Reakcija na obrazloženje braniteljskog dodatka od strane Federalnog ministra Salke Bukvarevića

Autor: Dnevno.ba

ŠIROKI BRIJEG - Federalni ministar za pitanja Branitelja i invalida iz Domovinskog rata u FBiH Salko Bukvarević je u medijima od 14.03.2019. godine dao pojašnjenje u svezi braniteljskog dodatka koja kategorija je uvrštena u novi zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji koji je u formi javne rasprave kako bi usuglašen mogao biti izglasan u oba doma parlamenta FBiH. S tim u vezi ministar Bukvarević je naveo kako je po tom zakonu koji je predložio klub zastupnika DF i GS izvršena kategorizacija braniteljskog dodatka u 3/tri kategorije i to:

1.Prvu kategoriju braniteljskog dodatka bi trebali dobiti razvojačeni Branitelji na način kojim bi određene vojne formacije (interventne,protudiverzantske i specijalne jedinice Armije, HVO-a te MUP-a, izviđačke jedinice, udarne i pionirska inženjerija) dobili braniteljski dodatak kojim bi se prosječna plaća u FBiH za prethodni mjesec pomnožila s koeficijentom 3,a zatim se ukupan iznosi množi s brojem mjeseci provedenim u neposrednom sudjelovanju u ratu.

2.Drugu kategoriju braniteljskog dodatka bi trebali dobiti razvojačeni branitelji na način kojim bi,linijske frontalne jedinice, domobranske jedinice, artiljerijske jedinice bliže podrške, ostale inžinjerijske jedinice, PZO,sanitetske jedinice, jedinice MUP-a koje su bile angažirane u prve borbene linije, te zapovjedni kadar, dobili braniteljski dodatak kojim bi se prosječna plaća u FBiH za prethodni mjesec množila s koeficijentom 2, a zatim ukupan iznos množio s brojem mjeseci provedenim u neposrednom sudjelovanju u ratu,

3.Treću kategoriju braniteljskog dodatka bi dobili pripadnici zapovjedništva brigada, operativnih skupina, divizija, korpusa i glavnog stožera, pozadinske jedinice, logističke baze, ratne bolnice, dalekometna artiljerija (koja je izvan zone od 3 kmod prve borbene linije)ostale jedinice, ostale jedinice sličnog formacijskog aranžmana, dobili braniteljski dodatak kojim bi se prosječna plaća u FBiH pomnožila s koeficijentom od 0,1, a zatim ukupan iznos množio s brojem mjeseci provedenim u neposrednom sudjelovanju u ratu.

Bukvarević dalje navodi kako bi braniteljski dodatak trebali dobiti razvojačeni branitelji koji nisu radnom odnosu i nemanju mirovine,a nemaju uvjeta za mirovinu. Isto tako predviđeno je povećanje braniteljskog dodatka za nezaposlene razvojačene branitelje gdje bi se ovisno o vremenu provedenom u ratu dobiveni iznos braniteljskog dodatka množio s koeficijentom od 1,5 za one koji su proveli do 18 mjeseci u ratu,koeficijentom 2 za one koji su proveli u ratu od 19 do 24 mjeseci, koeficijentom od 2,5 od one koji su proveli od 25 do 36,koeficijentom 3 za one koji su proveli u ratu od 37 do 43 mjeseca,te 3,5 koeficijentom za one koji su proveli preko 44 mjeseca u ratu.

Bukvarević je naveo kako bi braniteljski zatražilo i dobilo oko 100 000 razvojačenih branitelja u FBiH za što bi bilo potrebito preko 300 milijuna KM na godišnjoj razini što je za proračun FBiH nemoguće, pa stoga vlada FBiHnije mogla prihvatiti takav nacrt zakona.

Po svom starom običaju ministar Bukvarević ponavlja svoje izjave po uhodanoj špranci kojom hoda od preuzimanja mjesta federalnog ministra Branitelja 2014 godine a da pri tome uopće ne razmatra opravdane i zakonite zahtjeve razvojačenih Branitelja u FBiH sadržanih u Rezoluciji Branitelja. Nacrt zakona o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH koji je predložila koalicija DF i GS pa čak i SDP donekle je prihvatljiva ministru Bukvareviću, njegovoj stranci SDA, kao i HDZ BiH ukoliko taj zakon bude u potpunosti odgovarao tim dvjema strankama koje se u principu pitaju u FBiH od završetka Domovinskog rata u BiH do dana današnjeg.

URB HVO-a ŽZH pa čak i kada se zvala UZB ŽZH je u više navrata u razgovorima organiziranim na temu prava razvojačenih Branitelja u FBiH sadržanim u Rezoluciji Branitelja ukazivala na manjkavosti ponuđenog zakona o pravima Branitelja, dajući ministru Bukvareviću konkretne amandmane, prijedloge i sugestije kojim bi razvojačeni Branitelji bez ikakvih prava iz Domovinskog rata dobili svoja zaslužena prava,no sve je to bilo uzalud jer ministru Bukvareviću, njegovoj stranci SDA i HDZ BIH nikako nisu odgovarali prijedlozi URB HVO-a ŽZH koja se od svog osnutka bori za dosljednu provedbu odnosno implementaciju svih točaka Rezolucije Branitelja u FBiH ne odstupajući niti milimetra.

No, kako bismo našim članovima i cjelokupnoj javnosti obrazložili naše zahtjeve sadržanim u Rezoluciji Branitelja a koji se direktno tiču Zakona o pravima razvojačenih Branitelja moramo temeljito obrazložiti te zahtjeve referirajući se na ministra Bukvarevića.

Rezolucija Branitelja sadrži 3/tri zahtjeva:

1.Pravo na braniteljski dodatak,

2.Javna objava jedinstvenog registra branitelja ijavna objava spiska korisnika prava iz BiZ(braniteljsko-invalidske zaštite),

3.Prestanak financiranja udruga iz rata i njihovo smanjivanje s broja 1600 na njih 6 do 10 u cijeloj FBiH,

Što se tiče prve dvije točke Rezolucije Branitelja one su po prijedlogu stranaka DF i GS, te SDP našle mjesto u nacrtu zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji, no nikako po mjeri rezolucije Branitelja jer su dvije skupine tzv.“Branitelja“ organizirane u tzv.“kamp heroja“ i tzv.“šator istine“ na silu preuzele predstavljati sve razvojačene branitelje u FBiH ali su zbog svoje nesposobnosti i nekompetentnosti, pa i drugih razloga koje obični branitelji ne poznaju, a oni su suradnja i dosluh s strankama predlagačima Nacrta zakona o pravima razvojačenih branitelja (SDP, DF pa čak i SDA), koji su njihovi mentori u političkomi ekonomskom smislu Rezoluciju Branitelja devastirali,tako da zahtjevi razvojačenih Branitelja iz Rezolucije Branitelja nisu našli svoje mjesto u nacrtu zakona o pravima branitelja u svom izvornom obliku.

URB HVO-a ŽZH se nikada nije složila s metodama tzv. “kampa heroja i tzv.šatora istine“i krenula je u svoju borbu za ostvarivanje prava članova te udruge sadržana u Rezoluciji Branitelja i to u ŽZH i RH, no zbog svih drugih razvojačenih branitelja iz obje vojne komponente osjećamo moralnu obvezu pojasniti ponuđeno obrazloženje ministra Bukvarevića u svezi braniteljskog dodatka i sve druge zahtjeve sadržane u Rezoluciji Branitelja.

1.Prva konstatacija u svezi braniteljskog dodatka ministra Bukvarevića se tiče naziva Branitelj, jer Branitelj se može nazivati samo razvojačeni pripadnik oružanih snaga u FBiH koji je bio sudionik borbenog sektora odnosno borbenih postrojbi, dok Branitelj nikako ne može biti pripadnik neborbenog sektora i neborbenih postrojbi.

2.Borbeni sektor ili borbenu postrojbu čine pripadnici razvojačenih BraniteljaFBiH koji su bili direktno izloženi neprijateljskom oruđu i oružju, odnosno bili su na vojnim terenima za vrijeme Domovinskog rata u BiH,i gdje je potrebito pobrojati poimenice nazive borbenih postrojbi za vrijeme Domovinskog rata u BiH a one su:

-pješadija,

-topništvo,

-inženjerija,

-PZO,

-vojne komande na prvoj crti bojišnice,

-službe logistike i potpore prvoj crti bojišnice,

-sanitet na prvoj crti bojišnice,

Dok neborbene postrojbe čine pripadnici slijedećih službi i vojnih formacija:

-pripadnici civilne zaštite i radne obveze daleko od prve crte bojišnice,

-vojne komande daleko od prve crte bojišnice,

-uredi obrana,

-sanitet u bolnicama,

-inžinjerija čiji pripadnici nisu djelovali u izravnoj vezi s prvom crtom bojišnice,

-pripadnici MUP-a koji su za vrijeme Domovinskog rata bili na redovnim poslovima i radnim zadacima u gradovima daleko od prve crte bojišnice,

-logističke i druge službe potpore koje nisu djelovale u izravnoj svezi s prvom crtom bojišnice,

3.Potrebito je utvrditi prava pripadnika borbenih postrojbi kao i prava neborbenih postrojbi, gdje pripadnici borbenih postrojbi imaju sva prava iz rata kao što su:

-prava obitelji poginulih,zatočenih i nestalih osoba,

-prava RVI,

-prava dobitnika najviših ratnih odličja,

-pravo na braniteljski dodatak,

-sva druga osnovna i dopunska prava Branitelja sadržana u samoj definiciji Branitelja,

4.Pripadnici neborbenih postrojbi ne mogu konzumirati gore navedena prava branitelja osimprava obitelji poginulih, zatočenih i nestalih osoba, te staža u dvostrukom trajanju, koji im može poslužiti za povoljnije umirovljenje pripadnika oružanih snaga u FBiH štoih je već dosta iskoristilo dok nikakva druga osnovna i dopunska prava razvojačenih branitelja ne mogu i ne smiju konzumirati,

5.Kako bi se pravilno utvrdio broj pripadnika borbenih postrojbi u FBiH potrebito je izraditi Zakon o jedinstvenom registru Branitelja uz odvajanje borbenih od neborbenih postrojbi, njihova javna objava te javna objava svih korisnika prava iz BiZ (braniteljsko-invalidske zaštite) a to je jedino moguće učiniti po najnižim ustrojbenim vojnim jedinicama-vodovima, sukladno Pravilniku o jedinstvenom registru branitelja koji je izradilo federalno ministarstvo Branitelja a čija primjena nikada nije zaživjela,a koji primjerak posjeduje URB HVO-a ŽZH,

6.Što se tiče smanjenja broja udruga iz Domovinskog rata URB HVO-a ŽZH je dostavila svoje amandmane,prijedloge i sugestije na ponuđeni Zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja u FBih od kojih ih je dosta usvojeno, čime bi se broj udruga od njih 1600 smanjio na njih 6 do 10 u cijeloj FBiH.

7.Vezano za braniteljski dodatak, tko ga i pod kojim uvjetima može dobiti prijedlog URB HVO-a ŽZH je slijedeći:

-Braniteljski dodatak može dobiti samo razvojačeni Branitelj, pripadnik borbenih postrojbi,u visini od 6,00 KM po mjesecu učešća u Domovinskom ratu ukoliko dokaže:

a)da nema nikakvih drugih trajnih mjesečnih novčanih primanja iz Domovinskog rata neovisno da li je ili nije u radnom odnosu, prima li ili ne prima mirovinu iz radnog odnosa,

b)Visina braniteljskog dodatka se dobiva množenjem broja mjeseci provedenih u borbenim postrojbama s 6,00 KM,po mjesecu učešća u Domovinskom ratu u borbenim postrojbama,

c)Najviši iznos braniteljskog dodatka za razvojačene branitelje iz borbenih postrojbi je predviđen u iznosu od zajamčene mirovine u FBiH u trenutku ostvarivanja prava, ukoliko takvi branitelji dokažu kako su proveli u domovinskom ratu u borbenim postrojbama od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine,

d)Potpuno je nebitno da li su razvojačeni Branitelji na evidenciji zavoda za zapošljavanje ili ne ukoliko žele ostvariti pravo na braniteljski dodatak,

e)potpuno su nebitne godine života branitelja ukoliko želi ostvariti braniteljski dodatak jer se on obračunava po mjesecima provedenim u borbenim postrojbama a ne samo za branitelje iznad 55 godina života,

f)potpuno su nebitna i sva druga primanja koja ima razvojačeni Branitelj i njegov supružnik u FBiH i RH koja bi ga onemogućila u pravu na dobivanje braniteljskog dodatka kako to predviđa nacrt zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji,jer braniteljski dodatak je potpuno različita kategorija koja nema nikakve sveze s pravima iz radnog odnosa ili prava iz MiO.

g)potpuno je nebitna i nepotrebna kategorizacija visine braniteljskog dodatka gdje bi specijalne i protudiverzantske postrojbe imale uvećan braniteljski dodatak u odnosu na pripadnike drugih borbenih postrojbi jer nikakve razlike nema među pripadnicima borbenih postrojbi za vrijeme Domovinskog rata jer su svi u određenim okolnostima bili izloženi pogibelji. Nekad više a nekada manje te bi kategorizacija razvojačenih branitelja po borbenim postrojbama dovela do još većeg raslojavanja među braniteljima.

f)potpuno je pogrešno uvođenje u pravo na braniteljski dodatak kategorije pripadnika oružanih snaga FBiH iz vojnih i drugih komandi, logističkih, te svih drugih službi potpore kao i saniteta, koji pripadaju neborbenim postrojbama kako to sama definicija razvojačenog Branitelja zorno pokazuje,

Imajući sve naprijed izneseno potpuno je jasno kako federalni ministar Branitelja SalkoBukvarević,njegova stranka SDA, HDZ BiH, kao ni Vlada FBiH, a ni oba doma Parlamenta FBiH nikada neće prihvatiti opravdane, realne, provedive i na sudu obranjive zahtjeve URB HVO-a ŽZH koji su u potpunosti kompatibilni s izvornim tekstom Rezolucije Branitelja za koje se URB HV-a ŽZH od svog osnutka bori,jer prihvaćanjem zahtjeva URB HVO-a ŽZH federalno ministarstvo Branitelja,Vlada FBiH,oba doma Parlamenta FBiH, stranke SDA i HDZ BiH bi morali javno prihvatiti činjenicu kako je barem polovica od 577 000 pripadnika oružanih snaga FBiH lažno kao i polovica od 137 000 korisnika prava iz rata lažno, a oni to nikada neće dozvoliti jer bi u tom slučaju te političke opcije nestale s političke scene.

Stoga su potpuno pogrešne i zlonamjerne konstatacije federalnog ministra Salke Bkvarevića kako bi pravo na braniteljski dodatak moglo zatražiti i dobiti oko 1000 000 tzv. “razvojačenih branitelja“ u FBiH što bi opteretilo proračun FBiH s novih 300 milijuna KM na godišnjoj razini jer po izračunu i kalkulaciji URB HVO-a ŽZH ukupan broj razvojačenih Branitelja u FBiH koji bi mogli zatražiti i dobiti Braniteljski dodatak je cca od 40 do 50 000 ukupno što bi na godišnjoj razini koštalo cca 100 milijuna KM a to je zanemarljivo u odnosu na zasluge koje su razvojačeni Branitelji u FBiH bez ikakvih trajnih mjesečnih primanja po osnovu učešća u Domovinskom ratu dali u obrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH,a danas na njihovim žrtvama netko ubire plodove a nema nikakve sveze s ratom i ratnim strahotama.

Otpravak amandmana, prijedloga i sugestija na ponuđeni Nacrt zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji URB HVO-a ŽZH je već odaslala federalnom ministarstvu Branitelja, Vladi FBiH, te u oba doma parlamenta FBiH, navodi se u priopćenju URB HVO-a ŽZH.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI