 2019. godine.

Dok se u točki II., predmetne Naredbe Suda BiH navodi, da je podatke iz točke I., Naredbe potrebno dostaviti hitno i bez odlaganja Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine pozivom na broj tužiteljskog predmeta: T20 0 KTAK 0015668 18, a koji podaci moraju sačinjavati autentifikaciju, da su sačinjeni od ovlaštenog lica.

Cijeneći sve navedeno u predmetnoj Naredbi Suda Bosne i Hercegovine, a postupajući po pravnom savjetovanju naših pravnih savjetnika i odvjetnika, naglašavamo i ističemo slijedeće:

Dnevno.ba zahtjeva:

1. Da nadležni organi obustave sve krivične istrage protiv ovoga medija, dopisnika i suradnika ovoga medija, a sve to na temelju zakonskih propisa i međunarodnih standarda za zaštitu prava na slobodu izražavanja, prava na korištenje neimenovanih izvora informacija i tajno dobijenih dokumenata;

2. Dnevno.ba i suradnici ovoga medija su se povodom ovakve situacije već obratili UO BH novinara, UDRUŽENJU-UDRUZI BH novinara, Visokom predstavniku OHR-a u BiH, kao i svim relevantnim institucijama, stranim veleposlanstvima u Bosni i Hercegovini, iz razloga što je korištenje neimenovanih izvora informacija osnovno novinarsko pravo i predstavlja zakonit način u radu u postupku istraživačkog novinarstva, jer sve to ima za cilj objavljivanje informacija, koje su značajne za javnost;

3. Ovo pravo je zaštićeno međunarodnim dokumentom – Preporukom Vijeća Europe, broj: R-2000-7 o pravu novinara, da ne otkriju svoje izvore informacija, a odredbe ove Preporuke su ugrađene u Kodeks za štampu i online medije u BiH u članu 13 i Zakona o zaštiti od klevete u F BiH u članu 9, ali i u Zakonu o krivičnom postupku u F BiH u članu 96. stav 1. točka c) i članu 82. stav 1. točka c) ZKP-a BiH prema kojemu se ne može saslušati kao svjedok novinar, koji bi svojim iskazom otkrio izvor informacija, dok se u članu 82. stav 2. ZKP-a BiH navodi „Ako je kao svjedok saslušano lice koje se ne može saslušati kao svjedok, na takvom iskazu svjedoka ne može se zasnivati sudska odluka“;

4. Ovo postupanje od strane Suda BiH i Tužiteljstva BiH predstavlja ozbiljno kršenje prava na slobodu izražavanja i prava na korištenje neimenovanih izvora informacija od strane novinara;

5. Na ovakav način, prethodno opisani, se vrši pritisak na slobodu medija i stvaraju uvjeti za zaštitu određenih lica koja se stavljaju iznad zakona;

6. Ovakvim postupkom od strane Suda BiH i Tužiteljstva BiH kršite izravno, i to: Član II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno, pravo uživanja prava i sloboda bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status, jer su portal Dnevno.ba i suradnici ovoga portala postali očito meta napada i odmazde od strane organa pravosuđa zbog javnih članaka o čelnicima VSTV-a BiH;

7. Svatko ‘ko smatra, da je o njemu iznijeta netočna informacija u članku na linku:
https://www.dnevno.ba/vijesti/simic-kriminalizirano-rukovodstvo-vstv-a-bih-postupa-po-tajnim-uputama-i-zahtjevima-covica-dodika-i-radoncica-174194/, može koristiti svoje građansko pravo podnošenjem tužbe za klevetu, ali nikako, da se pojedinci iz VSTV-a BiH, koji su prozvani u prethodno navedenom članku preko Tužiteljstva BiH obračunavaju sa svojim kritičarima i onima koji već duže vrijeme ukazuju na anomalije u VSTV-u BiH, kao krovnom regulatornom agencijom bh. pravosuđa;

8. Veoma je indikativno i čudno, da Tužiteljstvo BiH navedeni članak podvodi pod krivično djelo Lažno prijavljivanje iz člana 234. KZ BiH, BEZ da su provjerili istinitost tvrdnji sadržanih u članku, koji je predmet krivične istrage Tužiteljstva BiH, što u konačnici se razotkrivaju prave maliciozne namjere Tužiteljstva BiH;

9. Smatramo i držimo, da ste ovakvim postupkom zloupotrijebili svoja procesna ovlaštenja, jer Vam je primarni interes postao borba za uklanjanje s političke i društvene scene i zastrašivanje onih, koji ukazuju na kriminal i korupciju čelnih ljudi u pravosudnim strukturama, postala je, nažalost, primarni, glavni i jedini interes obnašatelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini od onog stvarnog interesa, da se pravosudne strukture i čelni ljudi tih struktura u BiH uhvate u koštac i žestok obračun s onima, koji 20 godina nakon rata pljačkaju, haraju, drmaju, otimaju i ubijaju u pamet ovaj i onako napaćeni narod.

10. Bivši Visoki predstavnik OHR-a u BiH Paddy Ashdown je svojom Odlukom izbacio klevetu kao kazneno djelo iz krivičnog zakona, pa su Vaši navodi i pokušaji u kojima pokušavate jedan javno objavljen članak na internet portalu Dnevno.ba podvesti pod kazneno djelo „Lažno prijavljivanje“ iz člana 234. KZ BiH, NEOSNOVANI, NITI NA ZAKONU UTEMELJENI i pokušaj su čistog zatrašivanja medija, novinara i dopisnika portala, kako bi se prestalo pisati o vladajućoj garnituri unutar VSTV-a BiH, koju kritizira sva Međunarodna zajednica u BiH, uz činjenicu, da je u bivši šef OSCE-a Bruce Berton kazao, da je „VSTV BiH politizirano tijelo“!

11. Navedeno s obrazloženje Vam se dostavlja, da uvidite kakvim se neostaljinističko-komunističkim metodatama služi Sud BiH i Tužiteljstvo BiH u cilju zastrašivanja novinara i gušenjem slobode medijskog pisanja i izražavanja, u kojima kroz svoje prethodno opisane metode pokušavaju svako mišljenje proglasiti “zločinom mišljenja”, što je nemoguće u jednoj demokratski uređenoj zemlji! Ovakvo postupanje Suda BiH i Tužiteljstva BiH prema portalu i njegovim suradnicima ne samo da je skandalozno, nego predstavlja gušenje slobode govora, iako su Sud BiH i Tužiteljstvo BiH pozvani, da se bore protiv najtežih oblika organiziranog kriminala, gospodarskog kriminala i korupcije, unatoč tomu tužiteljica Ozrenka Nešković, šef Posebnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije bavi se medijima.

12. Već je nedavno Glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić izjavila, kako je “Tužiteljstvo BiH formiralo predmet protiv sve češćih napada od strane medija i pojedinaca na institucije državnog pravosuđa”, aludirajući na medije i novinare. Gospodo prijetnje iste počele su se ostvarivati i realizirati u kojem će ubudeće svaku kritiku upućenu prema VSTV-u BiH, Sudu BiH ili Tužiteljstvu BiH podvoditi pod kazneno gonjenje ili krivično djelo!

Stoga pozivamo sve relevantne institucije, da poduzmu stanovite i ozbiljne korake u cilju sprečavanja ovakvih anolamija i nezakonitosti prema novinarima!

S poštovanjem!

Autor: Uredništvo portala Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI