RAPA: Bajramović štiti privilegirani sloj društva i bori se protiv socijalno pravednijeg zakona

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Ukoliko novi zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju u FBiH bude usvojen u obliku kakav je sada, Savez samostalnih sindikata će organizirati masovne prosvjede ispred zgrade Vlade FBiH na kojima ćemo tražiti kolektivnu smjenu svih članova Vlade, najavio je predsjednik sindikata Ismet Bajramović.

Predsjednik Saveza umirovljenika FBiH Mehmedalija Rapa u izjavi za Vijesti.ba reagirao je na Bajramovićeve tvrdnje i najavu prosvjeda, kazavši da je novo zakonsko rješenja povoljnije za većinu umirovljenika, te da se Bajramović protivno opisu svoga posla bori za socijalno privilegirane slojeve u društvu.

“Sigurno nije točno to što Bajramović govori, penzije bi sigurno bilo veće nego prema postojećem zakonu, posebno starijim umirovljenicima jer danas je prosječna penzija 371 marku, a novim zakonom za 40 godina radnog staža mirovina bi iznosila 560 KM, što znači da će u daleko povoljnijem položaju biti umirovljenici”, kazao je Rapa za Vijesti.ba.

Naravno, dodaje Rapa, ovdje će u nagativnom položaju biti oni umirovljenici odnosno radnici koji su imali visoke plaće i čije bi mirovine iznosile po aktualnom zakonu i više nego njihove plaće.

“E, ti će biti oštećeni, i ti trebaju biti oštećeni jer tko može primiti veću mirovinu nego što prima plaću”, naglašava Rapa.

Dodao je da Bajramoviću prosvjedi ne trebaju jer je predloženi zakon daleko socijalno pravedniji nego do sada. S tim u vezi, Rapa smatra, da Bajaramović vrši pritisak jer će se po predloženom zakonskom rješenju smanjiti raspon između najviše i najniže mirovine, i biti socijalno pravedniji.

Prema tome, iz svega proizlazi da je upravo Bajramović protiv socijalno pravednijeg zakona.

“Njegova funkcija i zadatak je bila da se bori da radnici imaju veće plaće, posebno radnici u realnom sektoru, čime bi automatski imali i veće mirovine, te da se bori da se doprinosi uplaćaju na puni iznos penzija, i to bi bio njegov pravi angažman”, dodao je Rapa.

Po njegovim statovima, može se zaključiti jedino da se bori za socijalno privilegirane slojeve, zaključuje Rapa.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI